do produktów elektronicznych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN
W sprawach technicznych pilnych możesz
do nas dzwonić:
Biuro Obsługi Klienta
tel.: 95 720 85 40,
infolinia: 800 162 732.
Adres do korespondencji
Wydawnictwo Podatkowe
GOFIN sp. z o.o.,
ul. Owocowa 8,
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: sklep@gofin.pl.
Pełna oferta wydawnicza na sklep.gofin.pl »

KONTO Gofin - funkcjonowanie

 • 1.
  • Twoje KONTO Gofin - konto utworzone samodzielnie przez użytkownika na stronie www.logowanie.gofin.pl lub przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym lub przy pierwszym logowaniu hasłem jednorazowym podanym na fakturze zakupu. KONTO Gofin umożliwia zalogowanie się do produktów elektronicznych oraz sklepu internetowego Wydawnictwa, stosując jeden login i bezpieczne hasło. Zobacz »

   KONTO Gofin zakładasz tylko raz, a zyskujesz m.in.: łatwy dostęp do produktów elektronicznych, możliwość szybkich zakupów w sklepie internetowym !

   Dostęp do KONTA Gofin możliwy jest po zalogowaniu:

   • hasłem jednorazowym z faktury i poprawnym założeniu KONTA Gofin. Zobacz »
   • hasłem utworzonym przez użytkownika przy zakładaniu KONTA Gofin: login (adres e-mail) i hasło.

   Na KONCIE Gofin umieszczone są wszystkie dostępy w ramach wykupionej prenumeraty/abonamentu oraz wykupione licencje komercyjne Programu DRUKI Gofin. Zalogowany użytkownik Twojego KONTA Gofin (konta głównego) posiada uprawnienia do zarządzania, w tym:

   • możliwość tworzenia tzw. Subkont, na które można przenosić wybrane dostępy/licencje z Twojego KONTA Gofin (konta głównego),
   • możliwość edycji danych do logowania Twojego KONTA Gofin (konta głównego) i Subkonta,
   • możliwość edycji zgód formalnych,
   • możliwość zarządzania produktami Wydawnictwa Podatkowego Gofin takimi jak: eBooki, newslettery,
   • dostęp do historii zamówień ze statusem ich realizacji,
   • dostęp do ofert promocyjnych i uczestnictwo w akcjach specjalnych.

   Subkonto - konto wydzielone (przeniesione) z Twojego KONTA Gofin (konta głównego). Każde Subkonto posiada swoje indywidualne hasła dostępu, nadane podczas wykonywania opcji przeniesienia. Zalogowany użytkownik Subkonta nie posiada żadnych uprawnień do zarządzania.

   Jaki jest cel tworzenia Subkonta?
   Opcja tworzenia Subkonta pozwala na przeniesienie (rozdzielenie) dostępów/licencji posiadanych w ramach jednego KONTA Gofin na dwóch lub więcej użytkowników. Dzięki temu, będą oni mogli jednocześnie i niezależnie (np. na różnych komputerach) logować się do produktów internetowych oraz korzystać z licencji programów przypisanych do poszczególnych Subkont. Ilość Subkont możliwych do założenia zależy od ilości posiadanych dostępów/licencji.

   Kiedy można utworzyć Subkonto?
   Jeżeli na Twoim KONCIE Gofin (koncie głównym) posiadasz po jednym dostępie do dwóch różnych produktów elektronicznych, możesz rozdzielić dostępy na dwóch różnych użytkowników, aby umożliwić im w tym samym czasie dostęp do wybranych produktów. Zobacz »

   Jeżeli na Twoim KONCIE Gofin (koncie głównym) posiadasz co najmniej jedną nieaktywowaną (wolną) licencję komercyjną Programu DRUKI Gofin, możesz przenieść ją na Subkonto, aby umożliwić korzystanie z Programu DRUKI Gofin użytkownikowi Subkonta.

