do produktów elektronicznych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN
W sprawach technicznych pilnych możesz
do nas dzwonić:
Biuro Obsługi Klienta
tel.: 95 720 85 40,
infolinia: 800 162 732.
Adres do korespondencji
Wydawnictwo Podatkowe
GOFIN sp. z o.o.,
ul. Owocowa 8,
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: sklep@gofin.pl.
Pełna oferta wydawnicza na sklep.gofin.pl »

Program DRUKI Gofin

 • 1.
  • 1.1.

   Aby zainstalować Program DRUKI Gofin należy:

   1. Pobrać program poprzez kliknięcie w link: pobierz program.
   2. Następnie wybrać opcję "Uruchom", aby zainstalować program w komputerze.
   3. Dalej postępować zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.


   Instrukcja instalacji i aktywacji krok po kroku (PDF) »

   UMOWA LICENCYJNA na instalację i użytkowanie programu DRUKI Gofin »

   Zobacz film: Instalacja i aktywacja wersji komercyjnej »

   Zobacz film: Przejście z wersji niekomercyjnej na wersję komercyjną »

  • 1.2.

   Aby skorzystać z aktywnego druku GOFIN niezbędna jest jednorazowa instalacja programu DRUKI Gofin w komputerze. Następnie wystarczy wejść na stronę www.druki.gofin.pl i kliknąć w odpowiedni druk oznaczony ikonką:

   Ikona DRUKU w formacie GOFIN - format Programu DRUKI GOFIN pozwala na zapis wypełnionego formularza i jego późniejszą edycję.


   Zobacz filmy instruktażowe »

  • 1.3.

   Do prawidłowego funkcjonowania Programu DRUKI Gofin, komputer musi spełniać następujące wymagania systemowe:

   • system operacyjny Windows (11, 10, 8, 7),
   • procesor 1.5 GHz kompatybilny z x86,
   • 850 MB wolnej pamięci RAM,
   • 850 MB dla systemów 32-bitowych lub 2 GB dla systemów 64-bitowych wolnej przestrzeni na dysku twardym,
   • Microsoft .NET Framework 4.0,
   • przeglądarka internetowa Internet Explorer 9.0,
   • rozdzielczość 1024x768.


   Do prawidłowego funkcjonowania Programu w wersji komercyjnej z sieciową bazą podmiotów wymagane jest posiadanie zainstalowanego serwera bazodanowego MariaDB od wersji 10.2 do 10.5.

   Podczas instalacji Programu DRUKI Gofin, instalator może wskazać konieczność zainstalowania dodatkowego oprogramowania:

   .Net Framework 4.0
   do prawidłowego funkcjonowania programu wymagane jest posiadanie zainstalowanego w komputerze Microsoft .NET Framework 4.0 na licencji bezpłatnej. Program można pobrać ze strony internetowej Microsoft, lub klikając w link pobierz.

  • 1.4.

   Funkcjonalność sieciowej bazy podmiotów w Programie DRUKI Gofin, występuje wyłącznie w licencji komercyjnej programu. Do korzystania z sieciowej bazy podmiotów wymagane jest posiadanie zainstalowanego serwera bazodanowego MariaDB od wersji 10.2 do 10.5. Szczegóły instalacji oprogramowania bazodanowego znajdują się na stronie producenta https://mariadb.org oraz w pomocy Programu DRUKI Gofin Ustawienia → Ustawienia połączenia z bazą danych oraz Ustawienia → Ustawienia kreator połączenia z bazą danych.

  • 1.5.

   Podczas instalacji programu pojawia się błąd 0x800705b4, 0x80070005 lub 0x800705b4. Jak postąpić w takiej sytuacji?

   W przypadku występowania jednego z ww. błędów należy pobrać i uruchomić program diagnostyczny.
   Na podstawie programu diagnostycznego zainstalować brakujące biblioteki i spróbować ponownie uruchomić instalację programu.

   Jeżeli powyższe rozwiązanie nie pomoże, wówczas należy pobrać i zainstalować program z lokalizacji: https://druki.gofin.pl/pobierz_program_druki_gofin_msi.html

  • 1.6.

   W takim przypadku należy pobrać instalator programu wykorzystując inną przeglądarkę internetową niż dotychczas lub pobrać instalator z podanego adresu: https://www.druki.gofin.pl/pobierz_program_druki_gofin_msi.html

  • 1.7.

   W Programie DRUKI Gofin nie można otworzyć druków zapisanych w formacie .gofin. Jak rozwiązać ten problem?

   Problem dotyczy powiązania pliku w formacie .gofin z innym programem. Aby ustawić program domyślny dla druków w formacie .gofin, należy postępować według poniższych wskazówek:

   1. Odnaleźć wcześniej pobrany plik druku w formacie .gofin. Kliknąć plik prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Właściwości.


     
   2. W zakładce "Ogólne" przy pozycji "Otwierany za pomocą:" kliknąć przycisk Zmień.


     
   3. Dla systemów:

    Windows 10/8, w oknie "Jak chcesz od teraz otwierać plik .gofin?", należy wybrać przycisk Więcej aplikacji,    a następnie Wyszukaj inną aplikację na tym komputerze i zatwierdzić wybór przyciskiem OK,
    Windows 7, w oknie "Otwieranie za pomocą" należy wybrać przycisk Przeglądaj…


     
   4. W kolejnym oknie należy przejść bezpośrednio do dysku C: klikając miejsce wskazane na poniższej grafice.


     
   5. Następnie z listy katalogów na dysku C: wybrać (dwukrotnie klikając) odpowiedni katalog:
     
    • dla systemów 64-bitowych będzie to Pliki programów (x86),
    • dla systemów 32-bitowych będzie to Program Files.


     
   6. W kolejnym kroku należy wybrać katalog GOFIN.


     
   7. Po wejściu do katalogu GOFIN wybrać folder DRUKI Gofin.


     
   8. W folderze DRUKI Gofin kliknąć plik "DrukiGofin.exe" (z ikoną programu), a następnie kliknąć przycisk Otwórz.


     
   9. W oknie "Właściwości" w zakładce "Ogólne" pozycja "Otwierany za pomocą:" powinna ulec zmianie na DRUKI Gofin, zatem należy już tylko kliknąć przycisk OK.


     
   10. Ikona przy druku powinna zmienić się na taką jak wskazana na poniższej grafice, co oznacza, że program domyślny został zmieniony.

  • 1.8.

   Przy próbie wejścia do Programu DRUKI Gofin system podaje, że program przestał działać i wyświetla się komunikat o treści zbliżonej do poniższej:

   Jak rozwiązać ten problem?

   Prawdopodobnie przyczyną błędu jest brak biblioteki w systemie Windows. Aby rozwiązać ten problem, należy pobrać program diagnostyczny, zainstalować go i uruchomić.

   Jeśli w programie diagnostycznym wyświetli się komunikat z pytaniem o instalację brakującej biblioteki, zalecane jest podjęcie próby jej zainstalowania, poprzez kliknięcie w przycisk Zainstaluj.

  • 1.9.

   Po uruchomieniu Programu DRUKI Gofin wyświetla się informacja: "Podczas sprawdzania wersji bazy danych wystąpił błąd. SQL logic error or missing database no such table: Settings". Jak rozwiązać ten problem?

   W przypadku powyższego błędu należy w pierwszej kolejności odinstalować Program DRUKI Gofin i zainstalować wersję pośrednią programu ze strony: www.druki.gofin.pl/aktualizacja/druki/DrukiGofin_3.1.11.0.exe, a następnie zaktualizować program do najnowszej wersji.

  • 1.10.

   Program DRUKI Gofin pozwala na pracę w jednej z dwóch wersji: do zastosowań niekomercyjnych (wersja bezpłatna) i komercyjnych (wersja płatna), dlatego w trakcie pierwszego uruchomienia aplikacji użytkownik musi zdecydować, z której wersji zamierza korzystać.

   Uruchomienie programu do zastosowań komercyjnych wymaga obowiązkowego podania danych aktywacyjnych.

  • 1.11.

   W takim przypadku, w systemie Windows, należy przejść kolejno do Panel Sterowania > Narzędzia administracyjne > Zasady zabezpieczeń lokalnych.

   W oknie „Zasady zabezpieczeń lokalnych” należy odszukać zasadę „Kryptografia systemu: użyj zgodnych algorytmów FIPS dla celów szyfrowania, tworzenia skrótu i podpisywania”.

   Następnie kliknąć na zasadę prawym przyciskiem myszy i z menu wybrać Właściwości.

   W oknie „Właściwości” należy zaznaczyć opcję Wyłączone oraz zatwierdzić przyciskiem OK. Następnie należy uruchomić ponownie komputer.

  • 1.12.

   Dla celów automatycznej dystrybucji Programu DRUKI Gofin przez administratorów systemów informatycznych udostępniamy pod stałym adresem https://druki.gofin.pl/pobierz_program_druki_gofin_msi.html możliwość pobrania najnowszej wersji instalacyjnej (.MSI) programu.

 • 2.
  • 2.1.

    

   1. Wejdź na stronę https://druki.gofin.pl/informacje-o-programie.html

   2. Pobierz i uruchom plik instalacyjny Programu DRUKI Gofin.


   3. Zaakceptuj warunki Umowy licencyjnej i postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora instalacji.

   4. Po zakończeniu pracy kreatora instalacji uruchom program.

   5. Jeśli posiadasz KONTO Gofin: w oknie wyboru wersji programu/logowania uzupełnij pole "Aktywacja wersji komercyjnej" danymi Twojego KONTA Gofin, kliknij przycisk "Zaloguj się".   Jeśli nie posiadasz KONTA Gofin: uzupełnij pole "Aktywacja wersji komercyjnej" danymi znajdującymi się na fakturze zakupu licencji (użytkownik, hasło jednorazowe). A następnie kliknij przycisk "Zaloguj się".

   Program poprosi Cię o założenie Twojego KONTA Gofin- postępuj zgodnie z komunikatami. 

   *Posiadanie Twojego KONTA Gofin jest wymagane, aby aktywować licencję programu do zastosowań komercyjnych.


   6. W przypadku, gdy na Twoim KONCIE Gofin znajduje się tylko jedna wolna licencja system wybierze ją automatycznie. Zostaniesz poproszony jedynie o podanie danych użytkownika licencji.

   Uwaga ! Podanie danych użytkownika korzystającego z licencji jest obowiązkowe.

   Po uzupełnieniu danych oraz kliknięciu przycisku "Aktywuj licencję" proces aktywacji jest zakończony - możesz rozpocząć pracę w programie.
    

   Jeśli na Twoim KONCIE Gofin znajduje się więcej jak jedna wolna licencja, zostaniesz poproszony także o wybór licencji, z której chcesz aktualnie korzystać.

   Uwaga ! Jeśli posiadasz licencję o statusie "Oczekująca" oznacza to że okres jej aktywacji dopiero nastąpi w dniu podanym w kolumnie "Licencja od". Wybór tej licencji będzie możliwy dopiero w momencie aktywacji (zmieni się status na "Wolna").

   Po wybraniu licencji aktywuje sie przycisk "Aktywuj licencję" - kliknij go i rozpocznij pracę w programie.

  • 2.2.

    

   1. Uruchom Program DRUKI Gofin na swoim komputerze.


   2. W przypadku wyświetlenia okna z informacją o nowszej wersji programu wykonaj aktualizację zgodnie ze wskazówkami kreatora.


   3. Na winiecie okna startowego programu kliknij przycisk "Aktywuj Program DRUKI w wersji komercyjnej" lub z menu programu wybierz "Licencja", a następnie kliknij opcję "Aktywacja licencji komercyjnej".

    

   4. Jeśli posiadasz KONTO Gofin: w oknie wyboru wersji programu/logowania uzupełnij pole "Aktywacja wersji komercyjnej" danymi Twojego KONTA Gofin, kliknij przycisk "Zaloguj się".   Jeśli nie posiadasz KONTA Gofin: uzupełnij pole "Aktywacja wersji komercyjnej" danymi znajdującymi się na fakturze zakupu licencji (użytkownik, hasło jednorazowe). A następnie kliknij przycisk "Zaloguj się".

   Program poprosi Cię o założenie Twojego KONTA Gofin- postępuj zgodnie z komunikatami. 

   *Posiadanie Twojego KONTA Gofin jest wymagane, aby aktywować licencję programu do zastosowań komercyjnych.


   5. W przypadku, gdy na Twoim KONCIE Gofin znajduje się tylko jedna wolna licencja system wybierze ją automatycznie. Zostaniesz poproszony jedynie o podanie danych użytkownika licencji.

   Uwaga ! Podanie danych użytkownika korzystającego z licencji jest obowiązkowe.

   Po uzupełnieniu danych oraz kliknięciu przycisku "Aktywuj licencję" proces aktywacji jest zakończony - możesz rozpocząć pracę w programie.
    

   Jeśli na Twoim KONCIE Gofin znajduje się więcej jak jedna wolna licencja, zostaniesz poproszony także o wybór licencji, z której chcesz aktualnie korzystać.

   Uwaga ! Jeśli posiadasz licencję o statusie "Oczekująca" oznacza to że okres jej aktywacji dopiero nastąpi w dniu podanym w kolumnie "Licencja od". Wybór tej licencji będzie możliwy dopiero w momencie aktywacji (zmieni się status na "Wolna").

   Po wybraniu licencji aktywuje sie przycisk "Aktywuj licencję" - kliknij go i rozpocznij pracę w programie.

  • 2.3.

   1. Uruchom Program DRUKI Gofin na swoim komputerze.


   2. W przypadku wyświetlenia okna z informacją o nowszej wersji Programu wykonaj aktualizację zgodnie ze wskazówkami kreatora.


   3. W sytuacji, gdy pojawiło się okno z komunikatem o zakończonej licencji, uzupełnij dane (danymi Twojego KONTA Gofin) w polu "Aktywacja wersji komercyjnej", kliknij "Zaloguj się" i przejdź do 5. punktu instrukcji.

    

   4. W przypadku braku okna z komunikatem o zakończonej licencji, z menu programu wybierz "Licencja", a następnie kliknij opcję "Przedłuż licencję".   5. W przypadku, gdy na Twoim KONCIE Gofin znajduje się tylko jedna wolna licencja system wybierze ją automatycznie. Zostaniesz poproszony jedynie o podanie danych użytkownika licencji.

   Uwaga ! Podanie danych użytkownika korzystającego z licencji jest obowiązkowe.

   Po uzupełnieniu danych oraz kliknięciu przycisku "Aktywuj licencję" proces aktywacji jest zakończony - możesz rozpocząć pracę w programie.
    

   Jeśli na Twoim KONCIE Gofin znajduje się więcej jak jedna wolna licencja, zostaniesz poproszony także o wybór licencji, z której chcesz aktualnie korzystać.

   Uwaga ! Jeśli posiadasz licencję o statusie "Oczekująca" oznacza to że okres jej aktywacji dopiero nastąpi w dniu podanym w kolumnie "Licencja od". Wybór tej licencji będzie możliwy dopiero w momencie, gdy status zmieni się na "Wolna".

   Po wybraniu licencji aktywuje się przycisk "Aktywuj licencję" - kliknij go i rozpocznij pracę w programie.

 • 3.
  • 3.1.
  • 3.2.
  • 3.3.
  • 3.4.
  • 3.5.
  • 3.6.
  • 3.7.
  • 3.8.
  • 3.9.
  • 3.10.
  • 3.11.
  • 3.12.
  • 3.13.
  • 3.14.
  • 3.15.
  • 3.16.
  • 3.17.
  • 3.18.
  • 3.19.
 • 4.
  • 4.1.
   • KLAWISZ AKCJA
    F1 Uruchamianie pomocy
    CTRL+O Otwieranie druku
    CTRL+S Zapisywanie zmian w druku
    CTRL+P Drukowanie
    ALT+F4 Zamykanie programu
    TAB Dla otwartego druku powoduje przejście do kolejnego pola
    SHIFT+TAB Dla otwartego druku powoduje przejście do poprzedniego pola
    CTRL+C Dla otwartego druku powoduje kopiowanie zaznaczonego tekstu
    CTRL+V Dla otwartego druku powoduje wklejanie tekstu
    CTRL+X Dla otwartego druku powoduje wycinanie zaznaczonego tekstu
  • 4.2.
   • 4.2.1.

   • 4.2.2.
    OPCJA OPIS
    Otwórz Otwieranie druku zapisanego na dysku
    Otwórz z Dysku Google Otwieranie druku zapisanego na Dysku Google
    Ostatnio otwierane Lista ostatnio otwieranych druków
    Importuj dane podmiotów do formularza Uzupełnianie otwartego druku danymi podmiotów
    Przykłady wypełnienia druku Przykłady wypełnienia dla wybranych druków
    Sprawdź dostępność aktualizacji druku Sprawdzanie dostępnych aktualizacji druków otwartych w programie DRUKI Gofin
    Weryfikuj wypełnienie druku Weryfikowanie wypełnienia druku
    Informacje o druku Szczegółowa informacja dotycząca otwartego druku, np. opis druku, okres obowiązywania itd.
    Sprawdź status VAT Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT
    Zapisz Zapisywanie zmian wprowadzonych w druku
    Zapisz jako Zapisywanie druku pod inną nazwą lub w innej lokalizacji
    Zapisz na Dysku Google jako Zapisywanie druku na Dysku Google
    Wyślij kopię na Dysk Google Wysłanie kopii druku na Dysk Google
    Eksportuj jako plik PDF Eksport druku do formatu pliku PDF
    Drukuj Drukowanie
    Wyślij -> Wyślij w formacie GOFIN Wysyłanie druku w formacie GOFIN (podstawowy format druków w programie DRUKI Gofin)
    Wyślij -> Wyślij w formacie PDF Wysyłanie druku w formacie PDF
    Zamknij Zamykanie programu
   • 4.2.3.
    OPCJA OPIS
    Baza podmiotów Otwieranie okna z bazą podmiotów
    Zapisz kopię bazy Zapisywanie kopii bazy (kopia może zostać wykorzystana do późniejszego odtworzenia bazy)
    Wczytaj bazę z kopii Wczytywanie do programu bazy z utworzonej wcześniej kopii
    Eksportuj dane z serwera Eksport danych z serwera w formacie SQLite do spakowanego archiwum ZIP
    Eksport bazy podmiotów w formacie Excel Eksport danych z bazy podmiotów do pliku Excel (dane mogą zostać zaimportowane w innym programie, nie można ich importować do Programu DRUKI Gofin)
    Sprawdź status VAT podmiotu Biała lista – możliwość sprawdzenia statusu podmiotu w VAT
    Zweryfikuj rachunki bankowe kontrahentów z bazy podmiotów Plik płaski - możliwość weryfikacji rachunków bankowych zapisanych w bazie podmiotów, w oparciu o plik płaski udostępniony przez Ministerstwo Finansów
    Zestawienie statusów rachunków bankowych kontrahentów z bazy podmiotów Lista wszystkich kontrahentów z bazy podmiotów posiadających nr rachunku bankowego, w tym możliwość pobrania raportu w formacie pdf
   • 4.2.4.
    OPCJA OPIS
    Strona Przełączanie między stronami otwartego druku
    Powiększenie Skalowanie otwartego druku
   • 4.2.5.
    OPCJA OPIS
    Wyczyść bieżącą stronę Czyszczenie pól w bieżącej stronie otwartego druku
    Wyczyść bieżący druk Czyszczenie pól w całym bieżącym druku
    Wyczyść wszystkie druki Czyszczenie pól we wszystkich otwartych drukach
   • 4.2.6.
    OPCJA OPIS
    Otwórz Otwieranie modułu e-Dokumenty Gofin
    Weryfikuj Weryfikowanie wypełnienia druku i poprawności dokumentu XML deklaracji
    Wyślij dokument do Urzędu Skarbowego Wysyłanie dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa
    Przygotuj i wyślij sprawozdanie finansowe do Krajowej Administracji Skarbowej Wysyłanie elektronicznego dokumentu do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów:
    KAS - do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
    Przygotuj sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego Przygotowanie elektronicznego dokumentu do zamieszczenia w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości:
    KRS - do Krajowego Rejestru Sądowego
   • 4.2.7.
    OPCJA OPIS
    JPK_V7M/V7K – Druki (JPK_VAT z deklaracją) Wyświetlanie strony z drukami dotyczącymi JPK_V7M i JPK_V7K
    Wczytaj dane JPK_V7M/V7K z pliku XML do pliku .gofin Przenoszenie danych JPK_V7M/V7K z pliku XML do pliku w formacie .gofin
    JPK_V7M/V7K POMOC Wyświetlanie strony z pomocą techniczną dotyczącą przygotowania i wysyłki JPK_V7M/V7K
    Wczytaj dane JPK_VAT z pliku XML do pliku .gofin Przenoszenie danych JPK_VAT z pliku XML do pliku w formacie .gofin
    Lista faktur Otwieranie listy zaimportowanych faktur
    Importuj fakturę Importowanie danych z faktury w celu wygenerowania JPK_FA
    Zestawienie JPK_FA Otwieranie listy zestawień JPK_FA
    PKPiR Otwieranie listy zestawień PKPiR
    Importuj PKPiR Importowanie danych z PKPiR w celu wygenerowania JPK_PKPiR
    Zestawienie JPK_PKPiR Otwieranie listy zestawień JPK_PKPiR
    EWP Otwieranie listy zestawień EWP
    Importuj EWP Importowanie danych z EWP w celu wygenerowania JPK_EWP
    Wykaz środków trwałych Otwieranie listy wykazów środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
    Importuj wykaz środków trwałych Importowanie wykazu środków trwałych w celu wygenerowania JPK_EWP
    Zestawienie JPK_EWP Otwieranie listy zestawień JPK_EWP
   • 4.2.8.
    OPCJA OPIS
    Sprawozdanie finansowe - Druki Wyświetlanie strony z dostępnymi drukami sprawozdań finansowych z funkcją ich generowania do formatu XML i wysyłką
    Importuj dane sprawozdania finansowego Przenoszenie danych z wybranych elementów sprawozdania finansowego (np. druku bilansu, rachunku zysków i strat itd.) sporządzonych w Programie DRUKI Gofin
    Wczytaj dane sprawozdania z pliku XML do pliku .gofin Wczytywania danych esprawozdania finansowego z pliku XML do pliku w formacie .gofin
    BILANS POMOC Wyświetlanie strony z pomocą techniczną dotyczącą sprawozdań finansowych XML
   • 4.2.9.
    OPCJA OPIS
    Nowe rozliczenie Otwieranie okna kreatora PIT – dobór druków do nowego rozliczenia
    Otwórz istniejące rozliczenie Otwieranie okna w celu odszukania istniejącego już rozliczenia
    Importuj dane indentyfikacyjne z rozliczenia PIT Przenoszenie danych identyfikacyjnych z wcześniej sporządzonych rozliczeń PIT
    Wykaz OPP – Podziel się 1,5% podatku! Wyświetlanie wykazu OPP
    Pomocne informacje Wyświetlanie strony z darmowymi wyjaśnieniami, wskazówkami i poradami do sporządzania zeznań podatkowych
    PIT POMOC Wyświetlanie strony z pomocą techniczną dotyczącą modułu PIT
   • 4.2.10.
    OPCJA OPIS
    Aktywacja licencji komercyjnej Pozwala na aktywację programu do zastosowań komercyjnych
    Informacja o używanej licencji Szczegółowa informacja dotycząca posiadanej licencji
    Zwolnij używaną licencję Zwalnianie licencji programu wykorzystywane jest np. podczas przenoszenia licencji na inny komputer lub rezygnacji z użytkowania programu
    Przedłuż licencję Opcja pozwalająca na przedłużenie licencji programu na kolejny okres
    Treść umowy licencyjnej Pełna treść umowy licencyjnej dotyczącej Programu DRUKI Gofin
   • 4.2.11.

