do produktów elektronicznych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN
W sprawach technicznych pilnych możesz
do nas dzwonić:
Biuro Obsługi Klienta
tel.: 95 720 85 40,
infolinia: 800 162 732.
Adres do korespondencji
Wydawnictwo Podatkowe
GOFIN sp. z o.o.,
ul. Owocowa 8,
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: sklep@gofin.pl.
Pełna oferta wydawnicza na sklep.gofin.pl »

ASYSTENT Gofin

 • 1.
  • Dzięki aplikacji ASYSTENT Gofin zawsze masz pod ręką najaktualniejsze informacje i nowoczesne pomoce niezbędne w codziennej pracy Księgowego. ASYSTENT Gofin zajmuje niewiele miejsca na monitorze, ale kryje w sobie bogatą i praktyczną zawartość.

 • 2.
  • Nie. Aplikacja ASYSTENT Gofin jest całkowicie bezpłatna, przy czym niektóre funkcje ASYSTENTA są przeznaczone wyłącznie dla Prenumeratorów (Abonentów) Wydawnictwa Podatkowego GOFIN.

 • 3.
  • Nie. Z aplikacji mogą również korzystać osoby, które nie mają wykupionej prenumeraty w Wydawnictwie Podatkowym GOFIN.

 • 4.
  • Niektóre funkcje aplikacji przeznaczone są wyłącznie dla Prenumeratorów (Abonentów) Wydawnictwa Podatkowego GOFIN i są aktywne dopiero po zalogowaniu się w aplikacji. Aby zalogować się, przejdź do zakładki „Strefa użytkownika” i skorzystaj z modułu w sekcji Logowanie. Po zalogowaniu użytkownik ma dostęp do wszystkich Serwisów płatnych przysługujących mu w ramach KONTA Gofin. Listę dostępnych Serwisów można sprawdzić na stronie logowanie.gofin.pl w zakładce „Twoje dostępy do Serwisów”.

   Jeśli nie jesteś naszym Prenumeratorem, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą w Sklepie internetowym na sklep.gofin.pl.

   Możliwe jest również korzystanie z aplikacji bez logowania. Brak logowania ogranicza dostęp do zakładki Twoje zakładki w „Strefie użytkownika”, dodawanie przepisów do Książki kucharskiej w zakładce „Po godzinach”, oraz obserwowanie tematów na „Forum”.

 • 5.
  • Tak, w tym celu podczas logowania należy zaznaczyć pole „Zapamiętaj mnie”. Dane zostaną zapamiętane do momentu, aż użytkownik wyloguje się z aplikacji ASYSTENT Gofin lub zaktualizuje aplikację. Zatem wyłączenie komputera nie wyloguje użytkownika z aplikacji.

 • 6.
  • Nie. Zalogowanie się w aplikacji ASYSTENT Gofin powoduje automatyczne zalogowanie do KONTA Gofin umożliwiając tym samym dostęp do Serwisów (artykułów) przysługujących w ramach tego konta.

 • 7.
  • Pasek aplikacji ASYSTENT Gofin może być umieszczony na ekranie monitora w jednym z czterech wariantów (góra, dół, prawa lub lewa strona). Położenie paska można ustawić w zakładce Ustawienia » Ustawienia wyświetlania paska aplikacji na ekranie monitora.

 • 8.
  • Tak. Pasek aplikacji po otwarciu jest zawsze widoczny, nawet przy korzystaniu z innych programów lub przeglądaniu stron internetowych. Pasek nie zasłania innych programów, natomiast otwierane zakładki pojawiają się zawsze „na wierzchu”, nad wszystkimi innymi otwartymi programami.

 • 9.
  • Pasek ASYSTENT Gofin można ukryć używając przycisku  zamknij w prawym górnym rogu aplikacji (wówczas będzie widoczna tylko ikona ASYSTENTA ). W dalszym ciągu użytkownik będzie otrzymywał interesujące sygnały dnia i aktualności (komunikaty głosowe oraz w formie chmurki).

 • 10.
  • Po instalacji aplikacji, pasek ASYSTENTA uruchamia się automatycznie po włączeniu komputera (jest to ustawienie domyślne). Jeśli tak nie jest, przejdź do zakładki „Ustawienia” sekcja Ustawienia ogólne i zaznacz opcję Uruchamiaj aplikację ASYSTENT Gofin od razu po włączeniu komputera.