   Kiedy należy utworzyć Subkonto?
   Jeżeli na Twoim KONCIE Gofin (koncie głównym) posiadasz minimum dwa dostępy do tego samego produktu i chcesz umożliwić w tym samym czasie dostęp do nich dwóm różnym użytkownikom, musisz rozdzielić te dostępy, korzystając z opcji Subkonta. Zobacz »

   Przenoszenie dostępów na Subkonta opisane jest w zakładce "Przenoszenie dostępu z Konta głównego na nowe lub istniejące Subkonto".

   Przenoszenie licencji komercyjnych Programu DRUKI Gofin na Subkonta opisane jest w zakładce „Przenoszenie licencji z Konta głównego na nowe lub istniejące Subkonto”.

 • 2.
  • Warunkiem korzystania z produktów elektronicznych Wydawnictwa Podatkowego Gofin jest posiadanie Twojego KONTA Gofin. Każdy użytkownik może założyć indywidualne, bezpłatne konto. Aby założyć KONTO:

   Krok 1
   Wejdź na stronę www.logowanie.gofin.pl.

   Krok 2
   W module Załóż KONTO Gofin kliknij w przycisk Załóż konto TERAZ » (A) (patrz rys. 1).

   Rys. 1.

   Krok 3
   Uzupełnij pola w formularzu (patrz rys. 2):

   • Adres e-mail (służbowy lub prywatny) (B),
   • Utwórz hasło (hasło musi składać się z minimum 8 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką i małą literę oraz cyfrę) (C),
   • Przepisz kod z obrazka (D),
   • Akceptacja Regulaminu Serwisów Internetowych Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. (E).

    

   Rys. 2.

   Jeżeli pola w formularzu są błędnie wypełnione, z prawej strony formularza pojawią się komunikaty z obsługą błędu (F) (patrz rys. 3.).

   Rys. 3.

   Krok 4
   Kliknij w przycisk Załóż konto »

   Krok 5
   Odbierz pocztę i potwierdź podany w formularzu adres e-mail.

    

   Założenie Twojego KONTA Gofin jest wymagane w przypadku:

   • Pierwszego logowania hasłem jednorazowym znajdującym się na fakturze (patrz rys. 4). Użytkownik logujący się po raz pierwszy do produktów internetowych danymi z faktury (użytkownik, hasło jednorazowe) musi założyć KONTO Gofin.
    A) W panelu logowania wpisz użytkownika oraz hasło jednorazowe z faktury.
    B) Kliknij w przycisk „Zaloguj się”.
    Następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

    

   Rys. 4.

   • Składania zamówienia internetowego w serwisie sklep.gofin.pl (z wyłączeniem wybranych produktów).
    Konto zakładane jest w trakcie składania zamówienia w sklepie internetowym. Użytkownik wypełnia formularz Zakładania KONTA Gofin (patrz rys. 2), zapisuje dane, a następnie przechodzi do kontynuowania zamówienia. Po złożeniu zamówienia, na adres e-mail wysyłana jest wiadomość w celu potwierdzenia adresu e-mail podanego przy zakładaniu konta.

    

   • Korzystania z opcji płatności elektronicznej PayU „Zapłać teraz” (z wyłączeniem wybranych produktów) dostępnej na dokumentach:
    - potwierdzenia złożenia zamówienia internetowego,
    - Pro formie elektronicznej,
    a także poprzez Pro formę drukowaną, po zweryfikowaniu użytkownika na stronie www.fp.gofin.pl (dane do weryfikacji to: nr Abonenta oraz kod weryfikacyjny - podany na Pro formie). Użytkownik wypełnia formularz Zakładania KONTA Gofin (patrz rys. 2), zapisuje dane, a następnie przechodzi do płatności. Po jej zakończeniu, na adres e-mail wysyłana jest wiadomość w celu potwierdzenia adresu e-mail podanego przy zakładaniu konta.