    Menu Ustawienia służy do wyświetlania okna pozwalającego na konfigurację:

    • opcji ogólnych programu,
    • opcji wysyłania druków,
    • opcji weryfikacji druków,
    • serwera proxy,
    • ustawień drukowania,
    • ustawień połączenia z bazą danych,
    • użytkowników

    oraz eksportu (możliwość zabezpieczenia dokumentu PDF przed modyfikacją)

   • 4.2.12.
    OPCJA OPIS
    Zapisz się na Newsletter DRUKI Gofin Możliwość subskrypcji bezpłatnego Newslettera, w którym sygnalizujemy ważne zmiany w obszarze druków i formularzy. Prezentujemy przykłady wypełnień druków oraz informujemy o zmianach w Programie DRUKI - nowe funkcje i możliwości.
   • 4.2.13.
    OPCJA OPIS
    POMOC TECHNICZNA (pomoc.gofin.pl) Wyświetlanie strony z pomocą techniczną Programu DRUKI Gofin
    BILANS POMOC Wyświetlanie strony z pomocą techniczną dotyczącą sprawozdań finansowych XML
    PIT POMOC Wyświetlanie strony z pomocą techniczną dotyczącą modułu PIT
    Filmy instruktażowe Wyświetlanie strony z filmami instruktażowymi do Programu DRUKI Gofin
    Informacja o programie Okno z informacją dotyczącą Programu DRUKI Gofin
    Sprawdź dostępność aktualizacji Uruchamianie mechanizmu sprawdzania dostępnych aktualizacji
    Zgłoś propozycję druku Wyświetlanie formularza do zgłaszania propozycji druku
    Zgłoś uwagę do druku Wyświetlanie formularza do zgłaszania uwagi do druku
    Zgłoś uwagę do programu Wyświetlanie formularza do zgłaszania uwag do programu
  • 4.3.
   • Pasek narzędziowy zawiera skróty do najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności dotyczących programu DRUKI Gofin.

    Znaczenie poszczególnych elementów przedstawia poniższa tabela.

    OPCJA OPIS
    Otwieranie strony głównej programu
    Otwieranie strony ze wzorami druków
    Otwieranie druku zapisanego na dysku
    Otwieranie druku zapisanego na Dysku Google
    Zapisywanie zmian wprowadzonych w druku
    Uruchamianie bazy podmiotów
    Sprawdzanie statusu podmiotu w VAT - biała lista
    Plik płaski - możliwość weryfikacji rachunków bankowych zapisanych w bazie podmiotów, w oparciu o plik płaski udostępniony przez Ministerstwo Finansów
    Otwieranie listy faktur
    Otwieranie listy zestawień JPK_FA
    Otwieranie listy dokumentów PKPiR
    Otwieranie listy zestawień JPK_PKPiR
    Otwieranie listy dokumentów EWP
    Otwieranie listy wykazów środków trwałych
    Otwieranie listy zestawień JPK_EWP
    Wczytywanie danych z pliku JPK_V7M/V7K z pliku XML do pliku .gofin
    Otwieranie funkcji wykorzystywanych do sporządzenia elektronicznego sprawozdania finansowego
    Otwieranie funkcji wykorzystywanych do sporządzenia rocznego rozliczenia podatku dochodowego
    Otwieranie modułu e-Dokumenty Gofin
    Sprawdzanie dostępnych aktualizacji
    Lista filmów instruktażowych dotyczących programu
    Newsletter DRUKI Gofin
  • 4.4.
   • Pasek narzędziowy zawiera skróty do najczęściej wykorzystywanych funkcjonalności dotyczących wypełnianego druku oraz bazy podmiotów. Pasek w zależności od wybranego formularza może różnić się od wskazanego poniżej. W tabeli przedstawiono wszystkie występujące w pasku elementy.

    Znaczenie poszczególnych elementów przedstawia poniższa tabela.

    OPCJA OPIS
    Eksportowanie druku do formatu PDF
    Wysyłanie druku
    Drukowanie
    Czyszczenie zmian wprowadzonych w druku
    Kalkulator
    Importowanie do otwartego druku danych podmiotów
    Importowanie danych sprawozdania finansowego
    Przykłady wypełnienia dla wybranych druków
    Aktualizacja otwartych w programie druków Gofin
    Weryfikowanie wypełnienia druku
    Informacje o druku
    Weryfikowanie wypełnienia druku i poprawności dokumentu XML
    Wysyłanie elektronicznego dokumentu do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów:
    US - do Urzędu Skarbowego,
    JPK - do Urzędu Skarbowego,
    KAS - do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
    Przygotowanie elektronicznego dokumentu do zamieszczenia w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Ministerstwo Sprawiedliwości:
    KRS - do Krajowego Rejestru Sądowego.
    Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT - biała lista
    Importowanie PKPiR
    Importowanie faktury
    Przejście do pierwszej strony otwartego druku
    Przejście do poprzedniej strony otwartego druku
    Przejście do następnej strony otwartego druku
    Przejście do ostatniej strony otwartego druku
    Wybieranie numeru strony
    Powiększanie widoku druku
  • 4.5.
   • Pasek narzędziowy zawiera przyciski do zarządzania zalogowanym użytkownikiem.

    Znaczenie poszczególnych elementów przedstawia poniższa tabela.

    IKONKA OPIS
    Otwieranie okna z ustawieniami użytkownika
    Otwieranie okna do zarządzania użytkownikami
    Wylogowanie użytkownika
  • 4.6.
   • Za pomocą menu Załączniki do druku można zarządzać wszystkimi drukami wchodzącymi w skład wybranego formularza. Z tego miejsca można wykonać następujące operacje na wybranym druku: dodanie, edycja, usunięcie oraz wydrukowanie wybranego druku.

    Opcje menu Załączniki do druku

    OPCJA OPIS
    Dodanie załącznika do druku lub importowanie zapisanego druku
    (import dotyczy druków JPK_VAT, JPK_V7M oraz JPK_V7K)
    Możliwość wydrukowania wybranego druku
    Edycja nazwy druku
    Zmiana kolejności druku
    Usunięcie druku z deklaracji
    Załączniki
 • 5.
  • 5.1.

   Konfiguracja ustawień ogólnych programu dostępna jest w menu "Ustawienia".

    W oknie „Ustawienia programu” w zakładce „Ustawienia ogólne” istnieje możliwość:

   • ustawienia widoczności zakładki pionowej „Załączniki do druku”,
   • edycji danych w bazie słownika,
   • ustawienia domyślnego katalogu zapisu deklaracji,
   • ustawienia liczby prób pobrań UPO podczas wysyłki deklaracji do systemu e-Deklaracje,
   • wyłączenia automatycznego pobierania UPO po wysyłce deklaracji do systemu e-Deklaracje,
   • wyłączenia informowania o przykładach wypełniania,
   • wyłączenia automatycznego przedłużania licencji,
   • wyłączenia automatycznego aktualizowania druków,
   • wyłączenia pytania dotyczącego przejścia do pola znajdującego się na kolejnej stronie.
  • 5.2.

   Konfiguracja opcji wysyłania druków dotyczy tylko programu do zastosowań komercyjnych i dostępna jest w menu "Ustawienia".

   W oknie "Ustawienia programu" w zakładce "Wysyłanie druków" istnieje możliwość wskazania sposobu wysyłania druków oraz ustawień parametrów konfiguracyjnych serwera pocztowego.

   Jeżeli wysyłanie druków ma odbywać się za pomocą zewnętrznego programu pocztowego (np. Microsoft Outlook, Poczta systemu Windows, Thunderbird), nie jest konieczne konfigurowanie serwera pocztowego. Wysyłanie druków bezpośrednio z programu DRUKI Gofin wymaga podania parametrów niezbędnych do połączenia z serwerem pocztowym. Parametry serwera pocztowego można otrzymać od administratora systemu informatycznego, znaleźć w ustawieniach konta pocztowego w przypadku osób korzystających z poczty za pomocą przeglądarki internetowej lub odszukać w ustawieniach programu do obsługi poczty zainstalowanego na komputerze.

   Zaznaczenie opcji "Wysyłaj kopię wiadomości na skrzynkę nadawcy" pozwala na wysyłanie kopii wiadomości na adres e-mail nadawcy.

  • 5.3.

   Konfiguracja serwera proxy dostępna jest w menu "Ustawienia".

   W oknie "Ustawienia programu" w zakładce "Serwer proxy" istnieje możliwość określenia konfiguracji serwera proxy, który będzie wykorzystywany podczas łączenia się programu z internetem.

   W przypadku ręcznej konfiguracji adres serwera proxy należy podawać bez nazwy wykorzystywanego schematu (np. HTTP). Przykłady poprawnych zapisów: 127.0.0.1, 192.168.0.1, localhost, www.google.pl.

  • 5.4.

   Ustawienia opcji drukowania dotyczą tylko programu do zastosowań komercyjnych i dostępne są w menu "Ustawienia".

   W oknie "Ustawienia programu" w zakładce "Ustawienia drukowania" istnieje możliwość wyłączenia drukowania stopki, drukowania zacieniowania, ustawienia domyślnego przesunięcia, wyrównania oraz skalowania wydruku. Zakres możliwej do ustawienia skali powiększenia zawiera się w przedziale od 1 do 150%.

  • 5.5.

   Konfiguracja ustawień eksportu w programie dostępna jest w menu "Ustawienia".

   W oknie "Ustawienia programu" w zakładce "Eksport", istnieje możliwość ustawienia zabezpieczenia eksportowanego dokumentu pdf przed modyfikacją.

  • 5.6.

   Konfiguracja weryfikacji druków dostępna jest w menu „Ustawienia”.

   W oknie „Ustawienia programu” w zakładce „Weryfikacja” istnieje możliwość włączenia lub wyłączenia weryfikacji:

   • wypełnienie druku przed jego wydrukiem,
   • status VAT w druku,
   • status VAT przed importem podmiotu do druku,
   • status VAT podczas wypełniania druku,
   • status VAT przed wysyłką dokumentu do modułu e-Dokumenty,
   • status VAT przed importem dokumentu do bazy danych,
   • rachunku bankowego.
  • 5.7.

   Konfiguracja ustawień użytkowników programu dostępna jest w menu "Ustawienia".

   W oknie „Ustawienia programu” w zakładce „Użytkownicy” istnieje możliwość:

   • dodania nowego użytkownika,
   • usunięcia użytkownika,
   • edycji użytkownika,
   • odświeżenia listy użytkownika.
  • 5.8.

   Aby dodać nowego użytkownika, należy w oknie "Dodawanie użytkownika" w pierwszej kolejności wypełnić pola "Użytkownik", "Hasło", "Adres e-mail" oraz wybrać uprawnienia użytkownika. Użytkownik o uprawnieniach administratora może zarządzać innymi użytkownikami. Użytkownik zostanie utworzony po kliknięciu w przycisk "utwórz użytkownika".

  • 5.9.

   W oknie "Konfiguracja ustawień użytkownika" istnieje możliwość:

   • zmiany nazwy użytkownika,
   • zmiany adresu e-mail użytkownika,
   • zmiany hasła użytkownika,
   • zmiany usprawnień użytkownika.

   Wprowadzone zmiany należy potwierdzić klikając przycisk zapisz.

  • 5.10.

   Ustawienia połączenia z bazą danych dotyczą tylko programu do zastosowań komercyjnych i dostępne są w menu "Ustawienia".

   W oknie "Ustawienia programu" w zakładce "Ustawienia połączenia z bazą danych" istnieje możliwość wskazania źródła danych oraz konfiguracji parametrów połączenia z bazą danych.

   Jeżeli źródłem danych jest plikowa baza danych znajdująca się na komputerze użytkownika, nie jest konieczne konfigurowanie połączenia z bazą danych.

   Korzystanie ze wspólnej bazy danych wymaga konfiguracji połączenia z serwerem bazy danych. Parametry połączenia z serwerem można otrzymać od administratora serwera bazy danych. Celem sprawdzenia, czy wprowadzone dane konfiguracyjne pozwalają na poprawne połączenie z sieciową bazą danych, należy kliknąć przycisk testuj połączenie.

   Połączenie z sieciową bazą danych można również skonfigurować za pomocą kreatora poprzez kliknięcie przycisku kreator połączenia z bazą.

   Uwaga!
   Do korzystania z sieciowej bazy danych konieczny jest dostęp do serwera bazodanowego MariaDB w wersji minimum 10.2.

  • 5.11.

   Kreator połączenia z bazą danych pozwala na konfigurację krok po kroku połączenia z serwerem bazy danych, celem korzystania ze wspólnej sieciowej bazy danych.

   Kliknięcie przycisku kreator połączenia z bazą w zakładce "Ustawienia bazy danych" powoduje uruchomienie kreatora.

    

   Krok 1. Informacja

   Okno informacyjne pojawiające się przed rozpoczęciem procesu łączenia programu ze wspólną sieciową bazą danych. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk Dalej.

    

   Krok 2. Konfiguracja parametrów połączenia

   W oknie "Kreator połączenia z bazą danych" w zakładce "Konfiguracja połączenia", należy wprowadzić niezbędne dane do nawiązania połączenia z serwerem bazy danych. Parametry połączenia z serwerem można otrzymać od administratora serwera bazy danych.

   Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć przycisk Dalej.

    

   Krok 3. Import danych

   W oknie "Kreator połączenia z bazą danych" w zakładce "Import danych", należy wskazać czy dokonać importu danych z aktualnego źródła danych aplikacji do bazy danych na serwerze.

   Po dokonaniu wyboru należy kliknąć przycisk Połącz, celem nawiązania połączenia z bazą danych na serwerze.

    

   Krok 4. Potwierdzenie skonfigurowania połączenia

   W przypadku poprawnego połączenia z bazą danych na serwerze, zostanie wyświetlony komunikat "Połączenie z bazą danych zostało poprawnie skonfigurowane !".

   Jeśli wystąpi błąd podczas łączenia z bazą danych na serwerze, wyświetlony zostanie komunikat "Podczas połączenia z bazą danych wystąpił błąd !". W takim przypadku należy za pomocą przycisku Wstecz przejść do poprzednich kroków i poprawić wprowadzone wcześniej ustawienia konfiguracyjne a następnie spróbować połączyć się ponownie.

   Proces konfiguracji połączenia z bazą danych na serwerze, należy zakończyć poprzez kliknięcie przycisku Zamknij.

  • 5.12.

   Aby skorzystać z możliwości edycji słownika, w menu "Ustawienia" wybierz zakładkę "Ustawienia ogólne" i w sekcji "Edycja danych w bazie słownika" kliknij przycisk edycja słowników.

    

   Baza słowników

   Obsługa bazy słowników dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych. Kliknięcie przycisku  pozwala na definiowanie nazw własnych przypisanych do wartości danego słownika.

    

   Edycja nazwy własnej

   Okno pozwala na ustawienie nazwy własnej pozycji słownika.

 • 6.
  • Okno podglądu wydruku pozwala na określenie parametrów, na podstawie których dokument zostanie wydrukowany. Lista dostępnych opcji podglądu wydruku w wersji niekomercyjnej jest ograniczona w stosunku do wersji komercyjnej.

   Lista opcji znajdujących się w podglądzie wydruku w wersji komercyjnej programu:

   OPCJA OPIS
   Skalowanie wydruku
   Oryginalny rozmiar Ustawienia oryginalnego rozmiaru druku
   Według skali Ustawienie wielkości druku według wskazanej skali. Zakres możliwej do ustawienia skali zawiera się w przedziale od 1 do 150%.
   Dopasuj do wielkości strony Dopasowanie wielkości druku do rozmiaru strony. W przypadu zaznaczonej opcji "Zachowaj proporcje" druk zostanie dostosowany z zachowaniem proporcji
   Wyrównanie
   Poziome Ustawia poziome wyrównanie druku
   Pionowe Ustawia pionowe wyrównanie druku
   Przesunięcie (mm)
   Poziome Ustawia poziome przesunięcie druku
   Pionowe Ustawia pionowe przesunięcie druku
   Ustaw każdą stronę osobno W przypadku zaznaczenia opcji, przesunięcia ustawiane są dla aktualnie wyświetlonej strony w podglądzie wydruku
   Strony do druku
   Wszystkie strony Wszystkie strony w druku zostaną wydrukowane
   Bieżąca strona Strona aktualnie znajdująca się w podglądzie wydruku zostanie wydrukowana
   Strony Wydrukowane zostaną strony zgodnie ze wskazanym zakresem
   Strony parzyste Wydrukowane zostaną strony parzyste w druku
   Strony nieparzyste Wydrukowane zostaną strony nieparzyste w druku
   Drukuj zacieniowania Jeśli w druku jest taka możliwość, użytkownik może włączyć lub wyłączyć zacieniowania przed wydrukiem
   Liczba kopii Pozwala na ustawienie liczby kopii wydruku

    

   Lista opcji znajdujących się w podglądzie wydruku w wersji niekomercyjnej programu:

   Strony do druku
   Wszystkie strony Wszystkie strony w druku zostaną wydrukowane
   Bieżąca strona Strona aktualnie znajdująca się w podglądzie wydruku zostanie wydrukowana
   Liczba kopii Pozwala na ustawienie liczby kopii wydruku
 • 7.
  • 7.1.

   Obsługa bazy podmiotów dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych. Baza podmiotów pozwala na definiowanie podmiotów, których dane można wykorzystać podczas wypełniania druków lub wysyłania wypełnionych formularzy na adres e-mail.

   Ponadto w bazie podmiotów można wpisać dane własne, a w przypadku spółek poza danymi swojej spółki, także informacje dotyczące wspólników, członków organów, kontrahentów.

  • 7.2.

   Okno do edycji podmiotu pozwala na uzupełnienie szczegółowych danych, wskazanie osób kontaktowych oraz wiązanie podmiotów w relacje.

    

   Edycja danych kontaktowych

   Okno "Kontakt" pozwala na uzupełnienie podstawowych danych kontaktowych. Wprowadzone dane można wykorzystać podczas uzupełniania druków lub wysyłania plików na adres e-mail.

    

   Tworzenie relacji między podmiotami

   Okno "Relacja między podmiotami" pozwala na tworzenie powiązań między podmiotami. Relacje można wykorzystać podczas uzupełniania druków.

   Poniżej znajduje się przykładowe okno z ustawioną relacją wskazującą Podmiot 1 jako ojca Podmiotu 2.

   Na liście relacji Podmiotu 1 przykładowa relacja zostanie wyświetlona w następujący sposób:

   Kierunek relacji wskazywany jest przez strzałkę skierowaną w odpowiednią stronę. W zaprezentowanym przykładzie strzałka informuje, że Podmiot 1 to ojciec Podmiotu 2.

  • 7.3.

   Mechanizm importu danych uruchamia się za pomocą odpowiedniej ikony  w pasku narzędziowym lub opcji "Importuj dane podmiotów do formularza" w menu "Druk". Uzupełnianie pól w druku danymi pochodzącymi z bazy podmiotów możliwe jest tylko w przypadku druków, dla których taka funkcjonalność została przygotowana.

   W oknie uzupełniania danych podmiotów wyświetlane są zdefiniowane zbiory pól, dla których należy wskazać wybrany podmiot, dane kontaktowe lub relację między podmiotami.

   Po kliknięciu przycisku  wyświetlone zostanie okno bazy podmiotów.

   Zaznaczone ikony służą do wskazania podmiotu, jego danych kontaktowych lub podmiotu powiązanego.

    

   Wskazywanie podmiotu

   Wskazanie podmiotu możliwe jest po uprzednim zaznaczeniu go na liście i kliknięciu przycisku wybierz podmiot  lub podwójnym kliknięciu zaznaczonego podmiotu.

    

   Wskazywanie danych kontaktowych

   Wskazanie danych kontaktowych podmiotu możliwe jest po uprzednim zaznaczeniu podmiotu na liście i kliknięciu przycisku wybierz kontakty  lub podwójnym kliknięciu zaznaczonych danych kontaktowych.