 • 11.
  • W zakładce „Ustawienia” sekcja Ustawienia ogólne proszę wyłączyć opcję Uruchamiaj aplikację ASYSTENT Gofin od razu po włączeniu komputera.

 • 12.
  • Tak. Taka możliwość istnieje w zakładce „Ustawienia” w sekcji Ustawienia ogólne. Wystarczy odznaczyć opcję Rozwiń zakładkę START zawsze po uruchomieniu ASYSTENTA.

 • 13.
  • Można wyłączyć wyświetlanie Terminarza własnego. Terminy z wyłączonego terminarza nie będą wówczas wyświetlane zarówno w oknie powitalnym, jak i w zakładce „Terminarz” oraz w zakładce „Sygnały dnia”. Opcje widoku terminarza można ustawić w zakładce „Ustawienia” sekcja Ustawienia zakładki Terminarz.

 • 14.
  • Zarówno w zakładce „Start” jak i „Terminarz” dostępne są ważne terminy w podziale na: Terminarz dla firm, Terminarz dla budżetówki i Terminarz własny.
   Dodatkowo w zakładce „Terminarz” ważne terminy można przeglądać w widoku miesiąca i tygodnia.

 • 15.
  • Pośrednio, bowiem wszystkie linki w tej zakładce prowadzą do stron internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN, gdzie bezpłatnie można pobrać druki w różnych formatach. Do przeglądania i edycji (wypełniania) aktywnych druków w formacie GOFIN, należy posiadać zainstalowany Program DRUKI Gofin w wersji niekomercyjnej lub komercyjnej. Więcej o Programie DRUKI Gofin tutaj »

 • 16.
  • W zakładce „Sygnały dnia” po kliknięciu Zobacz wszystkie sygnały otworzy się strona internetowa sygnaly.gofin.pl – prezentująca wszystkie sygnały.

    

 • 17.
  • Tak. Powiadomienia można wyłączyć w zakładce „Ustawienia” w sekcji Ustawienia powiadomień w aplikacji.

 • 18.
  • Kolorem czerwonym oznaczony jest dzień dzisiejszy. Kolorem jasnoszarym oznaczone są dni z ważnymi terminami (również własnymi terminami i notatkami).

 • 19.
  • Tak, o ustawionym czasie wyświetli się komunikat ASYSTENT Gofin sprawdź Sygnały dnia. Wpisując termin w Terminarzu własnym, wybierasz datę i godzinę Twojego terminu. Dodatkowo można ustawić opcję ponawiania terminu, dzięki której przypomnienie będzie pojawiało się cyklicznie np. co tydzień lub co miesiąc. O ustawionej porze, ASYSTENT Gofin wyświetli komunikat o nowym sygnale w zakładce „Sygnały dnia” (jeśli włączono funkcję głosową – również zadziała ta funkcja). Po przejściu do tej zakładki, w sekcji Terminy własne, wyświetli się wpis z terminarza.

 • 20.
  • Twoje zakładki to opcja przeznaczona dla zalogowanych Prenumeratorów Wydawnictwa Podatkowego GOFIN, którzy posiadają dostęp do Serwisów internetowych (Serwis Głównego Księgowego – sgk.gofin.pl, Czasopisma Ksiegowych on-line – CzasopismaKsiegowych.pl, Gazeta Podatkowa on-line – GazetaPodatkowa.pl, Serwis Budżetowy – SerwisBudzetowy.pl).

   Korzystając z ww. Serwisów, użytkownicy mogą tworzyć tzw. zakładki, czyli linki do przeglądanych artykułów. W ten sposób tworzą listy artykułów, do których w każdej chwili szybko mogą przejść (osobna lista w każdym Serwisie). Te same listy wyświetlane są w aplikacji ASYSTENT Gofin w zakładce Strefa użytkownika » Twoje zakładki. Dodawanie i usuwanie zakładek z listy, możliwe jest tylko z poziomu Serwisów internetowych. Uwaga! W zakładce wyświetlane są tylko listy z Serwisów, do których użytkownik jest zalogowany co można sprawdzić w zakładce Strefa użytkownika » Logowanie » Twoje dostępy.