    

   • Korzystania z opcji potwierdzenia płatności tradycyjnej (bankowość elektroniczna) „Prześlij dowód wpłaty” dostępnej na dokumentach:
    - potwierdzenia złożenia zamówienia internetowego,
    - Pro formie elektronicznej,
    a także poprzez Pro formę drukowaną, po zweryfikowaniu użytkownika na stronie www.fp.gofin.pl (dane do weryfikacji to: nr abonenta oraz kod weryfikacyjny - podany na Pro formie). Użytkownik wypełnia formularz Zakładania KONTA Gofin (patrz rys. 2), zapisuje dane, a następnie przechodzi do płatności. Po jej zakończeniu, na adres e-mail wysyłana jest wiadomość w celu potwierdzenia adresu e-mail podanego przy zakładaniu konta. WAŻNE ! Załączony dowód wpłaty musi dotyczyć opłaconego dokumentu.

    

   Po założeniu KONTA Gofin, system automatycznie zaloguje do wszystkich przysługujących produktów elektronicznych oraz Sklepu internetowego.
 • 3.
  • 3.1.

   Warunkiem korzystania z zakupionych produktów elektronicznych Wydawnictwa Podatkowego Gofin jest posiadanie Twojego KONTA Gofin.

   • Użytkownik z założonym KONTEM Gofin loguje się danymi podanymi przy zakładaniu konta.
   • Użytkownik logujący się po raz pierwszy hasłem jednorazowym znajdującym się na fakturze, zostanie automatycznie przekierowany do tworzenia KONTA Gofin.
  • 3.2.

   Warunkiem aktywacji dostępu do produktów elektronicznych, dla Klientów prenumerujących publikacje za pośrednictwem firm kolporterskich, jest przesłanie kopii dowodu (np. faktury) potwierdzającego opłacenie prenumeraty:

   • faksem: 95 720 85 60 lub
   • e-mailem: sklep@gofin.pl lub
   • pocztą na adres: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

    

   Na potwierdzeniu prosimy wskazać osobę kontaktową oraz adres e-mail (adres e-mail będzie użyty jako login do KONTA Gofin). Na wskazany adres e-mail prześlemy powiadomienie o aktywacji (Informacja o Twoim KONCIE Gofin). Nasi konsultanci pod numerem telefonu 95 720 85 40 lub 800 162 732, chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania dotyczące logowania.

    

  • 3.3.

   Wejdź na stronę www.logowanie.gofin.pl. W module „Zaloguj się” kliknij w link Nie pamiętam hasła », następnie w formularzu podaj e-mail KONTA Gofin, na który wyślemy Ci link do zmiany hasła.

 • 4.
  • 4.1.

   Do Twojego KONTA Gofin loguj się za pomocą panelu na stronie www.logowanie.gofin.pl »
   Zaloguj się do Twojego KONTA Gofin, aby korzystać z płatnych zasobów produktów elektronicznych w ramach wykupionej prenumeraty/abonamentu.

  • 4.2.

   Program DRUKI Gofin
   Zaloguj się danymi Twojego KONTA Gofin w Programie DRUKI Gofin, aby aktywować wykupioną licencję komercyjną i uzyskać dostęp do wszystkich funkcji oraz możliwości programu. Więcej o Programie DRUKI Gofin »

   Program ASYSTENT Gofin
   Zaloguj się danymi Twojego KONTA Gofin w Programie ASYSTENT Gofin, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i możliwości programu oraz do płatnych zasobów produktów elektronicznych w ramach wykupionej prenumeraty/abonamentu. Więcej o Programie ASYSTENT Gofin »

   Program eWYDANIE Gofin
   Zaloguj sie danymi Twojego KONTA Gofin w Programie eWYDANIE Gofin, aby uzyskać dostęp do elektronicznych wersji (e-wydań) prenumerowanych publikacji Gofinu. Więcej o Programie eWYDANIE Gofin »

  • 4.3.

   Zaloguj się danymi Twojego KONTA Gofin w aplikacjach mobilnych GOFINU (GOFIN NEWS dla Księgowych, GOFIN SGK, GOFIN Serwis Budżetowy, GOFIN Gazeta Podatkowa), aby w pełni korzystać z ich zasobów w ramach wykupionej prenumeraty/abonamentu.

   Sprawdź szczegółowe informacje na temat aplikacji GOFINU i ich zasobów:

 • 5.
  • 5.1.