    

   Wskazywanie podmiotu powiązanego

   Wskazanie podmiotu powiązanego możliwe jest po uprzednim zaznaczeniu podmiotu na liście i kliknięciu przycisku wybierz podmioty powiązane  lub podwójnym kliknięciu zaznaczonego powiązania.

  • 7.4.

   UWAGA! Opcja dostępna dla systemu operacyjnego Windows 7 i nowszych.

   Podczas dodawania nowego podmiotu, istnieje możliwość pobrania jego danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

   Aby pobrać dane, należy w oknie Podmiot wypełnić pole NIP, REGON lub KRS a następnie kliknąć przycisk .

  • 7.5.

   UWAGA! Opcja dostępna dla systemu operacyjnego Windows 7 i nowszych.

   Podczas edycji podmiotu, istnieje możliwość pobrania jego danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

   W celu pobrania danych, należy w oknie "Podmiot" wypełnić pole NIP (1), REGON (2) lub KRS (3) a następnie kliknąć przycisk GUS (4).

    

   Przenoszenie danych

   Dane podstawowe oraz adresowe (1) są przenoszone w pełni. Dane Urzędu Skarbowego (2) zostaną przeniesione pod warunkiem, że zostały podane w GUS lub adres podstawowy zawiera zmiany.

   Mechanizm „Adres do korespondencji taki sam jak adres podstawowy” (3) jest ustawiony w tryb odpowiadający danym z GUS.

   Jeżeli w programie występują dane kontaktowe odpowiadające zwróconym z GUS, nie następuje żadna zmiana. W przeciwnym razie stworzone zostaną nowe dane kontaktowe bez wpływu na istniejące wpisy.

   W celu dostosowania przenoszonych informacji należy kliknąć przycisk dostosuj (4).
   Można pominąć przenoszenie danych klikając przycisk pomiń (5).

    

   Dostosowanie przenoszonych danych

   W czasie dostosowywania przenoszonych danych, różnice oznaczane są kolorem czerwonym (1). Każde pole zawierające różnice posiada możliwość oznaczenia/odznaczenia (2) określające, czy zmiana ma zostać przeniesiona.

   Nawigacja następuje przy pomocy przycisków wstecz (3) oraz dalej (4). Zatwierdzenie przeniesienia danych możliwe jest w ostatnim kroku (przycisk zaakceptuj [5]). Powrót do domyślnego sposobu przenoszenia danych możliwy jest w pierwszym kroku (przycisk wstecz [3]).

    

   Przenoszenie adresu do korespondencji

   Kontrola nad poszczególnymi polami adresu do korespondencji jest możliwa tylko dla odznaczonej opcji „Adres do korespondencji taki sam jak adres podstawowy” (1).

    

   Przenoszenie danych kontaktowych

   Istnieje możliwość utworzenia nowych danych kontaktowych zaznaczając opcję Stwórz nowe,

   lub przeniesienia zmiany na już istniejące zaznaczając opcję Przenieś na istniejące, a następnie wskazując dane, które mają zostać przeniesione z GUS.

   Tryb domyślny określany jest na podstawie dopasowania istniejących danych kontaktowych. W przypadku zwrócenia dwóch zestawów danych kontaktowych z GUS, konieczne jest sprawdzenie obu. Dane jednego kontaktu zwróconego przez GUS mogą być przenoszone na wiele kontaktów w Programie DRUKI Gofin. Nie ma możliwości przenoszenia na jeden kontakt w Programie dwóch kontaktów z GUS.

   Nie ma możliwości stworzenia kontaktu, jeżeli taki sam wpis już istnieje - wyświetlona zostanie stosowna adnotacja.

 • 8.
  • Opcja weryfikacji wypełnienia druku dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych.

   Okno "Weryfikacja wypełnienia druku" pozwala na weryfikowanie i zarządzanie znalezionymi uwagami w druku. Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku druków, dla których taka funkcjonalność została przygotowana.

   W zakładce "Pola z uwagami" znajdują się uwagi znalezione przez program, które mogą wymagać poprawy.

   Zakładka "Ignorowane pola" zawiera listę pól, które nie będą uwzględniane przy sprawdzaniu wypełnienia druku.

    

   Pola z uwagami

   Za pomocą dwuktrotnego kliknięcia pola z uwagą lub za pomocą przycisku przejdź do pola , możliwe jest przejście do pola znajdującego się na druku.

   Przeniesienie pola do listy "Ignorowane pola", możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku ignoruj pole . Pola przeniesione do listy pól ignorowanych, nie będą uwzględnianie przez program podczas sprawdzania wypełnienia druku.

    

   Ignorowanie pola

   Za pomocą dwuktrotnego kliknięcia pola z uwagami lub za pomocą przycisku przejdź do pola , możliwe jest przejście do pola znajdującego się na druku.

   Przywrócenie pola do listy "Pola z uwagami", możliwe jest poprzez kliknięcie przycisku przywróć pole . Pole przeniesione do listy pól z uwagami, będzie ponownie uwzględnianie przez program podczas sprawdzania wypełnienia druku.

 • 9.
  • 9.1.

   Kliknięcie ikony powoduje otworzenie okna „Wykaz podatników w VAT”.

   Okno „Weryfikacja podmiotu w VAT” pozwala na sprawdzanie statusu podmiotu w VAT oraz sprawdzenie, czy numer konta bankowego jest przypisany do podmiotu (podatnika) VAT.

   Opcja sprawdzenia podmiotu w wykazie podatników VAT (biała lista), dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych.

  • 9.2.

   W oknie "Weryfikacja podmiotu w VAT", w zakładce "Sprawdź status podmiotu w VAT" można sprawdzić, czy podmiot jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W tym celu, należy wpisać numer NIP lub REGON, wskazać datę na jaki dzięń status ma być sprawdzony oraz kliknąć przycisk sprawdź status podmiotu w VAT.

   Po uzyskaniu wyniku weryfikacji, możliwe jest wygenerowanie i pobranie raportu dotyczącego statusu podmiotu w VAT klikając POBIERZ. Jeżeli sprawdzany podmiot nie istnieje w bazie podmiotów programu, można zapisać jego dane klikając w przycisk zapisz podmiot.

  • 9.3.

   W oknie „Wykaz podatników w VAT”, w zakładce „Sprawdź konto bankowe” można sprawdzić czy konto bankowe jest przypisane do podatnika VAT. W tym celu należy wpisać numer NIP lub REGON, numer konta bankowego oraz wskazać datę na którą status ma być sprawdzony a następnie kliknąć przycisk sprawdź konto bankowe.

   Po uzyskaniu wyniku możliwe jest wygenerowanie raportu dotyczącego przypisania konta bankowego do podatnika klikając POBIERZ. Jeśli sprawdzany podatnik nie istnieje w bazie danych programu, można go zapisać klikając w przycisk zapisz podmiot.

  • 9.4.

   W oknie "Zestawienie statusów rachunków podmiotów z bazy podmiotów" można sprawdzić statusy rachunków bankowych podmiotów zapisanych w bazie podmiotów.

   Po wybraniu podmiotu na liście, za pomocą przycisku  (lub dwukrotnym kliknięciu), możliwe jest otworzenie okna z jego szczegółowymi danymi.

   Za pomocą przycisk "pobierz raport w formacie pdf" można utworzyć raport przedstawiający zestawienie podmiotów wraz z ich statusami kont bankowych.

  • 9.5.

   W programie udostępniono możliwość masowej weryfikacji rachunków bankowych podmiotów zapisanych w bazie danych podmiotów w oparciu o plik płaski udostępniony przez Ministerstwo Finansów.
   Aby rozpocząć proces weryfikacji rachunków bankowych, należy kliknąć przycisk Zestawienie statusów rachunków bankowych podmiotów z bazy podmiotów w pasku narzędziowym programu.


   Krok 1. Informacja

   W pierwszym kroku weryfikacji rachunków bankowych podmiotów, przedstawiona jest informacja o podmiotach zapisanych w bazie danych.

   W przypadku, gdy nie wykryto podmiotów wymagających weryfikacji rachunku bankowego, nie będzie możliwe przejście do kolejnego kroku (opcja Dalej jest nieaktywna).

   W przypadku, gdy wykryto podmioty wymagające weryfikacji rachunku bankowego, należy przejść do kolejnego kroku klikając przycisk Dalej.


   Krok 2. Pobieranie i przygotowanie pliku płaskiego

   W kroku 2 weryfikacji rachunków bankowych podmiotów, konieczne jest pobranie oraz weryfikacja pliku płaskiego udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.

   Po pobraniu i weryfikacji pliku płaskiego, należy kliknąć przycisk Dalej.


   Krok 3. Weryfikacja rachunków bankowych podmiotów w bazie danych

   W ostatnim kroku następuje weryfikacja rachunków bankowych podmiotów z bazy podmiotów. Po przeprowadzeniu weryfikacji otrzymamy podsumowanie wyników weryfikacji.

   Aby przejść do zestawienia statusów rachunków bankowych, należy kliknąć przycisk Dalej.

 • 10.
  • Aktualizacja automatyczna (ustawienie domyślne)

   Otwierany druk w formacie .gofin jest automatycznie aktualizowany do aktualnej wersji.

   Uwaga! Automatyczna aktualizacja druków udostępniona została w Programie DRUKI Gofin 3.16.31.0 (wersja komercyjna).

    

   Aktualizacja ręczna

   Aby w Programie DRUKI Gofin możliwe było ręczne aktualizowanie druków w formacie .gofin, najpierw należy wyłączyć automatyczne aktualizowanie druków. Aby to zrobić należy:

   1. Przejść do zakładki Ustawienia » Pokaż ustawienia programu.
   2. W zakładce „Ustawienia ogólne” w sekcji „Pozostałe opcje” należy zaznaczyć opcję „Wyłącz automatyczne aktualizowanie druków”.


   Od tej chwili, jeśli dostępna będzie aktualizacja otwieranego druku, pojawi się komunikat:

   Wybranie opcji tak – rozpoczyna proces aktualizacji, nie – przerywa proces aktualizacji.

   Aby sprawdzić czy dostępne są aktualizacje dla już otwartego druku, należy kliknąć ikonkę „Sprawdź dostępność aktualizacji druku”.

 • 11.
  • Kliknięcie ikonki  powoduje otworzenie modułu "Przykłady wypełnienia druku", w którym przytaczane są przez Redakcje Wydawnictwa, różne przypadki uzupełnienia druku.

   UWAGA! Przykłady wypełnienia druku dotyczą tylko wybranych druków.

 • 12.
  • Uwaga! Opcja wysyłania druków dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych.

   Okno "Wiadomość e-mail" pozwala na wysłanie druku (w formie załącznika) do wskazanych adresatów. W zależności od parametrów podanych w oknie konfiguracji opcji wysyłania druków, wiadomość zostanie wysłana bezpośrednio z Programu DRUKI Gofin lub otwarte zostanie okno nowej wiadomości w domyślnym programie pocztowym zainstalowanym w systemie operacyjnym. Zaznaczenie opcji "Wyślij kopię wiadomości na skrzynkę nadawcy" pozwala na wysłanie kopii wiadomości na adres e-mail nadawcy.

 • 13.
  • 13.1.
   • Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

    Jednolity Plik Kontrolny to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane są pobierane bezpośrednio z wypełnionego w Programie DRUKI Gofin formularza JPK_VAT.

    Nowy JPK_VAT z deklaracją ma zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych wcześniej w deklaracji VAT-7
    VAT-7K

    Nie dotyczy skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także pozostałych deklaracji podatkowych (VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-R, VAT-Z oraz VIN-R i VIU-R, a także VIN-D i VIU-D).

    Uwaga!
    Nowy plik JPK_VAT, składający się z części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej, podatnicy są zobowiązani przesyłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za okresy od 1 października 2020 r. w terminie właściwym do złożenia deklaracji podatkowej.
    Od rozliczenia za okres od 1 października 2020 r. nie ma możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz ewidencji w inny sposób niż w formie nowego JPK_VAT.

    Obowiązują dwa warianty JPK_VAT:

    • JPK_V7M dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz
    • JPK_V7K dla podatników rozliczających się kwartalnie.
      

    Podatnicy, którzy są zobowiązani do składania części ewidencyjnej oraz deklaracyjnej za okresy miesięczne (czyli JPK_V7M), muszą wypełnić wszystkie elementy JPK_V7M w pliku XML, tj.: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja oraz Ewidencja.

    Podatnicy rozliczający się kwartalnie są zobowiązani do składania JPK_V7K w części ewidencyjnej miesięcznie, zaś deklaracyjnej kwartalnie.

     
    Opis struktury schematu głównego dla JPK_V7M oraz JPK_V7K przedstawiono w poniższej tabeli.

    Nazwa pola Opis pola
    Naglowek Zawiera m.in. dane dotyczące okresu, za jaki jest składany plik JPK_V7M/JPK_V7K, cel złożenia (1 - złożenie, 2 - korekta), urząd skarbowy, do którego składana jest deklaracja i ewidencja, datę złożenia. 
    Podmiot1 Zawiera informacje, które identyfikują podmiot składający plik JPK_V7M/JPK_V7K, a mianowicie jego NIP, imię i nazwisko podatnika/nazwę podmiotu. 
    Deklaracja Zawiera dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu oraz pouczenia podatnika. 
    Ewidencja Zawiera dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego i podatku naliczonego.

     

    Elementy nowego JPK_VAT określa obowiązujące od 1 października 2020 r. rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.). Natomiast opracowane na jego podstawie wzory struktury logicznej JPK_VAT w formie JPK_V7M i JPK_V7K dostępne są na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk.

  • 13.2.
   • Ze strony www.druki.gofin.pl pobieramy formularz JPK_V7M(1) lub JPK_V7K(1). Po otwarciu pliku pojawi się okno z pytaniem, czy zaktualizować listę powiązanych druków - klikamy na TAK.

     

    Po aktualizacji w lewej część Programu pojawi się lista dostępnych załączników do JPK: 

     

    Pracę nad wypełnieniem JPK zaczynamy od uzupełniania pierwszej strony zawierającej Naglowek oraz Podmiot1. Przykładowo wypełnioną pierwszą stronę prezentuje obrazek:

  • 13.3.
   • 13.3.1.

    Po wypełnieniu pierwszej strony JPK przechodzimy do wypełnienia części ewidencyjnej. 

    Jeżeli w ciągu miesiąca, za który składamy deklarację, nie wystawiono żadnych dokumentów sprzedaży, jak i nie ma żadnych dowodów zakupu (ewidencja „zerowa”), wówczas do pliku JPK nie dołączamy żadnych załączników (ewidencji sprzedaży VAT i ewidencji zakupów VAT). Program automatycznie w części sum kontrolnych wstawi wartości zerowe. 

   • 13.3.2.

    W celu uzupełnienia ewidencji sprzedaży konieczne jest dodanie załącznika „Ewidencja sprzedaży VAT” poprzez kliknięcie na ikonę „+” przy załączniku.


    Następnie należy uzupełnić odpowiednie pozycje ewidencji sprzedaży VAT dotyczące: danych kontrahenta, daty wystawienia dowodu oraz odpowiednich pozycji związanych z przedmiotem i wartością sprzedaży. Ze względu na złożoność struktury dotyczącej ewidencji sprzedaży tabelka przedstawiona została w Programie na trzech stronach.

    Ewidencja sprzedaży w podstawowej postaci zawiera 20 wierszy. W celu zwiększenia liczby możliwych wierszy należy w lewym menu kliknąć na „+” przy „Ewidencja sprzedaży VAT - dodatkowy załącznik”.

   • 13.3.3.

    W celu uzupełnienia ewidencji zakupów konieczne jest dodanie załącznika „Ewidencja zakupów VAT” poprzez kliknięcie na ikonę „+” przy załączniku.

    Następnie należy uzupełnić odpowiednie pozycje ewidencji zakupów VAT dotyczące: danych sprzedawcy, daty wystawienia dowodu zakupu oraz odpowiednich pozycji związanych z przedmiotem i wartością zakupu. Ze względu na złożoność struktury dotyczącej ewidencji zakupów tabelka przedstawiona została w Programie na dwóch stronach.

    Ewidencja zakupów w podstawowej postaci zawiera 20 wierszy. W celu zwiększenia liczby możliwych wierszy należy w lewym menu kliknąć na „+” przy „Ewidencja zakupów VAT - dodatkowy załącznik”.

   • 13.3.4.

    Część deklaracyjna zawarta jest w Programie DRUKI Gofin na stronie od 2 do 4 druku JPK_VAT z deklaracją. W przypadku pliku JPK_V7M część dotycząca rozliczenia podatku należnego (str. 2) oraz część dotycząca podatku naliczonego (str. 3) z wyjątkiem poz. 39 zostaną uzupełnione automatycznie na podstawie informacji wpisanych w ewidencjach zakupu i sprzedaży VAT. Pozostałe pola Użytkownik uzupełnia samodzielnie.

   • 13.3.5.

    Po uzupełnieniu i sprawdzeniu JPK możemy przystąpić do wysyłki pliku JPK_VAT z deklaracją. W tym celu należy kliknąć na odpowiednią ikonkę (zaznaczona poniżej na niebiesko), a Program dokona wstępnej weryfikacji tworzonego pliku XML ze schematem Ministerstwa Finansów.     Jeżeli wszystko będzie poprawnie, przejdziemy do kroku wysyłki pliku XML.

  • 13.4.
   • 13.4.1.

    Podatnicy rozliczający podatek VAT kwartalnie w JPK_VAT za:

    • pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału wypełniają i wysyłają tylko część ewidencyjną,
    • trzeci miesiąc kwartału wypełniają i wysyłają część ewidencyjną za ten miesiąc oraz część deklaracyjną za trzy miesiące danego kwartału.
      

    Jeżeli rozliczamy VAT za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału, to wypełniamy pierwszą stronę JPK_VAT a następnie przechodzimy do wypełnienia części ewidencyjnej. 

    Jeżeli w ciągu miesiąca, za który składamy plik JPK_VAT, nie wystawiono żadnych dokumentów sprzedaży, jak i nie ma żadnych dowodów zakupu (ewidencja „zerowa”), wówczas do pliku JPK nie dołączamy żadnych załączników (ewidencji sprzedaży VAT i ewidencji zakupów VAT). Program automatycznie w części sum kontrolnych wstawi wartości zerowe. 

   • 13.4.2.

    W celu uzupełnienia ewidencji sprzedaży konieczne jest dodanie załącznika „Ewidencja sprzedaży VAT” poprzez kliknięcie na ikonę „+” przy załączniku.

    Następnie należy uzupełnić odpowiednie pozycje ewidencji sprzedaży VAT dotyczące: danych kontrahenta, daty wystawienia dowodu oraz odpowiednich pozycji związanych z przedmiotem i wartością sprzedaży. Ze względu na złożoność struktury dotyczącej ewidencji sprzedaży tabelka przedstawiona została w Programie na trzech stronach.

    Ewidencja sprzedaży w podstawowej postaci zawiera 20 wierszy. W celu zwiększenia liczby możliwych wierszy należy w lewym menu kliknąć na „+” przy „Ewidencja sprzedaży VAT - dodatkowy załącznik”.

   • 13.4.3.

    W celu uzupełnienia ewidencji zakupów konieczne jest dodanie załącznika „Ewidencja zakupów VAT” poprzez kliknięcie na ikonę „+” przy załączniku.


    Następnie należy uzupełnić odpowiednie pozycje ewidencji zakupów VAT dotyczące: danych sprzedawcy, daty wystawienia dowodu zakupu oraz odpowiednich pozycji związanych z przedmiotem i wartością zakupu. Ze względu na złożoność struktury dotyczącej ewidencji zakupów tabelka przedstawiona została w Programie na dwóch stronach.

    Ewidencja zakupów w podstawowej postaci zawiera 20 wierszy. W celu zwiększenia liczby możliwych wierszy należy w lewym menu kliknąć na „+” przy „Ewidencja zakupów VAT - dodatkowy załącznik”.

   • 13.4.4.

    UWAGA!
    Część deklaracyjną wypełniamy tylko w przypadku składania części ewidencyjnej obejmującej trzeci miesiąc danego kwartału.

    Część deklaracyjna zawarta jest w Programie DRUKI Gofin na stronie od 2 do 4 druku JPK_VAT. W przypadku pliku JPK_V7K część ta nie jest uzupełniania automatycznie i wszystkie kwoty należy wpisać „ręcznie”. Ważne: dane przedstawione w części deklaracyjnej muszą odpowiadać sumie odpowiednich wartości jakie zostały wpisane w ewidencjach zakupu i sprzedaży VAT w poszczególnych miesiącach danego kwartału.


    Przykład:
    W celu uzupełnienia poz. 19 i 20 części deklaracyjnej (pozycje dotyczące dostawy towarów oraz świadczenia usług na terytorium kraju, opodatkowanych stawką 22% albo 23%) musimy obliczyć sumę z trzech miesięcy wykazaną w ewidencji sprzedaży w poszczególnych trzech miesiącach kwartału. 

    Zatem do poz. 19 części deklaracyjnej wpiszemy sumę z trzech miesięcy wykazaną w ewidencjach sprzedaży pod pozycją K_19 (pozycja „RAZEM”). Analogicznie postępujemy dla poz. 20 i K_20.

    W celu łatwiejszego wpisywania wartości z poszczególnych miesięcy zastosowano sumator, który można uruchomić, klikając na ikonę kalkulatora przy aktywnej komórce:

    Wówczas otrzymamy możliwość wpisania każdej sumy kwot za poszczególne miesiące osobno: 

    Ważne: należy pamiętać, że wpisywane kwoty muszą zostać zaokrąglone do pełnych złotych zgodnie z zasadami zaokrąglania. Po wpisaniu kwot sumator automatycznie wpisze w komórkę sumę.

    W przypadku posiadania większej liczby załączników (ewidencji sprzedaży czy też ewidencji zakupów) zawartość pozycji ‘RAZEM” dla danej kolumny odczytujemy zawsze z ostatniego załącznika.

   • 13.4.5.