 • 21.
  • W aplikacji istnieje możliwość całkowitego wyłączania / włączania dźwięków lub możliwość wybrania pojawiania się wybranych dźwięków w zależności od potrzeb.

   Całkowite włączanie/wyłączanie dźwięku
   Aby wyłączyć/włączyć całkowicie dźwięki w aplikacji, należy przejść do zakładki „Ustawienia” i sekcji Ustawienia dźwięków aplikacji, a następnie wcisnąć opcję włącz  lub wyłącz  dźwięk w aplikacji.

   Ustawienie poziomu głośności
   W aplikacji istnieje możliwość zmiany poziomu głośności za pomocą suwaka, w tym celu należy przejść do zakładki Ustawienia » Ustawienia dźwięków aplikacji » Poziom głośności.

   Wybór określonych dźwięków
   W zakładce „Ustawienia” w sekcji Ustawienia dźwięków aplikacji użytkownik ma możliwość samodzielnego określania, który z dźwięków ma być uruchomiony. Użytkownik ma do wyboru głosowe informowanie o: uruchomieniu programu, pełnej godzinie, nowych sygnałach, nowych aktualnościach, komentarzach dodanych do obserwowanych tematów na „Forum” .

 • 22.
  • Nie. Takie zmiany nie są możliwe. Wszystkie opcje zmian dostępne dla użytkownika znajdują się w zakładce „Ustawienia”.

 • 23.
  • Tak, jest to opcja dostępna dla zalogowanych w aplikacji do Forum. Informowanie o nowododanym komentarzu odbywa się automatycznie poprzez wyświetlenie komunikatów w chmurce umieszczonej nad ikoną ASYSTENTA z wykrzyknikiem  znajdującą się na pasku zadań Windows oraz dodatkowo obok nazwy zakładki Forum wyświetli się liczba nowododanych komentarzy. W przypadku pojawienia się odpowiedzi na obserwowany temat, po kliknięciu w zakładkę „Forum”, użytkownik zostaje przeniesiony do Obserwowanych tematów.

   Włączanie/wyłączanie komunikatu o komentarzu dodanym do obserwowanego tematu
   Oprócz komunikatów w chmurce można włączyć/wyłączyć opcję powiadamiania o nowododanym komentarzu do obserwowanego tematu za pomocą komunikatu wysuwanego z zakładki Forum. W tym celu należy przejść do Ustawień oraz w części Ustawienia powiadomień w aplikacji zaznaczyć opcję Pokaż komunikat „ASYTENT Gofin sprawdź dodany komentarz do obserwowanego tematu na Forum”. Wówczas pojawi się komunikat, za każdym razem gdy zostanie dodany nowy komentarz do obserwowanego przez Ciebie tematu.

 • 24.
  • Do prawidłowego funkcjonowania aplikacji, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań:

   • system operacyjny Windows (11, 10, 8, 7),
   • procesor 1.5 GHz lub szybszy,
   • 650 MB wolnej pamięć operacyjnej RAM lub więcej,
   • 650 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym lub więcej,
   • bezpłatna biblioteka .Net Framework 4.0,
   • bezpłatny program Windows Media Player,
   • minimalna rozdzielczość ekranu 1600 x 900 px,
   • Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej.
 • 25.
  • Przy każdym włączeniu ASYSTENTA Gofin, aplikacja sprawdza automatycznie czy jest dostępna kolejna aktualizacja (opcja domyślna). Jeśli aktualizacja jest dostępna, wyświetli się komunikat z pytaniem czy zainstalować najnowszą aktualizację.
   Jeśli chcesz sprawdzić, czy jest dostępna aktualizacja aplikacji bez jej wyłączania i ponownego włączania, kliknij prawym przyciskiem myszki ikonkę ASYSTENTA  w pasku skrótów Windows (najczęściej znajduje się ona na samym dole z prawej strony, obok godziny) i wybierz opcję „Sprawdź aktualizację”.

 • 26.
  • W Panelu sterowania systemu Windows należy wybrać opcję Programy (lub Programy i funkcje). Następnie zaznaczyć na liście aplikację ASYSTENT Gofin i kliknąć przycisk Odinstaluj.

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.