   W tej zakładce m.in.:

   • znajdziesz informacje o ilości, okresie i statusie wszystkich posiadanych dostępów do produktów elektronicznych Gofinu (w ramach wykupionego abonamentu lub przysługujących jako przywilej w ramach prenumeraty publikacji drukowanych),
   • znajdziesz informację o ilości Subkont utworzonych w ramach istniejących dostępów Konta głównego,
   • w łatwy i szybki sposób przejdziesz do posiadanych produktów.


   Przejdź do zakładki Twoje dostępy do Serwisów »

  • 5.2.

   W tej zakładce możesz w łatwy i przejrzysty sposób zarządzać posiadanymi dostępami do Serwisów, tworząc Subkonta i przenosząc (rozdzielając) na nie posiadane dostępy. W ten sposób, jeśli posiadasz wiele dostępów do tych samych produktów, umożliwisz korzystanie z nich wielu użytkownikom jednocześnie. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pomocy, w sekcji KONTO Gofin - funkcjonowanie » Zarządzanie dostępami (możliwe z poziomu Konta głównego).

   Przejdź do zakładki Zarządzanie dostępami do Serwisów »

  • 5.3.

   Znajdziesz tutaj m.in.:

   • informacje o ilości, okresie i statusie wszystkich posiadanych licencji do zastosowań komercyjnych programu DRUKI Gofin,
   • informację o ilości Subkont utworzonych w ramach istniejących licencji Konta głównego,
   • program instalacyjny do pobrania,
   • instrukcję aktywacji licencji do zastosowań komercyjnych w programie DRUKI Gofin.


   W tej zakładce możesz także:

   • zwolnić zdalnie licencję aktywowaną już w programie DRUKI Gofin, aby odzyskać ją na przykład po awarii komputera, na którym zainstalowany był Program.


   Przejdź do zakładki Twój Program DRUKI Gofin »

  • 5.4.

   W tej zakładce możesz m.in.:

   • w łatwy i przejrzysty sposób zarządzać posiadanymi licencjami do zastosowań komercyjnych Programu DRUKI Gofin, tworząc Subkonta i przenosząc (rozdzielając) na nie posiadane licencje.


   Przejdź do zakładki Zarządzanie licencjami Programu DRUKI Gofin »

  • 5.5.

   W tej zakładce możesz aktywować i zarządzać opcją otrzymywania faktur drogą elektroniczną (eFaktur).

   Jeśli opcja eFaktur jest włączona:

   • Twoje eFaktury będą pojawiały się w Twoim KONCIE Gofin w wersji elektronicznej w formacie plików PDF do pobrania (eFaktury).
   • Faktury w formie papierowej nie będą wysyłane.
   • Gdy w Twoim KONCIE Gofin pojawi się nowa eFaktura, na adres e-mail wskazany do wysyłki eFaktur, wysłana zostanie wiadomość z linkiem do jej pobrania. eFaktury będą dostępne do pobrania po zaksięgowaniu wpłaty.


   Uwaga! Adres e-mail, na który będą wysłane powiadomienia o wystawionej eFakturze, może być inny niż adres e-mail (login) do Twojego KONTA Gofin. Zmian można dokonać w zakładce Twoje eFaktury.

   Opcję eFaktur można aktywować również w naszym Sklepie internetowym (www.sklep.gofin.pl) w trakcie składania zamówienia, podczas wypełniania formularza zamówienia w sekcji „Faktura elektroniczna”.

   Przejdź do zakładki Twoje eFaktury »

  • 5.6.

   W tej zakładce znajdziesz listę otrzymanych/zakupionych eBooków Wydawnictwa Podatkowego GOFIN. Elektroniczne publikacje możesz pobrać w formacie ePub lub PDF.

   Przejdź do zakładki Twoje eBooki »

  • 5.7.

   Znajdziesz tutaj listę subskrybowanych Newsletterów z linkami do ich najnowszych wydań. Również w tym miejscu, w każdej chwili możesz także włączyć/wyłączyć subskrypcję wszystkich Newsletterów oferowanych przez Wydawnictwo Podatkowe Gofin.

   Przejdź do zakładki Twoje Newslettery »

  • 5.8.