    Po uzupełnieniu i sprawdzeniu JPK, możemy przystąpić do wysyłki pliku JPK_VAT. W tym celu należy kliknąć na odpowiednią ikonkę (zaznaczona poniżej na niebiesko), a Program dokona wstępnej weryfikacji tworzonego pliku XML ze schematem Ministerstwa Finansów.     Jeżeli wszystko będzie poprawnie, przejdziemy do kroku wysyłki pliku XML.

  • 13.5.
   • 13.5.1.

    Aby wysłać dokument do urzędu autoryzowany podpisem kwalifikowanym:

    1. Wypełnioną w Programie DRUKI Gofin ewidencję JPK_VAT wraz z załącznikami (ewidencji i/lub sprzedaży VAT) należy wysłać do systemu e-Dokumenty klikając opcję Wyślij dokument do Urzędu Skarbowego w menu druku.


      
    2. W oknie e-Dokumenty należy zaznaczyć właściwy dokument (A), a następnie wybrać opcję Przygotuj dokument do wysyłki (B).


      
    3. Krok 1 - należy zapoznać się z informacją i kliknij przycisk Dalej.


      
    4. Krok 2 - przedstawiony zostaje dokument deklaracji w formacie XML. Aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.


      
    5. Krok 3 - z listy możliwych sposobów autoryzacji deklaracji, należy wybrać opcję Podpis elektroniczny.


      
    6. Aby zautoryzować dokument podpisem elektronicznym w Kroku 4, należy wybrać stosowny certyfikat i nacisnąć przycisk Podpisz dokument.


      
    7. Krok 5 - przedstawiony jest podpisany dokument w formacie XML, aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.


      
    8. Krok 6 - należy nacisnąć przycisk Wyślij dokument (A), a następnie potwierdzić wysyłkę przyciskiem Tak (B).


      
    9. Po poprawnej wysyłce dokumentu do urzędu, deklaracja może zostać przyjęta natychmiast lub weryfikacja dokumentu będzie wymagała dodatkowej interakcji.


      
    10. W przypadku statusu "Dokument w trakcie przetwarzania..." konieczna jest dodatkowa interakcja. Klikając przycisk Sprawdź status wysłanej deklaracji, można sprawdzić, poprawność przesłanej deklaracji oraz czy jest dostępny dokument potwierdzenia UPO.

   • 13.5.2.

    Aby wysłać dokument do urzędu autoryzowany profilem zaufanym:

    1. Wypełnioną w Programie DRUKI Gofin ewidencję JPK_VAT wraz z załącznikami (ewidencji i/lub sprzedaży VAT) należy wysłać do systemu e-Dokumenty klikając opcję Wyślij dokument do Urzędu Skarbowego w menu druku.


      
    2. W oknie e-Dokumenty należy zaznaczyć właściwy dokument (A), a następnie wybrać opcję Przygotuj dokument do wysyłki (B).


      
    3. Krok 1 - należy zapoznać się z informacją i kliknij przycisk Dalej.


      
    4. Krok 2 - przedstawiony zostaje dokument deklaracji w formacie XML. Aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.


      
    5. Krok 3 - z listy możliwych sposobów autoryzacji deklaracji, należy wybrać opcję Profil zaufany.


      
    6. Aby podpisać dokument profilem zaufanym, w kroku 4.1, należy wybrać opcję Wyeksportuj plik.


      
    7. Następnie należy wskazać lokalizację zapisu wyeksportowanego pliku metadanych i kliknąć przycisk Zapisz.


      
    8. Po poprawnym wyeksportowaniu pliku metadanych w kroku 4.1 wyświetlona zostanie informacja dotycząca ścieżki zapisu pliku. Informacja ta będzie potrzebna w kolejnym kroku podczas podpisywania pliku metadanych profilem zaufanym za pomocą strony Ministerstwa Cyfryzacji. W momencie wyeksportowania pliku, ścieżka zostaje zapisana w schowku systemowym. Można ją również skopiować klikając w opcję kopiuj ścieżkę.


      
    9. W kolejnym kroku 4.2., należy kliknąć przycisk Przejdź na stronę. W nowym oknie przeglądarki otwarta zostanie strona Ministerstwa Cyfryzacji.


      
    10. Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji, należy kliknąć przycisk PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT.


      
    11. Następnie należy kliknąć przycisk WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU.

    12. W nowo otwartym oknie, należy wskazać wyeksportowany plik metadanych. W polu "Nazwa pliku" można wkleić skopiowaną wcześniej ścieżkę. Po wskazaniu lokalizacji pliku, należy kliknąć przycisk Otwórz.

    13. Po dodaniu dokumentu, należy kliknąć przycisk PODPISZ.

    14. Po poprawnym zalogowaniu na stronie profilu zaufanego, należy kliknąć przycisk Podpisz profilem zaufanym.


     Podczas procesu autoryzacji podpisywania dokumentu profilem zaufanym, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi na stronie.

    15. Podpisany plik metadanych zapisujemy na dysku za pomocą opcji POBIERZ. Uwaga! Należy zapamiętać miejsce zapisu pliku metadanych.

    16. Następnie w programie DRUKI Gofin w oknie "Wyślij deklarację do systemu e-Dokumenty" (krok 4.3), należy zaimportować podpisany plik metadanych. Można to wykonać na dwa sposoby:

     • Klikając przycisk Zaimportuj plik      a następnie wskazując podpisany plik metadanych i klikając przycisk Otwórz.


       
     • lub metodą "przeciągnij i upuść", przeciągając i upuszczając podpisany plik metadanych z dysku we wskazanym miejscu.


       
    17. Po poprawnym zaimportowaniu podpisanego pliku metadanych, należy kliknąć przycisk Dalej.


      
    18. Krok 5 - przedstawiony jest podpisany dokument w formacie XML, aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.


      
    19. Krok 6 - należy nacisnąć przycisk Wyślij dokument (A), a następnie potwierdzić wysyłkę przyciskiem Tak (B).


      
    20. Po poprawnej wysyłce dokumentu do urzędu, deklaracja może zostać przyjęta natychmiast lub weryfikacja dokumentu będzie wymagała dodatkowej interakcji.
      
    21. W przypadku statusu "Dokument w trakcie przetwarzania..." konieczna jest dodatkowa interakcja. Klikając przycisk Sprawdź status wysłanej deklaracji, można sprawdzić, poprawność przesłanej deklaracji oraz czy jest dostępny dokument potwierdzenia UPO.
   • 13.5.3.

    Aby wysłać dokument do urzędu autoryzowany danymi autoryzującymi:

    1. Wypełnioną w Programie DRUKI Gofin ewidencję JPK_VAT wraz z załącznikami (ewidencji i/lub sprzedaży VAT) należy wysłać do systemu e-Dokumenty klikając opcję Wyślij dokument do Urzędu Skarbowego w menu druku.


      
    2. W oknie e-Dokumenty należy zaznaczyć właściwy dokument (A), a następnie wybrać opcję Przygotuj dokument do wysyłki (B).


      
    3. Krok 1 - należy zapoznać się z informacją i kliknij przycisk Dalej.


      
    4. Krok 2 - przedstawiony zostaje dokument deklaracji w formacie XML. Aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.


      
    5. Krok 3 - z listy możliwych sposobów autoryzacji deklaracji, należy wybrać opcję Dane autoryzujące.


      
    6. Krok 4 - należy wypełnić pola formularza Danych do autoryzacji dokumentu (A) zgodnie z informacją zawartą w oknie programu i kliknąć przycisk Podpisz dokument (B).


      
    7. Krok 5 - przedstawiony jest podpisany dokument w formacie XML, aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.


      
    8. Krok 6 - należy nacisnąć przycisk Wyślij dokument (A), a następnie potwierdzić wysyłkę przyciskiem Tak (B).


      
    9. Po poprawnej wysyłce dokumentu do urzędu, deklaracja może zostać przyjęta natychmiast lub weryfikacja dokumentu będzie wymagała dodatkowej interakcji.
      
    10. W przypadku statusu "Dokument w trakcie przetwarzania..." konieczna jest dodatkowa interakcja. Klikając przycisk Sprawdź status wysłanej deklaracji, można sprawdzić, poprawność przesłanej deklaracji oraz czy jest dostępny dokument potwierdzenia UPO.
 • 14.
  • 14.1.
   • Obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej ewidencji czynności dostawy towarów i świadczenia usług dokonanych przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT, nie podlegających opodatkowaniu, wprowadzono ustawą z dnia 29.10.2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.). Obowiązek wszedł w życie 1 lipca 2023 r. (art. 109 ust. 11g-11k ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).

    Członkowie grupy VAT mają obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji transakcji dokonywanych pomiędzy sobą w formie elektronicznej. Ewidencję tę należy przesłać do urzędu skarbowego w formie pliku JPK_GV za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.
     

    Opis struktury schematu głównego dla JPK_GV przedstawiono w poniższej tabeli.

    Nazwa pola Opis pola
    Naglowek Zawiera m.in. dane dotyczące okresu, za jaki jest składany plik JPK_GV, cel złożenia, urząd skarbowy, do którego jest składany, datę i czas wytworzenia.
    Podmiot1 Zawiera dane, które identyfikują podmiot składający plik JPK_GV.
    Informacja Zawiera informacje o dokonanych zmianach i ich przyczynie – pole do uzupełnienia w przypadku składania korekty.
    Ewidencja Zawiera dane dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług dokonanych na rzecz innego członka tej samej grupy VAT, nie podlegających opodatkowaniu.

     

    Elementy ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT (JPK_GV) określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT (Dz. U. z 2023 r. poz. 727), zwane dalej: „rozporządzeniem” oraz opracowany na jego podstawie wzór struktury logicznej JPK_GV(1).

    Więcej informacji na temat grup VAT, w tym obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji, można znaleźć w objaśnieniach podatkowych w zakresie grup VAT z 11 października 2022 roku (dostępne w Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA; ID informacji: 513888)

  • 14.2.
   • Ze strony www.druki.gofin.pl pobieramy formularz JPK_GV(1). Formularz otwieramy za pomocą Programu DRUKI Gofin. Jeśli po otwarciu pliku pojawi się okno z pytaniem "Czy chcesz zaktualizować druki?" - klikamy na TAK.

    Po otwarciu formularza JPK_GV, w lewej części okna Programu pojawi się lista dostępnych załączników do JPK_GV:

    Pracę nad wypełnieniem JPK_GV zaczynamy od uzupełniania pierwszej strony zawierającej "Naglowek" oraz "Podmiot1". Przykładowo wypełnioną pierwszą stronę prezentuje obrazek:

  • 14.3.
   • 14.3.1.
    1. W przypadku korekty ewidencji, należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik XML. Niedopuszczalne jest złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane.
    2. Korektę błędnego wpisu dokonuje się poprzez ujęcie zapisu z poprawnymi danymi lub za pomocą storna.
    3. Wielkości liter nie mają znaczenia.
    4. Numery dowodów należy ująć w ewidencji w całości, zgodnie z ich oryginalną pisownią. Nie należy pomijać części oznaczeń takich dokumentów.
    5. Dane kwotowe wykazuje się w złotych polskich i zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. Do kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się odpowiednio zasady przeliczania na złote przyjęte dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania.
    6. W przypadku, gdy w danym okresie członek grupy VAT nie dokonał żadnej czynności na rzecz innego członka grupy VAT, należy złożyć „zerową ewidencję”.
   • 14.3.2.

    W celu uzupełnienia ewidencji dostawy towarów/świadczenia usług konieczne jest dodanie załącznika „Dokument - szczegółowe dane" poprzez kliknięcie na ikonę „+” przy załączniku:

    Następnie należy uzupełnić odpowiednie pozycje ewidencji dostawy towarów/świadczenia usług dotyczące: danych członka grupy VAT, na rzecz którego dokonano czynności oraz zestawienia transakcji.

    Zestawienie transakcji w podstawowej postaci zawiera 30 wierszy. W celu zwiększenia liczby możliwych wierszy należy w lewym menu kliknąć na „+” przy „Dokument - dodatkowa strona”:

  • 14.4.
   • 14.4.1.

    Po uzupełnieniu i sprawdzeniu JPK_GV, możemy przystąpić do wysyłki pliku JPK_GV. W tym celu należy kliknąć ikonkę "Wyślij dokument do Urzędu Skarbowego", a Program dokona wstępnej weryfikacji tworzonego pliku XML ze schematem Ministerstwa Finansów.

   • 14.4.2.

    Aby wysłać dokument do urzędu autoryzowany kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

    1. Wypełnioną w Programie DRUKI Gofin ewidencję JPK_GV należy wysłać do systemu e-Dokumenty, klikając opcję Wyślij dokument do Urzędu Skarbowego w menu druku.


      
    2. W oknie e-Dokumenty należy zaznaczyć właściwy dokument (1), a następnie wybrać opcję Przygotuj dokument do wysyłki (2).


      
    3. Krok 1 - należy zapoznać się z informacją i kliknąć przycisk Dalej.


      
    4. Krok 2 - przedstawiony zostaje dokument w formacie XML. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk Dalej.


      
    5. Krok 3 - z listy możliwych sposobów autoryzacji dokumentu, należy wybrać opcję Podpis elektroniczny.


      
    6. Aby zautoryzować dokument podpisem elektronicznym w Kroku 4, należy wybrać stosowny certyfikat (1) i nacisnąć przycisk Podpisz dokument (2).


      
    7. Krok 5 - przedstawiony jest podpisany dokument w formacie XML, aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.


      
    8. Krok 6 - należy nacisnąć przycisk Wyślij dokument     a następnie potwierdzić wysyłkę przyciskiem tak.


      
    9. Po poprawnej wysyłce dokumentu do urzędu, ewidencja może zostać przyjęta natychmiast lub weryfikacja dokumentu będzie wymagała dodatkowej interakcji. W drugim przypadku należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Programie DRUKI Gofin.
      
    10. W przypadku statusu "Dokument w trakcie przetwarzania..." konieczna jest dodatkowa interakcja. Klikając przycisk Sprawdź status wysłanego dokumentu, można sprawdzić poprawność przesłanej ewidencji oraz czy jest dostępny dokument potwierdzenia UPO.

   • 14.4.3.

    Aby wysłać dokument do urzędu autoryzowany profilem zaufanym:

    1. Wypełnioną w Programie DRUKI Gofin ewidencję JPK_GV należy wysłać do systemu e-Dokumenty, klikając opcję Wyślij dokument do Urzędu Skarbowego w menu druku.


      
    2. W oknie e-Dokumenty należy zaznaczyć właściwy dokument (1), a następnie wybrać opcję Przygotuj dokument do wysyłki (2).


      
    3. Krok 1 - należy zapoznać się z informacją i kliknąć przycisk Dalej.


      
    4. Krok 2 - przedstawiony zostaje dokument w formacie XML. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk Dalej.


      
    5. Krok 3 - z listy możliwych sposobów autoryzacji dokumentu, należy wybrać opcję Profil zaufany.


      
    6. Aby podpisać dokument profilem zaufanym, w Kroku 4.1, należy wybrać opcję Wyeksportuj plik.


      
    7. Następnie należy wskazać lokalizację zapisu wyeksportowanego pliku metadanych i kliknąć przycisk Zapisz.


      
    8. Po poprawnym wyeksportowaniu pliku metadanych w Kroku 4.1 wyświetlona zostanie informacja dotycząca ścieżki zapisu pliku. Informacja ta będzie potrzebna w kolejnym kroku podczas podpisywania pliku metadanych profilem zaufanym za pomocą strony Ministerstwa Cyfryzacji. W momencie wyeksportowania pliku, ścieżka zostaje zapisana w schowku systemowym. Można ją również skopiować, klikając w opcję kopiuj ścieżkę.


      
    9. W kolejnym Kroku 4.2. należy kliknąć przycisk Przejdź na stronę. W nowym oknie przeglądarki otwarta zostanie strona Ministerstwa Cyfryzacji.


      
    10. Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi podczas procesu podpisywania dokumentu profilem zaufanym, aż do momentu pobrania podpisanego pliku metadanych (w formacie XML). Przykładowy proces podpisywania dokumentu za pomocą podpisu zaufanego na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pokazany został w naszym filmie instruktażowym "Podpisywanie sprawozdania finansowego podpisem zaufanym" - zobacz film.
      
    11. Następnie, po pobraniu podpisanego pliku metadanych ze strony Ministerstwa Cyfryzacji, w programie DRUKI Gofin w oknie "Wyślij dokument do systemu e-Dokumenty" (Krok 4.3), należy zaimportować podpisany plik metadanych. Można to wykonać na dwa sposoby:

     a) Klikając przycisk Zaimportuj plik     a następnie wskazując podpisany plik metadanych i klikając przycisk Otwórz.     b) lub metodą "przeciągnij i upuść", przeciągając i upuszczając podpisany plik metadanych z dysku we wskazanym miejscu.


      
    12. Po poprawnym zaimportowaniu podpisanego pliku metadanych, gdy pojawi się komunikat "Poprawnie zaimportowano plik z podpisem" (1), należy kliknąć przycisk Dalej (2).


      
    13. Krok 5 - przedstawiony jest podpisany dokument w formacie XML, aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.


      
    14. Krok 6 - należy nacisnąć przycisk Wyślij dokument     a następnie potwierdzić wysyłkę przyciskiem tak.


      
    15. Po poprawnej wysyłce dokumentu do urzędu, może zostać on przyjęty natychmiast lub weryfikacja dokumentu będzie wymagała dodatkowej interakcji. W drugim przypadku należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Programie DRUKI Gofin.
      
    16. W przypadku statusu "Dokument w trakcie przetwarzania..." konieczna jest dodatkowa interakcja. Klikając przycisk Sprawdź status wysłanego dokumentu, można sprawdzić poprawność przesłanej ewidencji oraz czy jest dostępny dokument potwierdzenia UPO.

   • 14.4.4.

    Aby wysłać dokument do urzędu autoryzowany danymi autoryzującymi:

    1. Wypełnioną w Programie DRUKI Gofin ewidencję JPK_GV należy wysłać do systemu e-Dokumenty, klikając opcję Wyślij dokument do Urzędu Skarbowego w menu druku.


      
    2. W oknie e-Dokumenty należy zaznaczyć właściwy dokument (1), a następnie wybrać opcję Przygotuj dokument do wysyłki (2).


      
    3. Krok 1 - należy zapoznać się z informacją i kliknąć przycisk Dalej.


      
    4. Krok 2 - przedstawiony zostaje dokument w formacie XML. Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk Dalej.


      
    5. Krok 3 - z listy możliwych sposobów autoryzacji dokumentu, należy wybrać opcję Dane autoryzujące.


      
    6. Krok 4 - należy wypełnić pola formularza Danych do autoryzacji dokumentu (A) zgodnie z informacją zawartą w oknie programu i kliknąć przycisk Podpisz dokument (B).
      

      
    7. Krok 5 - przedstawiony jest podpisany dokument w formacie XML, aby kontynuować należy kliknąć przycisk Dalej.
      

      
    8. Krok 6 - należy nacisnąć przycisk Wyślij dokument (A), a następnie potwierdzić wysyłkę przyciskiem Tak (B).
      

      
    9. Po poprawnej wysyłce dokumentu do urzędu, może zostać on przyjęty natychmiast lub weryfikacja dokumentu będzie wymagała dodatkowej interakcji. W drugim przypadku należy postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w Programie DRUKI Gofin.
      
    10. W przypadku statusu "Dokument w trakcie przetwarzania..." konieczna jest dodatkowa interakcja. Klikając przycisk Sprawdź status wysłanego dokumentu, można sprawdzić poprawność przesłanej ewidencji oraz czy jest dostępny dokument potwierdzenia UPO.
 • 15.
  • 15.1.

   Import faktur do bazy danych można zrealizować na dwa sposoby:

   1. Bezpośrednio z druku
    Aby zaimportować fakturę do bazy bezpośrednio z druku, należy otworzyć druk faktury, a następnie na pasku narzędziowym druku kliknąć przycisk .
     
   2. W oknie "Zestawienie faktur"
    Aby zaimportować fakturę/y w oknie "Zestawienie faktur", należy w pierwszej kolejności otworzyć okno poprzez kliknięcie w pasku narzędziowym przycisku .

    Następnie w nowo otwartym oknie należy kliknąć przycisk Importuj fakturę/faktury, gdy chcemy importować pojedyncze faktury lub przycisk Importuj faktury z folderu, gdy chcemy importować wszystkie faktury, znajdujące się we wskazanym folderze.

    Po wskazaniu faktur, otwarte zostanie okno "Importowanie faktur”.


     

    Z listy dostępnych plików faktur wybieramy te, które chcemy zaimportować poprzez kliknięcie przycisku importuj faktury.

  • 15.2.

   Kliknięcie przycisku  w oknie głównym programu spowoduje otworzenie okna "Zestawienie faktur" z listą faktur zapisanych w bazie danych.

   W oknie można wykonać następujące czynności:

   • usuwanie faktury - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń fakturę;
   • importowanie faktur - należy kliknąć przycisk Importuj fakturę/faktury lub Importuj faktury z folderu;
   • filtrowanie faktur - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data wystawienia, numer identyfikacyjny nabywcy, numer identyfikacyjny podatnika, rodzaj faktury, waluta, w której faktura została wystawiona;
   • wyszukiwanie faktury - aby wyszukać fakturę na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj;
   • przejście do zestawień JPK_FA - należy kliknąć przycisk Przejdź do zestawienia JPK_FA.
  • 15.3.

   Aby utworzyć nowe zestawienie JPK_FA, w oknie "Zestawienia JPK_FA", należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_FA.

   W oknie "Generowanie JPK_FA", należy ustawić poniższe parametry dokumentu JPK_FA:

   • rodzaj okresu za który ma być utworzony,
   • okres za który ma być utworzony,
   • opcjonalnie - NIP sprzedawcy,
   • opcjonalnie - NIP nabywcy,
   • walutę.

   Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć przycisk ok.