   Korzystając z naszych produktów elektronicznych(1), masz możliwość:

   • tworzenia indywidualnej bazy linków do interesujących Cię artykułów,
   • grupowania linków w dodanych przez Ciebie folderach,
   • dodawania własnych notatek do utworzonych zakładek.


   Dzięki Twoim zakładkom, masz szybki dostęp do interesujących Cię artykułów.

   Przejdź do zakładki Twoje zakładki »

   (1) Opcja dostępna tylko w Serwisie Głównego Księgowego, Czasopismach Księgowych on-line (nowa wersja serwisu), Gazecie Podatkowej on-line oraz Serwisie Budżetowym.

  • 5.9.

   W tej zakładce możesz zarządzać danymi Twojego KONTA Gofin podanymi podczas zakładania konta lub składania zamówienia w Sklepie internetowym Wydawnictwa Podatkowego Gofin. Możesz m.in. zmienić:

   • dane do logowania (e-mail i hasło),
   • dane do zamówień (m.in. dane do faktury(1), dane do wysyłki produktów i nagród),
   • wyrażone zgody formalne (np. na przetwarzanie danych osobowych, adresu e-mail, numeru telefonu itp.).


   Przejdź do zakładki Twoje dane i zgody formalne »

   (1) Uwaga: Raz podany NIP nie może być zmieniony w zakładce Twoje dane i zgody formalne. W celu zmiany NIP należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta - tel. 95 720 85 40, e-mail: prenumerata@gofin.pl.

  • 5.10.

   W tej zakładce masz możliwość m.in.:

   • podglądu zamówień dokonanych w Sklepie internetowym łącznie z ich statusem realizacji oraz podglądem zamówionych produktów,
   • podglądu zamówienia ze Sklepu internetowego (potwierdzenie zamówienia, które zostało wysłane na Twój adres e-mail),
   • podglądu i wydrukowania Pro formy (jeżeli wybrany był taki sposób płatności w sklepie internetowym),
   • przejścia do formularza potwierdzenia wpłaty lub płatności elektronicznej w celu szybkiego uruchomienia dostępów elektronicznych.


   Więcej informacji na temat zamówień znajdziesz w pomocy, w sekcji SKLEP INTERNETOWY.

   Przejdź do zakładki Historia i status zamówień »

  • 5.11.

   Jednym z wielu przywilejów Prenumeratorów(1) Gofinu jest możliwość korzystania z dyżurów telefonicznych ekspertów z zakresu m.in. VAT, podatku dochodowego, rachunkowości, prawa pracy. W tej zakładce wyświetlany jest dokładny harmonogram dyżurów na najbliższe 30 dni (daty, godziny, tematy dyżurów i specjalny numer telefonu do eksperta).

   Więcej o przywilejach dla Prenumeratorów Gofinu znajdziesz tutaj.

   Przejdź do harmonogramu dyżurów »

   (1) Uwaga: Dzwoniąc na dyżur telefoniczny eksperta należy podać swój numer Abonenta – znajdziesz go nad harmonogramem dyżurów lub na winiecie Twojego KONTA Gofin.

  • 5.12.

   Znajdziesz tu treść aktualnych regulaminów (np. Regulamin Serwisów internetowych Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.) i daty ich akceptacji.

   Przejdź do zakładki Regulaminy »

  • 5.13.

   Jeśli chcesz przesłać do Wydawnictwa Podatkowego Gofin wiadomość na przykład z pytaniem, opinią lub propozycją dotyczącą naszych produktów i usług, zrób to za pomocą formularza zamieszczonego w tej zakładce. Zapraszamy do kontaktu.

   Przejdź do zakładki Formularz kontaktowy »

  • 5.14.

   W tym miejscu znajdziesz wszelką pomoc dotyczącą Twojego KONTA Gofin oraz innych produktów i usług Wydawnictwa Podatkowego GOFIN.

   Przejdź do Pomocy »

  • 5.15.

   Ta zakładka dostępna jest tylko dla Prenumeratorów Gofinu, którym kończy się abonament/prenumerata na posiadane dotychczas produkty naszego Wydawnictwa. Zamieszczamy w niej propozycję kontynuowania prenumeraty na kolejny okres - indywidualnie dla każdego Klienta.

   Przykład Pro formy poniżej:

   1. Możliwość pobrania Pro formy w formacie PDF.
   2. Przejście do formularza potwierdzenia wpłaty.
   3. Przejście do płatności elektronicznej PayU.
 • 6.
  • 6.1.

   Jako zalogowany użytkownik Konta głównego, w zakładce Zarządzanie dostępami, masz możliwość tworzenia Subkont, poprzez przeniesienie wybranych dostępów na nowe lub istniejące Subkonto.

   Przenoszenie dostępu na nowe Subkonto

   Aby przenieść dostęp z Konta głównego na nowe Subkonto:

   • kliknij opcję Przenieś » przy właściwym dostępie Konta głównego,
   • wybierz opcję Nowe Subkonto »,
   • Login (Użytkownik) zostanie nadany automatycznie po przeniesieniu dostępu na Subkonto,
   • nadaj hasło do nowego Subkonta (hasło musi składać się z minimum 8 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką i małą literę oraz cyfrę),
   • nadaj nazwę nowego Subkonta (możesz podać dowolną nazwę np. imię i nazwisko osoby korzystającej z Subkonta),
   • kliknij opcję Przenieś dostęp ».


   Przenoszenie dostępu na istniejące Subkonto

   Aby przenieść dostęp z Konta głównego na inne, istniejące Subkonto:

   • kliknij opcję Przenieś » przy właściwym dostępie Konta głównego,
   • wybierz Subkonto (z listy Istniejące Subkonta), na które chcesz przenieść dostęp.
  • 6.2.

   Jako zalogowany użytkownik Konta głównego, w zakładce Zarządzanie dostępami, masz możliwość edycji danych utworzonego wcześniej Subkonta.

   Aby zmienić dane Subkonta:

   • przy wybranym Subkoncie kliknij opcję Edytuj dane subkonta,
   • Login (Użytkownik) Subkonta nadawany jest automatycznie i nie można go zmienić,
   • zmień nazwę Subkonta,
   • nadaj nowe hasło,
   • zatwierdź zmiany klikając opcję Zmień.
  • 6.3.

   Jako zalogowany użytkownik Konta głównego, w zakładce Zarządzanie dostępami, masz możliwość przeniesienia wybranych dostępów na Konto główne lub inne Subkonto.

   Przenoszenie dostępu na Konto główne

   Aby przenieść dostęp z Subkonta na Konto główne:

   • kliknij opcję Przenieś » przy właściwym dostępie Subkonta,
   • wybierz opcję Konto główne ».


   Przenoszenie dostępu na nowe Subkonto

   Aby przenieść dostęp z istniejącego Subkonta na nowe Subkonto:

   • kliknij opcję Przenieś » przy właściwym dostępie Subkonta,
   • wybierz opcję Nowe Subkonto ».
   • Login (Użytkownik) zostanie nadany automatycznie po przeniesieniu dostępu na Subkonto,
   • nadaj hasło do nowego Subkonta (hasło musi składać się z minimum 8 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką i małą literę oraz cyfrę),
   • nadaj nazwę nowego Subkonta (możesz podać dowolną nazwę np. imię i nazwisko osoby korzystającej z Subkonta),
   • kliknij opcję Przenieś dostęp ».


   Przenoszenie dostępu na istniejące Subkonto

   Aby przenieść dostęp z Subkonta na inne, istniejące Subkonto:

   • kliknij opcję Przenieś » przy właściwym dostępie Subkonta,
   • wybierz Subkonto (z listy Istniejące Subkonta), na które chcesz przenieść dostęp.
  • 6.4.

   Jako zalogowany użytkownik Konta głównego, w zakładce Zarządzanie dostępami, masz możliwość usunięcia utworzonego wcześniej Subkonta.

   Uwaga: Usunięcie Subkonta skutkuje przywróceniem (przeniesieniem) wszystkich dostępów przypisanych do tego Subkonta na Konto główne.

   Aby usunąć Subkonto:

   • przy wybranym Subkoncie kliknij opcję Usuń,
   • potwierdź usunięcie Subkonta klikając opcję OK.
  • 6.5.