   W kolejnym oknie "JPK_FA" znajduje się lista faktur, które zostaną uwzględnione w zestawieniu JPK_FA.

   Aby kontynuować, należy kliknąć przycisk Utwórz JPK_FA.
   Następnie zostanie utworzony druk przeznaczony do wysyłki JPK_FA.

   Aby wysłać dokument JPK_FA do modułu e-Dokumenty, w pasku narzędziowym druku, należy kliknąć przycisk .

  • 15.4.

   W oknie "Zestawienia JPK_FA" można wykonać następujące czynności:

   • usuwanie zestawienia JPK_FA - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń zestawienie;
   • generowanie zestawienia JPK_FA - należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_FA;
   • przygotowanie utworzonego dokumentu JPK_FA do wysyłki za pomocą modułu e‑Deklaracje - należy kliknąć przycisk Przygotuj dokument do wysyłki;
   • filtrowanie dokumentów JPK_FA - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data wytworzenia, numer identyfikacyjny podatnika, waluta, w której dokument został wystawiony;
   • wyszukiwanie dokumentów JPK_FA - aby wyszukać JPK_FA na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj.
  • 15.5.
 • 16.
  • 16.1.

   Import PKPiR do bazy danych można zrealizować na dwa sposoby:

   1. Bezpośrednio z druku
    Aby zaimportować PKPiR do bazy bezpośrednio z druku, należy otworzyć druk PKPiR, a następnie na pasku narzędziowym druku kliknąć przycisk .
     
   2. W oknie "Zestawienie PKPiR"
    Aby zaimportować PKPiR w oknie "Zestawienie PKPiR", należy w pierwszej kolejności otworzyć okno poprzez kliknięcie w pasku narzędziowym przycisku .

    Następnie w nowo otwartym oknie, należy kliknąć przycisk Importuj PKPiR, gdy chcemy importować pojedyncze dokumenty PKPiR lub przycisk Importuj PKPiR z folderu, gdy chcemy importować wszystkie dokumenty PKPiR, znajdujące się we wskazanym folderze.

    Po wskazaniu dokumentów PKPiR, otwarte zostanie okno "Importowanie PKPiR”.    Z listy dostępnych plików PKPiR wybieramy te, które chcemy zaimportować poprzez kliknięcie przycisku importuj PKPiR.
  • 16.2.

   Kliknięcie przycisku  w oknie głównym programu spowoduje otworzenie okna "Zestawienie PKPiR" z listą PKPiR zapisanych w bazie danych.

   W oknie można wykonać następujące czynności:

   • usuwanie dokumentów PKPiR - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń PKPiR;
   • importowanie dokumentów PKPiR - należy kliknąć przycisk Importuj PKPiR lub Importuj PKPiR z folderu;
   • filtrowanie dokumentów PKPiR - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data zdarzenia gospodarczego, imię i nazwisko (firma);
   • wyszukiwanie dokumentów PKPiR - aby wyszukać PKPiR na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj;
   • przejście do zestawień JPK_PKPiR - należy kliknąć przycisk Przejdź do zestawienia JPK_PKPiR.
  • 16.3.

   Aby utworzyć nowe zestawienie JPK_PKPiR, w oknie "Zestawienia JPK_PKPiR", należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_PKPiR.

   W oknie "Generowanie JPK_PKPiR", należy ustawić okres za który ma być utworzony dokument JPK_PKPiR.

   Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć przycisk ok.

   W kolejnym oknie "JPK_PKPiR" znajduje się lista dokumentów PKPiR, które zostaną uwzględnione w zestawieniu JPK_PKPiR.

   Aby kontynuować, należy wybrać wszystkie dokumenty PKPiR, które mają zostać ujęte w zestawieniu JPK_PKPiR i kliknąć przycisk Utwórz JPK_PKPiR.

   Następnie zostanie utworzony druk przeznaczony do wysyłki JPK_PKPiR.

   Aby wysłać dokument JPK_PKPiR do modułu e‑Deklaracje, w pasku narzędziowym druku, należy kliknąć przycisk .

  • 16.4.

   W oknie "Zestawienia JPK_PKPiR" można wykonać następujące czynności:

   • usuwanie zestawienia JPK_PKPiR - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń zestawienie;
   • generowanie zestawienia JPK_PKPiR - należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_PKPiR;
   • przygotowanie utworzonego dokumentu JPK_PKPiR do wysyłki za pomocą modułu e‑Deklaracje - należy kliknąć przycisk Przygotuj dokument do wysyłki;
   • filtrowanie dokumentów JPK_PKPiR - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data wytworzenia oraz numer identyfikacyjny podatnika;
   • wyszukiwanie dokumentów JPK_PKPiR - aby wyszukać dokument JPK_PKPiR na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj.
  • 16.5.
 • 17.
  • 17.1.

   Import EWP do bazy danych można zrealizować na dwa sposoby:

   1. Bezpośrednio z druku
    Aby zaimportować EWP do bazy bezpośrednio z druku, należy otworzyć druk EWP, a następnie na pasku narzędziowym druku kliknąć przycisk .
     
   2. W oknie "Zestawienie EWP"
    Aby zaimportować dokumenty EWP w oknie "Zestawienie EWP", należy w pierwszej kolejności otworzyć okno poprzez kliknięcie w pasku narzędziowym przycisku .

    Następnie w nowo otwartym oknie, należy kliknąć przycisk Importuj EWP (1), gdy chcemy importować pojedyncze dokumenty EWP lub przycisk Importuj EWP z folderu (2), gdy chcemy importować wszystkie EWP, znajdujące się we wskazanym folderze.    Po wskazaniu dokumentów EWP, otwarte zostanie okno "Importowanie EWP”.


    Z listy dostępnych plików EWP wybieramy te, które chcemy zaimportować (zaznaczając przy nich "tak" w kolumnie "Importuj") i klikamy przycisk importuj EWP.
  • 17.2.

   Kliknięcie przycisku  w oknie głównym programu spowoduje otworzenie okna "Zestawienie EWP" z listą faktur zapisanych w bazie danych.

   W oknie można wykonać następujące czynności:

   • usuwanie dokumentów EWP - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń EWP;
   • importowanie dokumentów EWP - należy kliknąć przycisk Importuj EWP lub Importuj EWP z folderu;
   • filtrowanie dokumentów EWP - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data wpisu, imię i nazwisko (firma);
   • wyszukiwanie dokumentów EWP - aby wyszukać EWP na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj;
   • przejście do zestawień JPK_EWP - należy kliknąć przycisk Przejdź do zestawienia JPK_EWP.
  • 17.3.

   Import WŚT do bazy danych można zrealizować na dwa sposoby:

   1. Bezpośrednio z druku
    Aby zaimportować WŚT do bazy bezpośrednio z druku, należy otworzyć druk WŚT, a następnie na pasku narzędziowym druku kliknąć przycisk .
     
   2. W oknie "Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"
    Aby zaimportować dokumenty WŚT w oknie "Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych", należy w pierwszej kolejności otworzyć okno poprzez kliknięcie w pasku narzędziowym przycisku .

    Następnie w nowo otwartym oknie, należy kliknąć przycisk Importuj wykaz środków trwałych (1), gdy chcemy importować pojedyncze dokumenty WŚT lub przycisk Importuj wykaz środków trwałych z folderu (2), gdy chcemy importować wszystkie WŚT, znajdujące się we wskazanym folderze.    Po wskazaniu dokumentów WŚT, otwarte zostanie okno "Importowanie wykazów środków trwałych”.    Z listy dostępnych plików WŚT wybieramy te, które chcemy zaimportować (zaznaczając "tak" w kolumnie "Importuj") i klikamy przycisk importuj wykazy środków trwałych.
  • 17.4.

   Kliknięcie przycisku  w oknie głównym programu spowoduje otworzenie okna "Wykazy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" z listą wykazów zapisanych w bazie danych.

   W oknie można wykonać następujące czynności:

   • usuwanie dokumentów WŚT - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń wykaz środków trwałych;
   • importowanie dokumentów WŚT - należy kliknąć przycisk Importuj wykaz środków trwałych lub Importuj wykaz środków trwałych z folderu;
   • wyszukiwanie dokumentów WŚT - aby wyszukać WŚT na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj;
   • podgląd szczegółów WŚT - aby zobaczyć szczegóły wykazu, należy kliknąć w link pokaż szczegóły przy konkretnym wykazie.
  • 17.5.

   Aby utworzyć nowe zestawienie JPK_EWP, w oknie "Zestawienia JPK_EWP", należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_EWP.

   W oknie "Generowanie JPK_EWP", należy ustawić okres, za który ma być utworzony dokument JPK_EWP.

   Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć przycisk OK.

   W kolejnym oknie "JPK_EWP" znajduje się lista dokumentów EWP, które zostaną uwzględnione w zestawieniu JPK_EWP.

   Aby kontynuować, należy wybrać wszystkie dokumenty EWP, które mają zostać ujęte w zestawieniu JPK_EWP i kliknąć przycisk Przejdź dalej.

   W kolejnym kroku wyświetli się lista wykazów środków trwałych (WŚT). Należy wybrać wszystkie dokumenty WŚT, które mają zostać ujęte w zestawieniu JPK_EWP i kliknąć przycisk Utwórz JPK_EWP.

   Następnie zostanie utworzony druk przeznaczony do wysyłki JPK_EWP.

   Aby wysłać dokument JPK_EWP do modułu e‑Dokumenty, w pasku narzędziowym druku, należy kliknąć przycisk .

    

  • 17.6.

   W oknie "Zestawienia JPK_EWP" można wykonać następujące czynności:

   • usuwanie zestawienia JPK_EWP - po wybraniu dokumentu z listy, należy kliknąć przycisk Usuń zestawienie;
   • generowanie zestawienia JPK_EWP - należy kliknąć przycisk Generuj nowe zestawienie JPK_EWP;
   • przygotowanie utworzonego dokumentu JPK_EWP do wysyłki za pomocą modułu e‑Deklaracje - należy kliknąć przycisk Przygotuj dokument do wysyłki;
   • filtrowanie dokumentów JPK_EWP - aby odfiltrować dokumenty na liście, należy zaznaczyć właściwy filtr, wprowadzić dane, a następnie kliknąć przycisk filtruj. Dostępne filtry: data wytworzenia oraz numer identyfikacyjny podatnika;
   • wyszukiwanie dokumentów JPK_EWP - aby wyszukać dokument JPK_EWP na liście, należy wprowadzić szukany tekst w polu wyszukiwanie, a następnie kliknąć przycisk szukaj.
  • 17.7.
 • 18.
  • 18.1.
   • UWAGA! Opcja dostępna dla systemu operacyjnego Windows 7 i nowszych.

    Moduł e-Dokumenty GOFIN umożliwia przygotowanie i realizację elektronicznej wysyłki dokumentów do systemu informatycznego ministerstwa, przechowywanie kopii wysłanych dokumentów i potwierdzeń UPO.

    Kliknięcie ikonki  powoduje otworzenie modułu e-Dokumenty GOFIN, w którym wyświetlana jest lista przygotowanych do wysyłki lub wysłanych elektronicznych dokumentów.

  • 18.2.
   • Zakładka "Lista dokumentów" zawiera listę przygotowanych do wysyłki i/lub wysłanych dokumentów wraz z nazwą, identyfikatorem podmiotu, nazwą podmiotu, datą utworzenia dokumentu, datą wystawienia dokumentu, nr referencyjnym oraz statusem przetworzenia. Status Dokument przyjęty informuje, że dokument został poprawnie przetworzony i przyjęty przez system ministerstwa. Puste pola: data wystawienia dokumentu, nr referencyjny oraz status przetworzenia oznaczają, że dokument jest przygotowany do wysłania, ale nie został jeszcze wysłany przez użytkownika programu.

    Numer referencyjny dokumentu można skopiować do schowka systemowego poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybranie opcji kopiuj nr referencyjny.

    Listę dokumentów można filtrować według roku utworzenia.

  • 18.3.
   • Zakładka Podgląd dokumentu zawiera podgląd przygotowanych lub wysłanych elektronicznych dokumentów oraz dokument UPO w przypadku, gdy dokument został poprawnie wysłany i przyjęty przez system informatyczny ministerstwa.

    Podgląd dokumentu

    Podgląd UPO

    Menu "Podgląd dokumentu"

    Opcje menu "Podgląd dokumentu"

    OPCJA OPIS
    Ikonka aktywna w przypadku, gdy dokument został poprawnie wysłany do systemu informatycznego ministerstwa, ale czas przetwarzania dokumentu nie pozwolił na etapie wysyłki pobrać dokumentu UPO. Kliknięcie w ikonkę powoduje ponowne wysłanie zapytania o dokument UPO do systemu informatycznego ministerstwa
    Kliknięcie w ikonę otwiera stronę internetową pozwalającą pobrać dokument UPO w formacie PDF bezpośrednio z systemu informatycznego ministerstwa
    Eksportowanie elektronicznych dokumentów wraz z UPO do formatu PDF
    Drukowanie
    Przejście do pierwszej strony otwartego druku
    Przejście do poprzedniej strony otwartego druku
    Przejście do następnej strony otwartego druku
    Przejście do ostatniej strony otwartego druku
    Wybieranie numeru strony
    Powiększanie widoku druku
  • 18.4.
   • Zakładka "Dokument w formacie XML" zawiera podgląd kodu XML przygotowanego do wysyłki lub wysłanego elektronicznego dokumentu.

  • 18.5.
   • Zakładka "UPO w formacie XML" zawiera podgląd kodu XML dokumentu UPO otrzymanego z systemu informatycznego ministerstwa.

  • 18.6.
   • Kliknięcie ikonki  uruchamia proces weryfikacji poprawności wysyłanego dokumentu XML. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, wyświetli się komunikat: „Dokument został zweryfikowany poprawnie”. W przypadku pojawienia się błędów weryfikacji dokumentu XML, należy wrócić do dokumentu i uwzględnić uwagi.

    Dokument zweryfikowany poprawnie

    Dokument zweryfikowany niepoprawnie

  • 18.7.
   • Eksport zaznaczonego dokumentu do pliku XML umożliwia wysłanie dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa innym programem (np. wykorzystującym Profil Zaufany). Eksport jest możliwy poprzez kliknięcie w przycisk Eksportuj deklarację do pliku XML.

  • 18.8.
   • 18.8.1.

    Kliknięcie ikony  uruchamia proces wysyłki dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa. Po poprawnej weryfikacji wypełnienia dokumentów i weryfikacji dokumentu następuje przekazanie do modułu e-Dokumenty GOFIN.

    Moduł zawiera zakładki: Lista dokumentów, Podgląd dokumentu, Dokument w formacie XML oraz UPO w formacie XML, które zostały szczegółowo opisane w dziale Moduł e-Ddokumenty GOFIN niniejszej Pomocy.

    Wysyłka zaznaczonego dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa jest możliwa poprzez kliknięcie w przycisk Przygotuj dokument do wysyłki. Następnie, należy postępować zgodnie z opisami w kolejnych krokach.

   • 18.8.2.

    Okno informacyjne przed rozpoczęciem procesu wysyłki elektronicznego dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa. Kontynuacja wysyłki dokumentu, jest możliwa poprzez kliknięcie przycisku Dalej.

   • 18.8.3.

    Podgląd dokumentu przygotowanego do wysyłki w formacie XML. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez kliknięcie przycisku Dalej.

   • 18.8.4.

    Okno wyboru sposobu autoryzacji. Kontynuacja wysyłania elektronicznego dokumentu następuje poprzez wskazanie jednego ze sposobów autoryzacji deklaracji: Dane autoryzujące lub Podpis elektroniczny.

   • 18.8.5.

    W zależności od wyboru sposobu autoryzacji, przechodzimy do kolejnego kroku umożliwiającego zrealizowanie wybranego procesu.

     

    Dane autoryzujące
    (również dla JPK_VAT)

    Okno podpisu autoryzacji danymi autoryzującymi. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez wypełnienie pól formularza danych do autoryzacji zgodnie z informacją zawartą w oknie programu i kliknięcie przycisku Podpisz dokument.

    Krok 4. Autoryzacja deklaracji - dane autoryzujące

     

    Profil zaufany

    Okno autoryzacji dokumentu profilem zaufanym. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez podpisanie pliku metadanych profilem zaufanym za pomocą strony Ministerstwa Finansów ePUAP. Aby wysłać plik dokumentu, należy postępować zgodnie z informacją zawartą w oknie programu.

    Przed rozpoczęciem procesu podpisywania dokumentu profilem zaufanym zalecamy zapoznanie się z instrukcją.

     

    Podpis elektroniczny

    Okno autoryzacji podpisem elektronicznym. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez wskazanie właściwego certyfikatu, a następnie kliknięcie przycisku Podpisz dokument. Kolejno należy postępować zgodnie z procedurą podpisywania dokumentu podpisem elektronicznym.

   • 18.8.6.

    Okno podglądu przygotowanego i zautoryzowanego dokumentu do wysyłki w formacie XML. Kontynuacja wysyłki dokumentu, jest możliwa poprzez kliknięcie przycisku Dalej.

   • 18.8.7.

    Okno procesu wysyłki dokumentu do systemu informatycznego ministerstwa. Kontynuacja wysyłki dokumentu jest możliwa poprzez kliknięcie przycisku Wyślij dokument. Przed wysłaniem dokumentu program poprosi o potwierdzenie urzędu do którego adresowany jest dokument. W przypadku zadeklarowania właściwego urzędu, należy kliknąć przycisk tak. W przeciwnym wypadku, należy nacisnąć przycisk nie i wrócić do formularza deklaracji, celem dokonania zmiany. Po dokonaniu zmiany, należy ponownie powtórzyć procedurę wysyłki.

    Okno wysyłki dokumentu

    Potwierdzenie urzędu, do którego adresowany jest dokument

   • 18.8.8.

    Okno potwierdzenia przyjęcia lub odrzucenia dokumentu przez system informatyczny ministerstwa. W oknie przedstawiona jest informacja o przyjęciu lub odrzuceniu dokumentu przez system informatyczny ministerstwa.

    W przypadku potwierdzenia przyjęcia dokumentu, po kliknięciu w przycisk Zamknij program otworzy podgląd wysłanego dokumentu wraz z dokumentem UPO. W przypadku braku dokumentu UPO, należy ponowić zapytanie o UPO klikając w ikonkę .

    Okno z informacją przyjęcia dokumentu przez system informatyczny ministerstwa

    Okno z informacją o braku przyjęcia dokumentu przez system informatyczny ministerstwa

    W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia dokumentu, należy zapoznać się z błędami i dokonać korekty dokumentu zgodnie z uwagami.

   • 18.8.9.
 • 19.
  • 19.1.
   • 19.1.1.

    Czy są ograniczenia w ilości sprawozdań finansowych, które może przygotować jeden podmiot korzystający z Programu DRUKI Gofin?

    Zgodnie z § 1 pkt 17 Umowy licencyjnej na instalację i używanie Programu DRUKI Gofin, wersja komercyjna Programu DRUKI Gofin pozwala na przygotowanie dowolnej liczby sprawozdań finansowych oraz wypełnienie i wysłanie dowolnej liczby innych druków. Faktury, deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i inne dokumenty przygotowywane przy pomocy programu przez biura rachunkowe zajmujące się m.in. usługowym prowadzeniem dokumentacji, nie podlegają ograniczeniom ilościowym.

    Ograniczeniu ilościowemu podlega natomiast sam program – zgodnie z § 5 pkt 1 lit. b) Umowy licencyjnej jedna zakupiona licencja na program pozwala na korzystanie z programu w tym samym czasie wyłącznie na jednym komputerze.

   • 19.1.2.

    Posiadam komercyjną wersję Programu DRUKI Gofin. Po sporządzeniu sprawozdania i kliknięciu ikony z wysyłką, w module "e-Dokumenty GOFIN – 1. Lista dokumentów", pojawia się komunikat: "Brak dokumentów do wyświetlenia". Co może być tego przyczyną?

    Sytuacja taka może być spowodowana przez filtr dokumentów, który uwzględnia jedynie dokumenty z poprzedniego roku (obraz poniżej).

     

    W takim przypadku w module "e-Dokumenty GOFIN", należy w prawym górnym rogu rozwinąć opcję "Rok utworzenia" i wybrać opcję "wszystkie lata" lub wskazać konkretny rok (obraz poniżej).

     

    W zależności od wybranej opcji, zostaną wyświetlone wszystkie przygotowane i zapisane wcześniej dokumenty lub tylko dokumenty z roku wskazanego przez użytkownika.

   • 19.1.3.

    Czy sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin mogę sporządzić za inny okres niż rok kalendarzowy?

    Program DRUKI Gofin pozwala na sporządzenie sprawozdań finansowych w formacie XML za dowolny okres sprawozdawczy, np. za okres od 1.09.2022 do 31.08.2023.

   • 19.1.4.

    Jakie jednostki składają sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego, a jakie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej?
     

    Organ, do którego składa się sprawozdanie finansowe Jednostki składające sprawozdania finansowe Forma sprawozdania finansowego
    Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)
    1. Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, w tym:
     • spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z o.o., spółki akcyjne,
     • spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze, instytucje gospodarki budżetowej,
     • towarzystwa reasekuracji wzajemnej, główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
     • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działające na terytorium RP,
     • inne osoby prawne, jeśli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do tzw. „Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej”,
    2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ)
    3. Fundacje rodzinne
    Elektroniczna ustrukturyzowana - format XML, który jest zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD)
    Szef Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS)
    1. Podatnicy PIT zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego
    2. Podatnicy CIT obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego, z wyłączeniem podmiotów zwolnionych podmiotowo  z podatku CIT oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych przepisów mają obwiązek przekazywania sprawozdań finansowych do KRS
    Elektroniczna ustrukturyzowana - format XML, który jest zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD)

     

   • 19.1.5.