   Jako zalogowany użytkownik Konta głównego, w zakładce Zarządzanie licencjami, masz możliwość utworzenia Subkont, poprzez przeniesienie wybranych licencji na nowe lub istniejące Subkonto.

   Przenoszenie licencji na nowe Subkonto

   Aby przenieść licencję z Konta głównego na nowe Subkonto:

   • kliknij opcję Przenieś » przy właściwej licencji Konta głównego,
   • wybierz opcję Nowe Subkonto »,
   • Login (Użytkownik) zostanie nadany automatycznie po przeniesieniu licencji na Subkonto,
   • nadaj hasło do nowego Subkonta (hasło musi składać się z minimum 8 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką i małą literę oraz cyfrę),
   • nadaj zazwę nowego Subkonta (możesz podać dowolną nazwę np. imię i nazwisko osoby korzystającej z Subkonta),
   • kliknij opcję Przenieś licencję ».


   Przenoszenie licencji na istniejące Subkonto

   Aby przenieść licencję z Konta głównego na inne, istniejące Subkonto:

   • kliknij opcję Przenieś » przy właściwej licencji Konta głównego,
   • wybierz Subkonto (z listy Istniejące Subkonta), na które chcesz przenieść licencję.
  • 6.6.

   Jako zalogowany użytkownik Konta głównego, w zakładce Zarządzanie licencjami, masz możliwość przeniesienia wybranych licencji na Konto główne lub inne Subkonto.

   Przenoszenie licencji na Konto główne

   Aby przenieść licencję z Subkonta na Konto główne:

   • kliknij opcję Przenieś » przy właściwej licencji Subkonta,
   • wybierz opcję Konto główne ».


   Przenoszenie licencji na nowe Subkonto

   Aby przenieść licencję z istniejącego Subkonta na nowe Subkonto:

   • kliknij opcję Przenieś » przy właściwej licencji Subkonta,
   • wybierz opcję Nowe Subkonto ».
   • Login (Użytkownik) zostanie nadany automatycznie po przeniesieniu licencji na Subkonto,
   • nadaj hasło do nowego Subkonta (hasło musi składać się z minimum 8 znaków, zawierać co najmniej jedną wielką i małą literę oraz cyfrę),
   • nadaj zazwę nowego Subkonta (możesz podać dowolną nazwę np. imię i nazwisko osoby korzystającej z Subkonta),
   • kliknij opcję Przenieś licencję ».


   Przenoszenie licencji na istniejące Subkonto

   Aby przenieść licencję z Subkonta na inne, istniejące Subkonto:

   • kliknij opcję Przenieś » przy właściwej licencji Subkonta,
   • wybierz Subkonto (z listy Istniejące Subkonta), na które chcesz przenieść licencję.
 • 7.
  • Pamiętaj! Warunkiem korzystania z produktów elektronicznych Wydawnictwa Podatkowego Gofin jest posiadanie Twojego KONTA Gofin.

   Aby usunąć Twoje KONTO Gofin (Konto główne):

   • zaloguj się do KONTA Gofin, które chcesz usunąć,
   • za pomocą Formularza kontaktowego, wyślij do Biura Obsługi Klienta dyspozycję usunięcia KONTA Gofin, wpisując w temacie wiadomości "Usunięcie KONTA Gofin", a w treści wiadomości np. "Proszę o usunięcie KONTA Gofin." - wypełniony formularz dostępny jest tutaj,
   • gdy dyspozycja dotrze do naszego Biura Obsługi Klienta, na Twój adres e-mail otrzymasz wiadomość "Usunięcie KONTA Gofin", w której należy potwierdzić chęć usunięcia KONTA Gofin, klikając w link "potwierdzam usunięcie KONTA Gofin",
   • po weryfikacji KONTO Gofin zostanie usunięte, a informację o usunięciu konta prześlemy na Twój e-mail.


   Uwaga 1: Usunięcie Twojego KONTA Gofin spowoduje usunięcie całej jego historii oraz wyłączenie związanych z nim usług. Po potwierdzeniu usunięcia KONTA nie będzie można cofnąć tego procesu.

   Uwaga 2: Usunięcie Twojego KONTA Gofin nie powoduje odwołania zgód formalnych ani rezygnacji z subskrypcji newsletterów.

 • 8.
 • 9.
  • POMOCNIKI Księgowego w wersji PREMIUM to jeden z głównych przywilejów dla Prenumeratorów. Bogate Serwisy internetowe optymalnie dostosowane do potrzeb Księgowych, z gwarancją dostępu do centrum najlepszych porad i pomocy z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego (PIT i CIT), rachunkowości i prawa pracy. POMOCNIKI Księgowego w wersji PREMIUM posiadają również wiele dodatkowych opcji, do których prawo dostępu mają tylko użytkownicy zalogowani.

   Więcej o POMOCNIKACH Księgowego oraz szczegóły dostępu do wersji PREMIUM znajdziesz na www.pomocnikiksiegowego.gofin.pl.

 • 10.
 • 11.
 • 12.
  • 12.1.

   Jak sprawdzić lub zmienić ustawienia ciasteczek w przeglądarce Firefox?

   Uwaga 1: Obsługa ciasteczek w przeglądarce Firefox jest domyślnie włączona.

    

   1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox naciśnij przycisk Menu menu i wybierz Blokowanie treści.

    

   2. Otworzy się karta Opcje i panel Prywatność i bezpieczeństwo. W tym miejscu znajdują się ustawienia dotyczące Blokowania treści, co obejmuje pliki ciasteczek. Jeżeli zaznaczone jest pole Standardowe, oznacza to, że używasz domyślnych ustawień blokowania treści i ciasteczka są włączone.

    

   Uwaga 2: Jeśli zablokujesz pliki cookie, większość witryn wymagających logowania nie będzie działać.

  • 12.2.

   Jak sprawdzić lub zmienić ustawienia ciasteczek w przeglądarce Chrome?

   Uwaga 1: Obsługa ciasteczek w przeglądarce Chrome jest domyślnie włączona.

    

   1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Chrome kliknij Więcej więcej a potem Ustawienia.

    

   2. Kliknij Zaawansowane, a w sekcji Prywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia witryn.

    

   3. Dalej w sekcji Uprawenienia kliknij Pliki cookie.

    

   4. Włącz opcję Zezwalaj witrynom na zapisywanie danych w plikach cookie i ich odczytywanie (zalecane).

    

   Uwaga 2: Jeśli nie zezwolisz na zapisywanie plików cookie, większość witryn wymagających logowania nie będzie działać.

  • 12.3.

   Jak sprawdzić lub zmienić ustawienia ciasteczek w przeglądarce Edge?

   Uwaga 1: Obsługa ciasteczek w przeglądarce Edge jest domyślnie włączona.

    

   1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Edge kliknij Więcej więcej a potem Ustawienia.

    

   2. W sekcji Ustawienia zaawansowane kliknij Wyświetl ustawienia zaawansowane.

    

   3. Z rozwijanego menu Pliki cookie wybierz opcję Nie blokuj plików cookie.

    

   Uwaga 2: Jeśli zablokujesz pliki cookie, większość witryn wymagających logowania nie będzie działać.

  • 12.4.

   Jak sprawdzić lub zmienić ustawienia ciasteczek w przeglądarce Opera?

   Uwaga 1: Obsługa ciasteczek w przeglądarce Opera jest domyślnie włączona.

    

   1. W lewym górnym rogu okna przeglądarki Opera kliknij Spersonalizuj i miej kontrolę nad Operą O  a potem Ustawienia.

    

   2. Kliknij Zaawansowane, a w sekcji Prywatność i bezpieczeństwo kliknij Ustawienia witryny.

    

   3. Dalej, w sekcji Uprawnienia, kliknij Ciasteczka.

    

   4. Włącz opcję Zezwalaj witrynom na zapisywanie danych w plikach cookie i ich odczytywanie (zalecane).

    

   Uwaga 2: Jeśli zablokujesz pliki cookie, większość witryn wymagających logowania nie będzie działać.

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.