    W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS (z wyłączeniem jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR) sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Taki obowiązek wynika z treści art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości. Ustawa o rachunkowości nie określa wymogów co do formy i struktury danych tego sprawozdania, co oznacza, że sprawozdanie z działalności jednostki należy sporządzić w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

   • 19.1.6.

    W jakiej formie i według jakiego załącznika do ustawy o rachunkowości sporządza sprawozdanie finansowe jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, tj. stowarzyszenie, fundacja, związek zawodowy, ochotnicza straż pożarna, koło gospodyń wiejskich, klub sportowy?

    Jednostka niewpisana do rejestru przedsiębiorców KRS sporządza sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej, w formie ustrukturyzowanej, tzn. w formie pliku XML, który powinien być zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD, oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości.

    W odniesieniu do jednostek wymienionych w pytaniu możliwe jest sporządzenie sprawozdań finansowych według następujących załączników do ustawy o rachunkowości:

    1. stowarzyszenie/fundacja, ochotnicza straż pożarna (działająca w formie stowarzyszenia), koło gospodyń wiejskich, klub sportowy (działający w formie stowarzyszenia) - według załącznika nr 6 lub nr 1,
    2. związek zawodowy pracowników - według załącznika nr 1 lub nr 4 albo nr 5.

     
    W celu przygotowania i wysłania sprawozdania finansowego do Szefa KAS ww. jednostki mogą wykorzystać funkcjonalność Programu DRUKI Gofin – BILANS XML wybierając następujące druki:

    1. stowarzyszenie/fundacja, ochotnicza straż pożarna, koło gospodyń wiejskich, klub sportowy:
    2. związek zawodowy pracowników:
   • 19.1.7.

    Z jakiego sprawozdania w Programie DRUKI Gofin może skorzystać mała i duża spółdzielnia mieszkaniowa?

    Program DRUKI Gofin zawiera sprawozdania finansowe specjalnie dedykowane dla spółdzielni mieszkaniowych, tj.


    Powyższe sprawozdania posiadają elementy wymagane przez ustawę o rachunkowości oraz określone w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego. Mają też pozycje uszczegóławiające, których nie trzeba wypełniać, jeśli spółdzielnia tak uzna.

    Zatem sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin może sporządzić każda spółdzielnia mieszkaniowa (mała czy duża).

   • 19.1.8.

    Czy stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej, które za dany rok obrotowy wykazuje zerowe obroty, jest zobowiązane sporządzić sprawozdanie finansowe i złożyć je do Szefa KAS? Jeśli tak, to czy musi być ono przekazane wraz z uchwałą o zatwierdzeniu w formacie XML?

    Stowarzyszenie prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej. Sporządza te trzy elementy sprawozdania finansowego, nawet jeśli jest bardzo małe, opiera się na pracy wolontariuszy i nie zatrudnia żadnych pracowników, nie ma żadnych przychodów, czy kosztów. W takim przypadku wpisuje w większości lub we wszystkich pozycjach kwoty zerowe. Stowarzyszenie, które nie prowadzi działalności gospodarczej, przygotowuje sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej, tj. formie pliku XML, który powinien być zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD. Sprawozdanie finansowe należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Przesyła się je do Szafa KAS (w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania przez organ określony w statucie). Przy wysyłce sprawozdania dołącza się uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania. Może być ona dołączona w formie skanu dokumentu papierowego.
    Przypominamy, iż stowarzyszenie może sporządzić sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 lub załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

    W celu przygotowania i wysłania sprawozdania finansowego do Szefa KAS stowarzyszenie może wykorzystać funkcjonalność Programu DRUKI Gofin – BILANS XML, wybierając druk:

   • 19.1.9.

    Czy oddziały przedsiębiorców zagranicznych mogą sporządzić sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej w Programie DRUKI Gofin?
    Oddziały przedsiębiorców zagranicznych są wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS muszą więc sporządzić sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej, tzn. w pliku XML, który powinien być zgodny z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD. W Programie DRUKI Gofin mogą one sporządzić sprawozdanie finansowe:

     

   • 19.1.10.

    Jakie są obowiązki i terminy dla związków zawodowych dotyczące sporządzania i składania sprawozdań finansowych?

    Roczne sprawozdania finansowe związków zawodowych, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, należy sporządzić i podpisać do końca marca, zatwierdzić w terminie, tzn. nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (tj. do końca czerwca) oraz złożyć do Szefa KAS - w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.

    Związki zawodowe (nieprowadzące działalności gospodarczej) sprawozdanie finansowe sporządzają w postaci elektronicznej ustrukturyzowanej. Sprawozdanie finansowe związków zawodowych może zostać sporządzone – według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości (dla jednostek mikro) lub według załącznika nr 5 (dla jednostek małych), albo według załącznika nr 1 (dla jednostek innych). Nie stosuje się do nich przepisów rozdziału 7 ustawy o rachunkowości dotyczących obowiązku badania, składania do właściwego rejestru sądowego, udostępniania i ogłaszania sprawozdań finansowych. Nie składają więc do KRS sprawozdania finansowego. Natomiast zobowiązane są, jako podatnicy CIT, przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sprawozdanie finansowe do Szefa KAS, w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Wynika to z treści art. 27 ust. 2 updop.

    W celu przygotowania i wysłania sprawozdania finansowego do Szefa KAS związek zawodowy może wykorzystać funkcjonalność Programu DRUKI Gofin - BILANS XML, wybierając druk:

   • 19.1.11.

    Sądy rejestrowe obecnie wymagają złożenia sprawozdania finansowego w formie elektronicznej za zaległe lata, np. 2011 i dalsze. Czy w Programie DRUKI Gofin istnieje możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego za lata wcześniejsze?

    Program DRUKI Gofin pozwala na sporządzenie sprawozdań finansowych w formacie XML za rok 1995 i lata późniejsze. Taka możliwość wynika ze struktur logicznych (wersja 1-2) udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.gov.pl/web/kas w zakładce Co robimy/Struktury e-sprawozdań. Struktury logiczne w wersji 1-2 obowiązują dla sprawozdań finansowych sporządzanych od dnia 1 września 2019 r.

   • 19.1.12.

    Czy w Programie DRUKI Gofin jest możliwy import danych sprawozdania finansowego?

    Tak. W Programie DRUKI Gofin dostępna jest funkcja:

    1. importu umożliwiająca przenoszenie danych całego druku sprawozdania sporządzonego w formacie .gofin lub przenoszenie danych porównawczych z wybranych elementów sprawozdania finansowego (np. druku bilansu, rachunku zysków i strat itd.) sporządzonych w formacie .gofin,
    2. wczytywania danych sprawozdania finansowego sporządzonego w formacie XML (także w programach innych niż Program DRUKI) do formatu .gofin.

     

    W celu skorzystania z funkcji importu danych sprawozdania finansowego sporządzonego w formacie .gofin w Programie, należy dokonać wyboru jednostki, dla której ma zostać przygotowane sprawozdanie, np.:

    • dla jednostki innej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości,
    • dla jednostki małej – zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości,
    • dla jednostki mikro – zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości,
    • dla organizacji pozarządowych – zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.

     

    W kolejnym etapie z listy dostępnych załączników wyświetlanej w lewym oknie Programu należy dokonać doboru odpowiednich elementów wchodzących w skład danego sprawozdania finansowego. Po dołączeniu wszystkich załączników w pasku narzędziowym należy wybrać ikonę „Importuj dane sprawozdania finansowego” (por. obraz poniżej).

     

    Następnie w oknie systemowym należy wskazać lokalizację pliku sprawozdania w formacie .gofin, który chcemy zaimportować do Programu i za pomocą przycisku Otwórz potwierdzić wybór. Po wykonaniu tej czynności wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy wskazać czy chce się zaimportować cały druk czy tylko dane porównawcze za poprzedni okres sprawozdawczy (por. obraz poniżej).


    Dalej Program automatycznie zaimportuje dane. Co ważne, jeśli druk sprawozdania finansowego, z którego miały być importowane dane będzie zawierał inne załączniki Program w trakcie importu danych pominie te elementy sprawozdania, które nie są tożsame, np. jeśli w sprawozdaniu za poprzedni okres sprawozdawczy sporządzany był rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, a w sprawozdaniu sporządzanym za okres bieżący wybrano rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym, to w trakcie importu danych Program pominie ten element sprawozdania.   
    Z kolei w celu skorzystania z funkcji wczytywania danych sprawozdania finansowego sporządzonego w formacie XML (także w programie innym niż Program DRUKI Gofin) do formatu .gofin należy otworzyć Program i w pasku narzędziowym wybrać ikonę „BILANS XML” oraz z otwieranej listy wybrać funkcję „Wczytaj dane sprawozdania z pliku XML do pliku .gofin”.
    Funkcja wczytania danych z pliku sprawozdania sporządzonego w formacie XML do pliku w formacie .gofin została omówiona tutaj.

   • 19.1.13.

    W Programie DRUKI Gofin jest miejsce do wpisania numerów NIP i KRS. Czy jednostka, która posiada tylko NIP i REGON, pole dotyczące numeru KRS ma pozostawić puste?

    Tak, w takim przypadku nie wypełnia się pola KRS. Pole to jest obowiązkowe dla jednostek wpisanych do KRS i składających sprawozdania finansowe do tego rejestru.

   • 19.1.14.

    Czy w Programie DRUKI Gofin jest możliwe wydrukowanie sprawozdania finansowego przed jego podpisaniem i wysyłką – w celu weryfikacji danych lub przedstawienia wspólnikom?

    Tak. W Programie DRUKI Gofin istnieje możliwość wydrukowania sprawozdania przed wygenerowaniem go do formatu XML. Można tego dokonać zarówno po wypełnieniu wybranych przez jednostkę druków sprawozdawczych, jak również po uruchomieniu modułu e-Dokumenty GOFIN. W tym drugim przypadku, w celu skorzystania z opcji wydruku, należy w zakładce "Lista dokumentów" podświetlić interesujący nas dokument (wyróżni się na niebiesko) i przejść do zakładki "Podgląd dokumentów". Tam jednostka ma możliwość wydrukowania zapisanych druków przed wygenerowaniem do formatu XML.

   • 19.1.15.

    Czy jest możliwość wydrukowania treści sprawozdania finansowego wraz z informacją (raportem) o złożonych podpisach na dokumencie XML sprawozdania?

    Jeżeli sprawozdanie finansowe w formacie XML zostało przygotowane w Programie DRUKI Gofin to istnieje możliwość wygenerowania pliku sprawozdania w formacie PDF wraz z informacją (raportem) o złożonych podpisach. W celu wygenerowania pliku sprawozdania w formacie PDF, należy przejść do modułu e-Dokumenty GOFIN, na liście dokumentów wskazać podpisane sprawozdanie finansowe, przejść do zakładki "Podgląd dokumentów", a następnie kliknąć ikonę PDF. Informacja (raport) dotycząca złożonych podpisów znajduje się na ostatniej stronie pliku.

   • 19.1.16.

    Czy pliki ze sprawozdaniem z działalności można dołączyć do sprawozdania finansowego sporządzonego w Programie DRUKI Gofin?

    Nie. Sprawozdanie z działalności (tzw. sprawozdanie zarządu) nie jest elementem sprawozdania finansowego, więc nie dołącza się go do sprawozdania sporządzonego w Programie DRUKI Gofin. Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z działalności sporządza je osobno w postaci elektronicznej oraz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Sprawozdanie z działalności podpisuje kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Tego sprawozdania nie podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Tak przygotowane sprawozdanie z działalności jako odrębny plik udostępnia się, np. do wglądu, biegłemu rewidentowi oraz przesyła wraz ze sprawozdaniem finansowym do KRS za pomocą strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl

   • 19.1.17.

    Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Chcemy przesłać do Szefa KAS nasze sprawozdanie finansowe. Czy w Programie DRUKI Gofin istniej taka możliwość?

    Samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej.

    Ponadto samorządowe zakłady budżetowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i sprawozdanie finansowe przekazują za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Szefa KAS w formie ustrukturyzowanej. Dla zakładów budżetowych nie została jednak udostępniona odpowiednia wersja struktur logicznych.

    Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej, można przekazać do Szefa KAS za pomocą udostępnionej przez Ministerstwo Finansów struktury logicznej sprawozdań finansowych (schemy) o nazwie „OrganizacjaInna_v1-0.xsd” poprzez dodanie pliku ze sprawozdaniem np. w formacie PDFf.
    W celu przygotowania i wysłania sprawozdania finansowego do Szefa KAS samorządowy zakład budżetowy może wykorzystać funkcjonalność Programu DRUKI Gofin – BILANS XML, wybierając druk:

    • Sprawozdanie finansowe organizacji innej w formacie XML (dotyczy jednostek, które mają już sporządzone sprawozdanie finansowe),
    • Sprawozdanie finansowe dla zakładów budżetowych w formacie XML (dotyczy jednostek, które nie mają sporządzonego sprawozdania).
    Wysyłka sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego do Szefa KAS przy wykorzystaniu druku „Sprawozdanie finansowe organizacji innej w formacie XML”

    W sytuacji gdy jednostka ma już sporządzone sprawozdanie np. w formacie PDF, lub utworzone w systemie SJO Bestia i chce je wysłać do Szefa KAS korzystając z Programu DRUKI Gofin powinna w pierwszej kolejności pobrać druk „Sprawozdanie finansowe organizacji innej w formacie XML”.

    Po wybraniu odpowiedniego druku otworzy się strona wskazanego sprawozdania. W pierwszej kolejności wypełnić należy podstawowe informacje dotyczące jednostki (tu dane samorządowego zakładu budżetowego) takie jak: NIP, data sporządzenia sprawozdania, okres za jaki sporządzane jest sprawozdanie oraz nazwę i dane adresowe. Następnie w pasku zamieszczonym po lewej stronie druku z dostępnych załączników wybrać załącznik Elementy sprawozdania finansowego (1).

    W tym miejscu jednostka może dołączyć sporządzone we własnym zakresie obowiązkowe elementy sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informację dodatkową) klikając na żółty przycisk umieszczony na druku Dodaj opis oraz plik z obowiązkowymi elementami sprawozdania finansowego (2).

    Należy pamiętać, że elementy sprawozdania finansowego (3) mogą być sporządzone w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt, rtf. Jeśli jednostka będzie chciała dołączyć plik sprawozdania utworzony wcześniej dla celów SJO Bestia musi zmienić rozszerzenie tego pliku z XML na TXT.  Ponadto nazwa załączanego pliku musi mieć od 5 do 55 znaków, zawierać tylko małe i wielkie litery (bez polskich znaków) oraz cyfry. Nazwa pliku może zawierać także znak „_” (podkreślenie), „-” (myślnik) i „.” (kropkę), ale nie może zawierać spacji . W tym miejscu (4) konieczne jest również dołączenie opisu, który należy zamieścić w sposób analogiczny.

    Warto dodać, iż sprawozdanie finansowe samorządowy zakład budżetowy może przygotować w Programie DRUKI Gofin. Druki sprawozdań dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl w zakładce Sprawozdania finansowe dla jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego. Jednostka korzystając z tych druków może je wypełnić, zapisać na dysku komputera, wydrukować oraz zapisać w formie PDF.

    Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól oraz dodaniu elementów sprawozdania finansowego można przejść do przygotowywania sprawozdania finansowego do przekazania Szefowi KAS. W tym celu należy kliknąć przycisk Przejdź do modułu e-Dokumenty, w którym wygenerujesz sprawozdanie w formacie XML do Krajowej Administracji Skarbowej, tj. ikonę . W tym momencie nastąpi weryfikacja poprawności wypełnienia druku i sprawdzenia czy jest on zgodny ze strukturami logicznymi. Następnie użytkownik zostanie przeniesiony do modułu e-Dokumenty GOFIN, w którym wygeneruje plik sprawozdania w formacie XML i zrealizuje elektroniczną wysyłkę sprawozdania do Szefa KAS oraz pobierze UPO.

    W celu podpisania sprawozdania finansowego i wysyłki do Szefa KAS należy wykonać następujące czynności:  

    • w oknie modułu e-Dokumenty GOFIN należy kliknąć przycisk Przygotuj/otwórz dokument XML. Po wybraniu tego przycisku pojawi się dodatkowe okno z krokiem 1 „Podpisz dokument sprawozdania finansowego”. W oknie tym w pierwszej kolejności należy wygenerować plik XML sprawozdania, poprzez kliknięcie przycisku Generuj. Tak wygenerowany plik sprawozdania można podpisać;
    • następnie poprzez przycisk Dalej przechodzi się do kroku 2 „Dołącz dodatkowe dokumenty, podaj listę osób zobowiązanych do podpisania sprawozdania finansowego oraz wskaż datę zatwierdzenia tego sprawozdania i e-mail”, w którym do wysyłanego sprawozdania można dołączyć dodatkowe dokumenty takie jak np. uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania, podać listę osób zobowiązanych do podpisania, wskazać datę zatwierdzenia sprawozdania oraz podać adres e-mail;
    • po dodaniu wszystkich wymaganych informacji poprzez kliknięcie przycisku Dalej należy przejść do kroku 3 „Przygotowanie wysyłki sprawozdania finansowego do KAS”. W kroku tym należy wygenerować plik inicjujący wysyłkę sprawozdania finansowego do Szefa KAS poprzez kliknięcie przycisku Generuj;
    • po prawidłowym wygenerowaniu pliku inicjującego wysyłkę plik XML musi zostać ponownie podpisany przez uprawnioną do tego osobę;
    • jeśli plik inicjujący został prawidłowo podpisany poprzez kliknięcie przycisku Dalej przechodzi się do kroku 4 „Wysyłka sprawozdania finansowego do KAS”. W kroku tym można już wysłać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS. Jeżeli cały proces wysyłki zakończy się sukcesem, można przejść do kroku 5 „Pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)”;
    • w kroku 5, po naciśnięciu przycisku Pobierz UPO uruchamia się proces sprawdzania statusu przetworzenia przesłanego sprawozdania, a w przypadku jego prawidłowej weryfikacji - pobranie UPO. W sytuacji gdy przesłane sprawozdanie finansowe zostanie przyjęte, UPO zostanie wygenerowane, automatycznie pobrane i zapisane w Programie.
    Przygotowanie i wysyłka sprawozdania finansowego samorządowego zakładu budżetowego przy wykorzystaniu druku „Sprawozdanie finansowe dla zakładów budżetowych w formacie XML”

    W sytuacji gdy jednostka nie ma sporządzonego sprawozdania i chce je przygotować oraz wysłać do Szefa KAS korzystając z Programu DRUKI Gofin powinna w pierwszej kolejności pobrać druk „Sprawozdanie finansowe dla zakładów budżetowych w formacie XML”.
    Po wybraniu odpowiedniego druku otworzy się strona wskazanego sprawozdania. W lewej kolumnie druku jest możliwość doboru elementów sprawozdania finansowego spośród dostępnych załączników (por. obraz poniżej). Dodaje się je poprzez kliknięcie znaku .

    Następnie można przystąpić do uzupełniania danych. W pierwszej kolejności wypełnić należy podstawowe informacje dotyczące jednostki (tu dane samorządowego zakładu budżetowego) takie jak: NIP, data sporządzenia sprawozdania, okres za jaki sporządzane jest sprawozdanie oraz nazwę i dane adresowe. Po wprowadzeniu tych danych można przejść do wypełniania pozostałych elementów sprawozdania, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu (por. obraz poniżej). Uzupełnianie danych sprawozdania następuje ręcznie.

    Kolejnym etapem przygotowania sprawozdania finansowego jest dodawanie plików z informacją dodatkową. Samorządowy zakład budżetowy informację dodatkową sporządza we własnym zakresie i dołącza w postaci plików PDF jako element sprawozdania finansowego klikając na żółty przycisk umieszczony na druku Dodaj plik z informacją dodatkową (por. obraz poniżej).

    Co istotne, nazwa załączanego pliku musi mieć od 5 do 55 naków, zawierać tylko małe i wielkie litery (bez polskich znaków) oraz cyfry. Nazwa pliku może zawierać także znak „_” (podkreślenie), „-” (myślnik) i „.” (kropkę) ale nie może zawierać spacji.
    Warto dodać, iż druk informacji dodatkowej dla samorządowego zakładu budżetowego można przygotować w Programie DRUKI Gofin. Druk ten dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl w zakładce Rachunkowość budżetowa/Sprawozdania finansowe dla jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego. Jednostka korzystając z tego druku może sporządzić informację dodatkową w formacie DOC, zapisać na dysku a następnie zapisać w formacie PDF.

    Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól oraz elementów sprawozdania finansowego można przejść do przygotowywania sprawozdania finansowego do przekazania Szefowi KAS. W tym celu należy kliknąć przycisk Przejdź do modułu e-Dokumenty, w którym wygenerujesz sprawozdanie w formacie XML do Krajowej Administracji Skarbowej, tj. ikonę  . W tym momencie nastąpi weryfikacja poprawności wypełnienia druku i sprawdzenia czy jest on zgodny ze strukturami logicznymi. Następnie użytkownik zostanie przeniesiony do modułu e-Dokumenty GOFIN, w którym wygeneruje plik sprawozdania w formacie XML i zrealizuje elektroniczną wysyłkę sprawozdania do Szefa KAS oraz pobierze UPO.

    W celu podpisania sprawozdania finansowego i wysyłki do Szefa KAS należy wykonać następujące czynności:

    • w oknie modułu e-Dokumenty GOFIN należy kliknąć przycisk Przygotuj/otwórz dokument XML. Po wybraniu tego przycisku pojawi się dodatkowe okno z krokiem 1 „Podpisz dokument sprawozdania finansowego”. W oknie tym w pierwszej kolejności należy wygenerować plik XML sprawozdania, poprzez kliknięcie przycisku Generuj. Tak wygenerowany plik sprawozdania można podpisać;
    • następnie poprzez przycisk Dalej przechodzi się do kroku 2 „Dołącz dodatkowe dokumenty, podaj listę osób zobowiązanych do podpisania sprawozdania finansowego oraz wskaż datę zatwierdzenia tego sprawozdania i e-mail”, w którym do wysyłanego sprawozdania można dołączyć dodatkowe dokumenty takie jak np. uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania, podać listę osób zobowiązanych do podpisania, wskazać datę zatwierdzenia sprawozdania oraz podać adres e-mail;
    • po dodaniu wszystkich wymaganych informacji poprzez kliknięcie przycisku Dalej należy przejść do kroku 3 „Przygotowanie wysyłki sprawozdania finansowego do KAS”. W kroku tym należy wygenerować plik inicjujący wysyłkę sprawozdania finansowego do Szefa KAS poprzez kliknięcie przycisku Generuj;
    • po prawidłowym wygenerowaniu pliku inicjującego wysyłkę plik XML musi zostać ponownie podpisany przez uprawnioną do tego osobę;
    • jeśli plik inicjujący został prawidłowo podpisany poprzez kliknięcie przycisku Dalej przechodzi się do kroku 4. „Wysyłka sprawozdania finansowego do KAS”. W kroku tym można już wysłać sprawozdanie finansowe do Szefa KAS. Jeżeli cały proces wysyłki zakończy się sukcesem, można przejść do kroku 5 „Pobranie Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)”;
    • w kroku 5, po naciśnięciu przycisku Pobierz UPO uruchamia się proces sprawdzania statusu przetworzenia przesłanego sprawozdania, a w przypadku jego prawidłowej weryfikacji - pobranie UPO. W sytuacji gdy przesłane sprawozdanie finansowe zostanie przyjęte, UPO zostanie wygenerowane, automatycznie pobrane i zapisane w Programie.
   • 19.1.18.

    Chcemy skorzystać z Programu DRUKI Gofin, aby przygotować sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Nie wiemy jednak jaki druk wybrać dla naszych potrzeb. Czy wzór „Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych w formacie XML” będzie odpowiedni?

    Tak, druk Sprawozdanie finansowe dla jednostek innych w formacie XML jest odpowiedni. W druku tym jednostka inna niż bank, zakład ubezpieczeń i zakład reasekuracji ma możliwość doboru elementów sprawozdania finansowego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości.

   • 19.1.19.

    Za pomocą jakiej funkcji w Programie DRUKI Gofin mogę wczytać dane ze sprawozdania z pliku XML do pliku w formacie .gofin?

    W celu skorzystania w Programie DRUKI Gofin z funkcji wczytania danych z pliku sprawozdania sporządzonego w formacie XML do pliku w formacie .gofin należy w pasku narzędziowym wybrać ikonę „BILANS XML” (1) i z otwieranej listy wybrać funkcję „Wczytaj dane sprawozdania z pliku XML do pliku .gofin” (2).

    Następnie w oknie systemowym należy wskazać lokalizację pliku sprawozdania w formacie XML, który chcemy wczytać do Programu i za pomocą przycisku Otwórz potwierdzić wybór.

    Po wykonaniu tej czynności nastąpi konwersja sprawozdania w formacieXML do druku w formacie gofin.

    Uwaga!
    Sprawozdania finansowe sporządzone w programach innych niż Program DRUKI Gofin mogą zawierać dodatkowe pozycje uszczegóławiające, których nie ma w Programie DRUKI Gofin. Dane zaprezentowane w tych pozycjach nie zostaną przeniesione do Programu DRUKI Gofin.

   • 19.1.20.

    Co zrobić w przypadku wygaśnięcia certyfikatu podpisu kwalifikowanego po jego złożeniu a przed wysłaniem sprawozdania finansowego do Szefa KAS?

    W przypadku podpisywania sprawozdania finansowego podpisem kwalifikowanym może się zdarzyć, że pomiędzy datą złożenia tego podpisu a datą przesłania sprawozdania do Szefa KAS certyfikat podpisu wygaśnie. W takiej sytuacji nawet odnowienie certyfikatu powoduje, że podpisu nie da się zweryfikować jako poprawnego. Przesłanie takiego sprawozdania finansowego spowoduje odrzucenie sprawozdania ze statusem „Serwer Ministerstwa zwrócił błąd, który uniemożliwia pobranie Urzędowego Potwierdzenia odbioru (UPO). Weryfikacja podpisów – błąd. Podpis nieprawidłowy dla dokumentu sprawozdania finansowego ”.

    W takiej sytuacji sprawozdanie finansowe należy przesłać przez ePUAP (na adres Zachodniopomorski US w Szczecinie, adres skrytki: /8xa2k23ncv/SkrytkaESP) dołączając osobny dokument, w którym posiadacz takiego podpisu potwierdzi, że złożył podpis kwalifikowany we wskazanej dacie. Dokument ten musi być podpisany podpisem elektronicznym ważnym w dacie przesłania go przez ePUAP.

    Przygotowując w Programie sprawozdanie finansowe należy wygenerować dwukrotnie plik w formacie XML, pierwszy plik generuje się w kroku 1, natomiast drugi w kroku 3. Który z tych plików należy przesłać przez ePUAP na adres Ministerstwa Finansów?

    W Programie w kroku 1 generowany jest plik sprawozdania finansowego w formacie XML, natomiast w kroku 3 generowany jest dokument inicjujący wysyłkę, zawierający jedynie informacje o sprawozdaniu oraz dodatkowych dokumentach dołączanych w kroku 2. W związku z powyższym, w sytuacji wygaśnięcia certyfikatu podpisu kwalifikowanego po jego złożeniu na sprawozdaniu finansowym, przez ePUAP należy przesłać wygenerowany w kroku 1 plik podpisanego sprawozdania w formacie XML oraz dołączyć osobno pozostałe wymagane dokumenty, tj. sprawozdanie z badania (jeśli sprawozdanie podlegało badaniu), uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty, różne oświadczenia – jeśli zostały sporządzone.

   • 19.1.21.

    W latach wcześniejszych korzystałam z Programu BILANS udostępnianego przez Wydawnictwo GOFIN. Musze sporządzić i przekazać zaległe sprawozdanie finansowe za 2017 r. Czy jest gdzieś dostępny jeszcze „Program BILNAS  2017”,  w którym będę mogła sporządzić zaległe sprawozdanie za 2017 r.?

    Wskazany w pytaniu Program BILANS 2017 umożliwiał jedynie przygotowanie sprawozdania w wersji do wydruku (tj. papierowej). W świetle aktualnie obowiązujących przepisów wszystkie sprawozdania finansowe sporządzane są wyłącznie w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości. Struktury logiczne udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: www.gov.pl/web/kas w zakładce Co robimy/Struktury e-sprawozdań w wersji 1-2 obowiązują dla sprawozdań finansowych sporządzanych od dnia 1 września 2019 r. (niezależne za jaki okres sporządzane jest sprawozdanie finansowe). W związku z powyższym nie ma więc podstawy prawnej, aby jednostki mogły sporządzać sprawozdanie finansowe w formie papierowej, nawet za lata w których sprawozdania sporządzało się papierowo.

    Co istotne w ramach komercyjnej wersji Programu DRUKI Gofin została udostępniona możliwość przygotowania sprawozdania finansowego za rok 1995 i lata późniejsze. Druki dostępne w tym Programie przygotowane zostały w oparciu o ww. strukturę logiczną w wersji v1-2.

  • 19.2.
   • 19.2.1.

    Korzystam z Programu DRUKI Gofin, sprawozdanie będę składała do KRS. Wypełniłam bilans i rachunek zysków i strat, czy muszę również wypełnić część opisową zamieszczoną na wstępie? Czy mogę załączyć własne wprowadzenie do sprawozdania?

    Wypełnienie części opisowej, o której mowa w pytaniu, jest obowiązkowe. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego musi bowiem zostać sporządzone w formie ustrukturyzowanej (tzn. w formacie XML zgodnym z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD). W postaci nieustrukturyzowanej sporządza się element informacji dodatkowej o nazwie "Dodatkowe informacje i objaśnienia" (z wyjątkiem informacji dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto tzw. noty podatkowej, która powinna mieć postać ustrukturyzowaną).

     

   • 19.2.2.

    W firmie osoby fizycznej podjęto decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego w formie uproszczonej dla jednostek małych. W ubiegłych latach sporządzano sprawozdanie finansowe dla jednostki dużej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. W której pozycji sprawozdania finansowego należy wykazać ewentualne przekształcenie danych porównawczych? W jakim punkcie informacji dodatkowej podać takie dane?

    Jeżeli przyjęcie uproszczeń dla jednostek małych nie wiąże się dodatkowo np. ze zmianą metod wyceny bilansowej, przekształcenie danych sprowadzi się jedynie do zagregowania danych wykazywanych w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Jednostka może stosowne informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedni ze sprawozdaniem za rok bieżący zamieścić w punkcie 16 dodatkowych informacji i objaśnień sporządzanych według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości.

   • 19.2.3.

    W Programie DRUKI Gofin sporządzam sprawozdanie finansowe dla jednostki mikro. Nie sporządzam informacji dodatkowej, więc nie dołączam jej do sprawozdania. Program nie pozwala mi jednak przygotować sprawozdania i wymusza dołączenie informacji dodatkowej. Jak postąpić, aby zapisać sprawozdanie?

    W świetle art. 48 ust. 3 ustawy o rachunkowości jednostka mikro może nie sporządzać informacji dodatkowej pod warunkiem, że przedstawi informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ww. ustawy. Zatem pytająca jednostka mogła nie sporządzać informacji dodatkowej, ale wówczas powinna sporządzić informacje uzupełniające do bilansu.

    Program przy weryfikacji sprawdza czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Struktury logiczne zamieszczone na stronie BIP Ministerstwa Finansów wymagają dołączenia opisu do informacji uzupełniającej (lub informacji dodatkowej). Wypełnienie pola "Opis" jest więc obowiązkowe. W polu tym można zamieścić treść informacji uzupełniającej do bilansu ( lub dodatkowych informacji i objaśnień).

    Do sprawozdania finansowego jednostka może również załączyć pliki zawierające informację uzupełniającą (lub dodatkowe informacje i objaśnienia) albo ich fragmenty (np. w formacie PDF). W sytuacji gdy wszystkie informacje dodatkowe zawarte są w dodawanym załączniku, w polu "Opis" wskazane jest zamieścić informację o tym fakcie.

    Przypominamy, iż nazwa załączonego pliku musi mieć od 5 do 55 znaków, zawierać tylko małe i wielkie litery (bez polskich znaków) oraz cyfry. Nazwa pliku może zawierać także znak "_" (podkreślenia), "-" (myślnik) i "." (kropkę), ale nie może zawierać spacji.

   • 19.2.4.

    Czy w polach "Opis" dotyczących informacji dodatkowej można wkleić równocześnie kilka punktów z informacji dodatkowej sporządzonych w programie Word, do których nie ma żadnego załącznika (brak not w formie tabel) oraz opis do not, które zostaną dołączone w formacie PDF?

    Pole "Opis" jest polem tekstowym, w którym jednostka może zamieścić treść informacji dodatkowej (bez not w formie tabel).  Zgodnie z wymogami struktur logicznych udostępnionych w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w polu tym może być zawarta treść obejmująca do 3.500 znaków, przy czym okno z opisem można dodawać wielokrotnie. Nie ma również przeszkód aby treść tej informacji skopiować z dokumentu sporządzonego w programie Word.

   • 19.2.5.

    Czy we wprowadzeniu do sprawozdania w pozycji "Wskazanie, czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności" powinno się zaznaczyć kwadrat "nie" a nie kwadrat "tak"(jeśli nie ma okoliczności wskazujących na zagrożenia)?

    Jednostka sporządzając sprawozdanie w Programie DRUKI Gofin we wprowadzeniu do sprawozdania w pozycji "Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności" ma do wyboru przycisk:

    • "tak" (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności),
    • "nie" (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności).

     

    Zatem, jeśli w jednostce nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności wówczas wybiera przycisk "tak". Jeśli jednak takie okoliczności w jednostce wystąpiły, wówczas wybiera przyciski "nie” i dodaje opis tych okoliczności.

    Taka konstrukcja tej części wprowadzenia do sprawozdania wynika ze schematów do struktur logicznych udostępnionych w BIP na stronie internetowej Ministerstwa  Finansów.

   • 19.2.6.

    W druku rachunku zysków i strat dla jednostki innej (wariant porównawczy) w części A dodany jest pusty wiersz z aktywnymi polami i Program wymusza uzupełnienie tych pozycji. Jak postąpić w tej sytuacji?

    W sytuacji opisanej w pytaniu, w druku, w pustym wierszu zapewne została wypełniona przynajmniej jedna z kolumn, np. wpisano kwotę 0,00 w kolumnie "Dane za rok bieżący" w sposób zaprezentowany w tabeli poniżej. W takiej sytuacji konieczne jest usunięcie wpisanej kwoty lub wypełnienie całego wiersza. Wówczas program pozwoli na zapisanie zmian.

    Wiersz Wyszczególnienie Dane za rok
    rok bieżący rok poprzedni
      Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:    
      - od jednostek powiązanych    
    I Przychody netto ze sprzedaży produktów    
    II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)    
    III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki    
    IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów    
      0,00  
   • 19.2.7.

    Czy w Programie DRUKI Gofin jest możliwość zapisania danych w kompletnym pliku XML we wskazanej lokalizacji, np. na pulpicie komputera? Jeżeli tak, to jak to zrobić?

    Tak, w Programie DRUKI Gofin jest taka możliwość. W tym celu należy:

    • w menu programu kliknąć przycisk E-KRS lub E-KAS (w zależności od organu, do którego składane jest sprawozdanie finansowe),
    • wskazać w module e-Dokumenty GOFIN dokument właściwego sprawozdania i kliknąć przycisk Przygotuj/otwórz dokument XML,
    • pojawi się okno "Krok 1. Podpisz dokument sprawozdania finansowego", w którym generujemy plik XML sprawozdania (jeżeli jeszcze nie został wygenerowany) lub klikamy przycisk Eksportuj XML i zapisujemy sprawozdanie w dowolnie wybranym katalogu komputera (może to być np. Pulpit).
   • 19.2.8.

    Przy próbie zapisu sprawozdania finansowego na dysku mojego komputera pojawia się komunikat z błędem o poniższej treści. Jak postąpić w takiej sytuacji?

    Treść komunikatu wskazana w pytaniu oznacza, iż na komputerze użytkownika lub - w przypadku dysku sieciowego - na innym komputerze jest otwarty plik sprawozdania o tej samej nazwie. W takiej sytuacji wskazane jest zapisać sprawozdanie pod nową nazwą poprzez opcję "zapisz jako".

   • 19.2.9.

    Dlaczego dodając plik z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego nie można wpisać polskich liter ani spacji?

    Powyższe ograniczenie wynika z wymagań technicznych Ministerstwa Finansów. Zgodnie z tymi wymaganiami nazwa pliku musi mieć od 5 do 55 znaków, zawierać tylko małe i wielkie litery (bez polskich znaków) oraz cyfry. Nazwa pliku może zawierać także znak "_" (podkreślenia), "-" (myślnik) i "." (kropkę), ale nie może zawierać spacji.

   • 19.2.10.

    Czy informację dodatkową można dołączyć do sprawozdania finansowego w Programie DRUKI Gofin w formie skanu z ręcznymi podpisami członków zarządu, czy bez podpisu, jak bilans i rachunek zysków i strat?

    W Programie DRUKI Gofin informację dodatkową można dołączyć do sprawozdania finansowego w postaci np. pliku PDF. W opublikowanych strukturach logicznych element sprawozdania finansowego "Dodatkowe informacje i objaśnienia", z wyjątkiem informacji dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym, ma postać nieustrukturyzowaną. Według Ministerstwa Finansów za postać elektroniczną nieustrukturyzowaną można uznać skan dokumentu papierowego w postaci pliku w formacie PDF. Informacji dodatkowej sporządzonej w formacie PDF nie trzeba osobno podpisywać w formie papierowej. Sprawozdanie finansowe zawierające wszystkie wybrane elementy (np. bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) jednostka podpisuje jako całość.

    W jakim formacie może być sporządzona informacja dodatkowa dołączana do sprawozdania finansowego sporządzanego w Programie DRUKI Gofin?

    Informację dodatkową sporządzoną we własnym zakresie można zapisać w formacie pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf, a następnie dołączyć ją do sprawozdania finansowego sporządzonego w Programie DRUKI Gofin.

   • 19.2.11.

    Informację dodatkową mamy sporządzoną tabelarycznie i opisowo w punktach według ustawy o rachunkowości. Czy do pliku zbiorczego sprawozdania finansowego należy dołączyć wszystkie noty, czy tylko te dotyczące naszej firmy?

    Do pliku zbiorczego sprawozdania finansowego należy dołączyć tylko te noty do informacji dodatkowej, które dotyczą jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe.

    W celu sporządzenia sprawozdania finansowego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości chciałabym skorzystać z not do informacji dodatkowych udostępnionych w Programie DRUKI Gofin – noty 11, 12 i 13. Jednak ich treść nie całkiem odpowiada moim potrzebom. Czy można je w jakiś sposób dostosować?

    Noty do informacji dodatkowej udostępnione w Programie DRUKI Gofin są uniwersalne. Można je dostosować do własnych potrzeb. W celu sporządzenia informacji dodatkowej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości można skorzystać z druku "Informacja dodatkowa wraz z notami dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji" dostępnego w formacie DOC na stronie internetowej www.druki.gofin.pl w zakładce: Rachunkowość (w tym BILANS w formacie XML) / Informacja dodatkowa wraz z notami.

   • 19.2.12.

    Podczas weryfikacji wypełnienia druku w Programie DRUKI Gofin wyświetla mi się komunikat, że nie dodano druku bilansu czy rachunek zysków i strat. Klikam w ten komunikat, jednak program nie dodaje wymaganych druków. Jak rozwiązać ten problem?

    Sporządzając sprawozdanie dla jednostki mikro należy obowiązkowo dołączyć bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje uzupełniające.

    W Programie wskazane elementy sprawozdania finansowego dodaje się poprzez kliknięcie znaku "+" przy nazwie załącznika.

    Poniżej linki do filmów instruktażowych pomocnych przy wypełnianiu formularzy w Programie DRUKI Gofin:

   • 19.2.13.

    W Programie DRUKI Gofin sporządzam sprawozdanie finansowe dla jednostki innej. W trakcie wypełniania druku nie można wpisać okresu, którego dotyczy sprawozdanie. Czy blokada ta wynika z innego funkcjonowania druku sprawozdań elektronicznych, czy też pole to wypełnia się automatycznie po zakończeniu wprowadzania wszystkich danych?

    Pole "Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym" wypełnia się automatycznie w momencie wpisania we wprowadzeniu do sprawozdania - na pierwszej stronie druku - daty początkowej i końcowej okresu, za który sporządzono sprawozdanie.

   • 19.2.14.

    Przy weryfikacji przygotowanego sprawozdania finansowego dla jednostki mikro pojawił mi się komunikat z błędem wskazanym poniżej, którego nie rozumiem. Jak rozwiązać ten problem?

    Z treści komunikatu wynika, iż w informacjach ogólnych na ostatniej stronie druku w pozycji "Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (opcjonalnie)" wpisano znak interpunkcyjny "." (kropka). Co ważne, wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe, można zatem pozostawić je puste. Usunięcie wskazanej kropki powinno rozwiązać problem i pozwolić przejść poprawnie weryfikację dokumentu.

    Przy generowaniu sprawozdania do formatu XML wyświetla mi się komunikat błędu wskazany poniżej. Sama weryfikacja dokumentu przebiega pomyślnie. Sprawozdanie jest sporządzone w zł i tak jest zaznaczone pole. Dane w sprawozdaniu też są wykazane w zł. Gdzie może być popełniony błąd?

    Z treści komunikatu wynika, iż we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego nie wypełniono pozycji "Ustalenie wyniku finansowego". Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe i wynika wprost ze struktur logicznych udostępnionych w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

   • 19.2.15.

    Wygenerowaliśmy sprawozdanie finansowe za 20XX r. w formacie XML korzystając z Programu DRUKI Gofin. Zostało ono podpisane przez wszystkie zobowiązane do tego osoby 5 marca 20XX+1 r., ale jeszcze nie zostało wysłane do KRS. Co jeśli np. w kwietniu okaże się, że musimy poprawić to sprawozdanie? Co w tym przypadku z datą podpisania sprawozdania?

    Jeżeli sprawozdanie finansowe, o którym mowa w pytaniu, zostało podpisane przez wszystkie zobowiązane do tego osoby 5 marca 20XX+1 r., to spełnia wymóg art. 52 ustawy rachunkowości co do terminu sporządzenia sprawozdania finansowego i jego podpisania. W sytuacji gdy wystąpi konieczność korekty tego sprawozdania finansowego, należy sporządzić powtórne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem korekt. Powtórne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w formie elektronicznej, z zachowaniem struktury i formatu (jeżeli jest wymagany) oraz podpisane zgodnie z wymogami art. 52 ust. 2 i 2b ustawy o rachunkowości. Nowa wersja sprawozdania będzie więc opatrzona nową datą, a podpisy wszystkich zobowiązanych do tego osób zostaną złożone w innych terminach niż pod sprawozdaniem pierwotnym.

    Zakładając, że zatwierdzone zostanie sprawozdanie z datą późniejszą - po korekcie, naszym zdaniem, w celach dowodowych należy przechowywać także pierwszą wersję sprawozdania finansowego sporządzoną w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego (tutaj: z datą sporządzenia 5 marca 20XX+1 r.) przez okres co najmniej 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym nastąpiło zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

   • 19.2.16.

    Sporządzam sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin. Po wygenerowaniu pliku sprawozdania w formacie XML i podpisaniu przez wszystkie osoby, dodatkowo w module e-Dokumenty GOFIN wygenerowałam treść tego sprawozdania do formatu PDF. W pliku tym zawarte są wszystkie wybrane przeze mnie elementy sprawozdania, lista podpisów, ale brak w nim treści informacji dodatkowej, widnieje jedynie informacja o załączonych plikach, ich nazwa oraz rozmiar. Informację dodatkową sporządziłam w formacie TXT. Czy to jest prawidłowe?

    Działanie Programu jest jak najbardziej prawidłowe. Do sprawozdania finansowego nieustrukturyzowana informacja dodatkowa może zostać dołączona jako element pliku XML sprawozdania finansowego w postaci binarnej, kodowanej w standardzie Base64, np. jako PDF, CSV, JPG, PNG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODT, ODS, TXT, RTF.

    W przypadku dołączenia do sprawozdania finansowego sporządzanego w Programie DRUKI Gofin informacji dodatkowej w postaci pliku PDF, treść tej informacji zamieszczona zostanie w całości w sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF. Natomiast w przypadku dołączenia do sprawozdania finansowego informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG lub TXT itp., w sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja o dołączonych plikach.

   • 19.2.17.

    Sporządzam sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin. Do sprawozdania dołączyłam informację dodatkową sporządzoną w formacie PDF. Czy w Programie po wygenerowaniu pliku sprawozdania w formacie XML można podejrzeć treść dołączonej informacji dodatkowej?

    Tak. Po wygenerowaniu pliku sprawozdania w formacie XML jest możliwy podgląd informacji dodatkowej dołączonej do tego sprawozdania. Przy czym dołączona do sprawozdania finansowego informacja dodatkowa musi być sporządzona w postaci pliku PDF. Aby podejrzeć treść informacji zamieszczonej w całości w wygenerowanym sprawozdaniu należy w module e-Dokumenty GOFIN przejść do zakładki „Podgląd dokumentów”. Następnie w pasku narzędzi wybrać ikonę „Dokumenty w formacie PDF”.

    Co ważne, nie ma możliwości podglądu treści informacji dodatkowej sporządzonej w innym pliku niż PDF, np. w postaci pliku DOC, JPG lub TXT itp. W takim przypadku w sprawozdaniu wygenerowanym do formatu PDF zamieszczona zostanie jedynie informacja
    o dołączonych plikach.

   • 19.2.18.

    Sporządzam sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin. W trakcie dołączania plików z informacją dodatkową wyświetla mi się poniższa informacja:

    Jak postąpić w tej sytuacji?

    Z powyższego wynika, iż dołączany plik z informacją dodatkową ma niewłaściwą nazwę lub rozszerzenie. Z wytycznych Ministerstwa Finansów wynika, iż informację dodatkową sporządzoną we własnym zakresie można zapisać w następującym formacie: pdf, csv, jpg, png, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, txt lub rtf. Ponadto, nazwa załączanego pliku musi mieć od 5 do 55 znaków, zawierać tylko małe
    i wielkie litery (bez polskich znaków) oraz cyfry. Nazwa pliku może zawierać także znak "_" (podkreślenie), "-" (myślnik) i "." (kropkę), ale nie może zawierać spacji. Jeśli dołączany do sprawozdania finansowego plik z informacją dodatkową nie spełnia ww. wymogów Program DRUKI Gofin automatycznie wskazuje, iż plik ten jest nieprawidłowy.

   • 19.2.19.

    W którym miejscu w Programie DRUKI Gofin następuje wygenerowanie sprawozdania finansowego w formacie XML?

    Aby wygenerować sprawozdanie finansowe w formacie XML należy w pierwszej kolejności wybrać odpowiedni przycisk, tj.  "Przejdź do modułu e-Dokumenty, w którym wygenerujesz sprawozdanie w formacie XML oraz wyślesz do Krajowej Administracji Skarbowej" lub  "Przejdź do modułu e-Dokumenty, w którym wygenerujesz sprawozdanie w formacie XML do Krajowego Rejestru Sądowego”, dostępny w menu Programu DRUKI Gofin (por. obraz poniżej).

    W tym momencie następuje weryfikacja poprawności wypełnienia druku i sprawdzenia czy jest on zgodny ze strukturami logicznymi. Co istotne weryfikacja nie oznacza wygenerowania pliku ze sprawozdaniem w formacie XML zgodnym z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD. Następnie użytkownik zostaje przeniesiony do modułu e-Dokumenty GOFIN, który umożliwia przygotowanie i realizację elektronicznej wysyłki sprawozdania, przechowywanie kopii wysłanych dokumentów i potwierdzeń UPO.
    W oknie modułu e-Dokumenty GOFIN należy wskazać właściwy dokument (najechać na niego kursorem) oraz kliknąć przycisk "Przygotuj/otwórz dokument XML" (por. obraz poniżej).

    Po wybraniu przycisku "Przygotuj/otwórz dokument XML" pojawi się dodatkowe okno "Krok 1. Podpisz dokument sprawozdania finansowego". W oknie tym w pierwszej kolejności należy wygenerować plik XML sprawozdania, poprzez kliknięcie przycisku "Generuj" (por. obraz poniżej).

    Jeżeli generowanie pliku XML sprawozdania zakończy się sukcesem, to wyświetla się podstawowa informacja o pliku, tj. nazwa pliku eSPR_report.xml, rozmiar oraz data modyfikacji (por. obraz poniżej). W oknie widoczne są również przyciski:

    • "Podpisz XML", który uruchamia proces podpisania pliku XML sprawozdania za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego,
    • "Eksportuj XML", który pozwala na wyeksportowanie pliku XML sprawozdania m.in. w celu podpisania go za pomocą podpisu zaufanego, podpisu osobistego lub podpisu kwalifikowanego (podpisywanie poza Programem DRUKI Gofin) bądź podpisania przez osoby zobowiązane, które znajdują się poza siedzibą jednostki; przycisk ten pozwala również na wyeksportowanie pliku XML sprawozdania w celu przekazania go np. biegłemu rewidentowi,
    • "Importuj XML/XAdES" umożliwia import podpisów złożonych na wyeksportowanym wcześniej pliku XML sprawozdania; w tym momencie nie jest importowana treść dokumentu, tylko same podpisy, które w trakcie importu sprawdzane są pod względem poprawności i zgodności z plikiem XML sprawozdania,
    • "Usuń XML", który pozwala na usunięcie wygenerowanego pliku XML sprawozdania.

    Po prawidłowym wygenerowaniu pliku XML za pomocą przycisku "Zapisz" wymagane jest wcześniejsze zapisanie wprowadzonych zmian.

   • 19.2.20.

    Sporządzam sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin. W trakcie przygotowywania wysyłki tego sprawozdania do Szefa KAS Program wymusza kolejne podpisanie pliku XML. Czy to jest prawidłowe?

    Program DRUKI Gofin działa prawidłowo. Przed wysłaniem sprawozdania w formacie XML do Szefa KAS, plik inicjujący wysyłkę musi zostać ponownie podpisany przez uprawnioną do tego osobę. Wymóg ten wynika z wytycznych Ministerstwa Finansów.

    W Programie DRUKI Gofin w kroku 3. „Przygotowanie wysyłki sprawozdania finansowego do KAS” należy ponownie wygenerować plik XML. Jest to plik inicjujący wysyłkę sprawozdania, w którym poza treścią sprawozdania finansowego zawarte są dodatkowe dokumenty oraz informacje dołączone wcześniej (tj. w kroku 2), np. sprawozdanie z badania, uchwała zatwierdzająca sprawozdania, oświadczenia, dane o podpisach, data zatwierdzenia.

    Po prawidłowym wygenerowaniu pliku inicjującego wysyłkę wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące tego pliku oraz dodatkowe opcje związane z jego podpisaniem (por. obraz poniżej).

    Jak wskazano powyżej przed wysłaniem sprawozdania w formacie XML do Szefa KAS, plik XML inicjujący wysyłkę musi zostać ponownie podpisany przez uprawnioną do tego osobę. Co ważne, nie ma w tym przypadku zastosowania art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

    Po podpisaniu pliku XML inicjującego wysyłkę, wszystkie złożone podpisy wyświetlają się na "Liście podpisów".

    Wygenerowanie i podpisanie pliku XML inicjującego wysyłkę uniemożliwia wprowadzenie jakichkolwiek zmian we wcześniej wykonanych krokach, np. nie jest możliwe dodanie czy usunięcie w kroku 2 dodatkowych dokumentów lub informacji o podpisach.

  • 19.3.
   • 19.3.1.

    W nocie podatkowej w Programie DRUKI Gofin nie ma możliwości wpisania podstawy prawnej, co jest wymagane w sprawozdaniu finansowym. Czy jest to prawidłowe?

    W Programie DRUKI Gofin istnieje możliwość wyboru jednej z trzech wersji noty, tj. podstawowej, zawierającej tylko główne punkty, oraz rozszerzonej 1 i rozszerzonej 2. Wersje rozszerzone zawierają puste wiersze oznaczone w strukturach logicznych jako tzw. pozycje uszczegóławiające (użytkownika), w których wypełnia się nazwy pozycji, wartości, podstawę prawną oraz pozycje "Pozostałe", w których wypełnia się tylko wartość.

    Podstawowa wersja noty podatkowej jest widoczna po otwarciu załącznika zawierającego dodatkowe informacje i objaśnienia. Natomiast w celu skorzystania z wersji rozszerzonej noty należy kliknąć na przycisk  w lewej kolumnie (por. obraz poniżej).

    Jeżeli zatem jednostka chce sporządzić notę podatkową zawierającą także pozycje nieobowiązkowe powinna wybrać wersję rozszerzoną noty, w której będzie mogła wskazać także nazwę pozycji, wartości równe lub większe niż 20.000 zł oraz podstawę prawną.

   • 19.3.2.

    Co należy wpisać w nocie podatkowej w wierszach uszczegóławiających do pozycji H. "Strata z lat ubiegłych, w tym:"?

    Jeżeli jednostka poniosła w latach ubiegłych straty podatkowe, a za rok bieżący ma możliwość odliczenia ich części, to - naszym zdaniem - w wierszach uszczegóławiających do pozycji H. "Strata z lat ubiegłych, w tym:" może wykazać straty według lat ich powstania. Wówczas nie będzie wątpliwości, że termin ich odliczenia jest zachowany.

   • 19.3.3.

    Czy jednostki niebędące podatnikami podatku dochodowego, sporządzające sprawozdania finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, mają obowiązek wypełniania w dodatkowych informacjach i objaśnieniach druku dotyczącego rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto?

    Jednostki niebędące podatnikami podatku dochodowego nie mają obowiązku wypełniania w dodatkowych informacjach i objaśnieniach druku dotyczącego rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto.

   • 19.3.4.

    Czy jednostka mikro sporządzająca sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości musi obowiązkowo wypełniać druk dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto?

    W informacjach wyjaśniających do bilansu dla jednostek mikro, sporządzanych według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości, pozycja rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto nie występuje. W zamieszczonych w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów strukturach logicznych dotyczących sprawozdania finansowego według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości pozycja ta została umieszczona jedynie do wypełnienia fakultatywnego. W ramach tego fakultetu wypełnić ją mogą jedynie jednostki, których dotyczy ten zakres informacyjny, czyli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.

   • 19.3.5.

    Czy jednostka mała sporządzająca sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości musi obowiązkowo wypełniać druk dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto?

    W zakresie informacyjnym dodatkowych informacjach i objaśnieniach sporządzanych według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości pozycja rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto nie występuje. W zamieszczonych w BIP na stronie internetowej Ministerstwa  Finansów strukturach logicznych dotyczących sprawozdania finansowego według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości pozycja ta została umieszczona jedynie do wypełnienia fakultatywnego. W ramach tego fakultetu wypełnić ją mogą jedynie jednostki, których dotyczy ten zakres informacyjny, czyli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.

   • 19.3.6.

    Czy jednostka sporządzająca sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości musi obowiązkowo wypełniać druk dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto?

    W zakresie informacyjnym informacji dodatkowej sporządzanej według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości pozycja rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym, a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto nie występuje. W zamieszczonych w BIP na stronie internetowej Ministerstwa  Finansów strukturach logicznych dotyczących sprawozdania finansowego według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości pozycja ta została umieszczona jedynie do wypełnienia fakultatywnego. W ramach tego fakultetu wypełnić ją mogą jedynie jednostki, których dotyczy ten zakres informacyjny, czyli podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.

   • 19.3.7.

    Sporządzam sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin, mam już sporządzony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową dołączoną w formacie PDF. Czy muszę jeszcze wypełnić druk "Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto" w Programie DRUKI Gofin? Mam już takie rozliczenie w pliku informacji dodatkowej w formacie PDF. Czy mogę w tej tabelce wpisać wszędzie kwotę "0" i jej nie uzupełnić?

    "Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto" jest częścią dodatkowych informacji i objaśnień. Ze struktur udostępnionych w BIP na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynika, iż ten element musi mieć postać ustrukturyzowaną, tzn. należy go sporządzić w formacie XML zgodnym z regułami określonymi we właściwej strukturze XSD. Pozostała część dodatkowych informacji i objaśnień może mieć postać nieustrukturyzowaną, tzn. można ją sporządzić np. w formacie PDF. Przy czym druk dotyczący rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto wypełniają obligatoryjnie wyłącznie jednostki zobowiązane.

    Obowiązek ten dotyczy podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zatem jednostki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych i sporządzające sprawozdanie finansowe dla jednostki innej – według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, powinny wypełnić druk "Rozliczenie różnic pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto" w Programie DRUKI Gofin. W ten sposób spełnią one wymóg sporządzenia sprawozdania finansowego w strukturach logicznych udostępnionych w BIP na stronie Ministerstwa Finansów. Druk ten zostanie bowiem odpowiednio przekonwertowany do formatu XML. Co istotne, w tym przypadku nie wystarczy wpisać wszędzie kwoty "0". Nie wystarczy również zamieszczenie tego druku w pliku informacji dodatkowej w formacie PDF (postać nieustrukturyzowana) dołączonej do sprawozdania finansowego.

   • 19.3.8.

    W Programie DRUKI Gofin w nocie podatkowej "Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto" nie ma miejsca na wpisanie kosztów podatkowych obecnego roku księgowanych w latach następnych. W jakiej pozycji noty należy wpisać takie koszty?

    Przygotowana w Programie DRUKI Gofin nota dotycząca rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto, tzw. nota podatkowa, zawiera wszystkie wymagane elementy określone w strukturach logicznych udostępnionych w BIP na stronie Ministerstwa Finansów. W nocie tej koszty wykazuje się odpowiednio w pozycji E. "Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym" lub F. "Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym", lub G. "Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym".

    W strukturach logicznych udostępnionych w BIP nie wyodrębniono kosztów podatkowych obecnego roku księgowanych w latach następnych (przyszłych). W Programie DRUKI Gofin takie koszty można wykazać w pozycji I. "Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym".

   • 19.3.9.

    Sporządzam sprawozdanie dla jednostki innej. W nocie podatkowej, pomimo informacji, że podstawa prawna jest obowiązkowa dla wartości równej lub większej niż 20.000 zł, program wymusza podanie podstawy prawnej dla wszystkich wprowadzonych wartości. Czy powinnam podać taką podstawę prawną?

    W Programie DRUKI Gofin istnieje możliwość wyboru jednej z trzech wersji noty, tj. podstawowej, zawierającej tylko główne punkty, oraz rozszerzonej 1 i rozszerzonej 2.
    Podstawowa wersja noty podatkowej jest widoczna po otwarciu załącznika zawierającego dodatkowe informacje i objaśnienia. Natomiast w celu skorzystania z wersji rozszerzonej noty należy kliknąć na przycisk  w lewej kolumnie.
    Rozszerzone wersje noty podatkowej zawierają puste wiersze oznaczone w strukturach logicznych Ministerstwa Finansów jako pozycje tzw.:

    • uszczegóławiające (użytkownika), w których wypełnia się nazwy pozycji, wartości, podstawę prawną oraz
    • "Pozostałe", w których wypełnia się tylko wartość.

     

    Zasadniczo jednostka wypełniając rozszerzoną wersję noty podatkowej w dodatkowych wierszach powinna wpisać wartości równe lub większe niż 20.000 zł i podać podstawę prawną. Natomiast wartości niższe niż 20.000 zł jednostka wykazuje łącznie (w sumie) w pozycji "Pozostałe".

  • 19.4.
   • 19.4.1.

    Czy sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin można podpisać wyłącznie podpisem kwalifikowanym (płatnym), czy możliwe jest także podpisanie tego sprawozdania podpisem zaufanym (bezpłatnym)?

    Program DRUKI Gofin umożliwia:

    1. przygotowanie i wysyłkę sprawozdania finansowego do Szefa KAS:
     • przy użyciu podpisu kwalifikowanego,
     • przy użyciu podpisu zaufanego,
       
    2. przygotowanie sprawozdania finansowego do KRS:
     • przy użyciu podpisu kwalifikowanego,
     • przy użyciu podpisu zaufanego.

     

    Podpis sprawozdania w formacie XML (do Szefa KAS i do KRS) podpisem zaufanym w Programie DRUKI Gofin uzyskuje się w sposób następujący:

    1. w menu programu należy wybrać ikonę: E-KRS lub E-KAS (jeżeli plik XML ze sprawozdaniem nie został wcześniej wygenerowany) lub ikonę: E,
      
    2. w module e-Dokumenty należy wskazać dokument sprawozdania finansowego i kliknąć przycisk "Przygotuj/otwórz dokument XML",
      
    3. w kroku 1 "Podpisz dokument sprawozdania finansowego" należy kliknąć przycisk "Generuj" (jeżeli plik XML ze sprawozdaniem nie został wcześniej wygenerowany); po prawidłowym wygenerowaniu pliku XML za pomocą przycisku "Zapisz" wymagane jest wcześniejsze zapisanie wprowadzonych zmian, tak przygotowany dokument można podpisać,
      
    4. podpisując dokument bezpośrednio w Programie DRUKI Gofin na komputerze, na którym przygotowywane było sprawozdanie, po wybraniu przycisku "Podpisz XML" otworzy się okno z wyborem sposobu autoryzacji dokumentu podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym (por. obraz poniżej),


      
    5. w sytuacji, gdy użytkownik do podpisania sprawozdania wybierze podpis zaufany, otworzy się okno ze wskazówkami, jak postępować krok po kroku, aby podpisać dokument podpisem zaufanym (por. obraz poniżej),


      
    6. podpis zaufany uzyskuje się poprzez wyeksportowanie pliku XML sprawozdania do katalogu przyciskiem "Wyeksportuj plik",
      
    7. następnie należy przejść na stronę internetową Ministerstwa Cyfryzacji poprzez przycisk "Przejdź na stronę" (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany) i postępować zgodnie ze znajdującymi się tam informacjami,
      
    8. po podpisaniu pliku XML sprawozdania konieczne jest zaimportowanie do Programu podpisanego pliku XML sprawozdania przyciskiem "Zaimportuj plik",
      
    9. na koniec należy kliknąć przycisk "Podpisz XML".

    Jeśli plik XML sprawozdania ma zostać podpisany na zewnątrz (tzn. na innym komputerze), to należy go wyeksportować do katalogu (zapisać na dysku) i przesłać np. e-mailem. Co istotne plik XML trzeba później zaimportować ponownie do Programu za pomocą przycisku "Importuj XML/XAdES" (importują się wówczas same podpisy, a nie treść dokumentu). 

   • 19.4.2.

    W jaki sposób następuje podpisanie elektronicznego sprawozdania finansowego sporządzonego w Programie DRUKI Gofin przez osobę sporządzającą, zarząd oraz biegłego rewidenta?

    Według art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Z treści art. 52 ustawy o rachunkowości wynika, iż sprawozdanie finansowe podpisują (podając zarazem datę podpisu):

    • osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,
    • kierownik jednostki,a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu, albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu w sposób, o którym mowa w art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości.


    Z przepisów ustawy o rachunkowości nie wynika więc obowiązek podpisania sprawozdania finansowego przez osobę sporządzającą to sprawozdanie oraz biegłego rewidenta. Biegły rewident sporządza i podpisuje sprawozdanie z badania.

    Sposób złożenia podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem finansowym został omówiony tutaj.

   • 19.4.3.

    Jaka jest kolejność podpisywania sprawozdania finansowego? Czy podpisując sprawozdanie finansowe w Programie DRUKI Gofin pierwsza podpisuje się osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg np. główna księgowa, czy członkowie zarządu? Czy kolejność składania podpisu kwalifikowanego i zaufanego ma jakieś znaczenie?

    W sytuacji kiedy wszyscy członkowie zarządu i główna księgowa posługują się jednakowymi podpisami kwalifikowanymi nie ma znaczenia kolejność składanych podpisów. Dla porządku zakłada się, że jako pierwsza podpisze się osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg (tzn. główna księgowa), sygnując w ten sposób przygotowany dokument sprawozdania.

    Wątpliwości budzi sytuacja, w której jedna lub więcej osób składających podpis sygnuje dokumenty podpisem zaufanym. W takim przypadku zalecane jest aby jako pierwsze podpisały się osoby korzystające z podpisu zaufanego, a następnie osoby korzystające z podpisów kwalifikowanych.

    Może to doprowadzić do takiej sytuacji, że np. główna księgowa podpisze się jako ostatnia z uwagi na to, że np. członkowie zarządu podpisują sprawozdanie finansowe podpisem zaufanym.

    Powyższa sytuacja wynika z samej właściwości podpisu. Podpis zaufany zapisuje podpis wewnątrz pliku XML, natomiast w przypadku podpisu kwalifikowanego składanego zewnętrznie pojawia się dodatkowy plik (lub pliki) XAdES z podpisami dołączonymi do pliku XML sprawozdania.

   • 19.4.4.

    Przygotowuję sprawozdanie finansowe, które muszę wysłać do KAS. Jaka jest prawidłowa kolejność operacji: czy najpierw udostępniam plik XML do podpisu innym osobom, czy też wybieram opcję "Podpisz XML"?

    Kolejność jest dowolna, nie ma znaczenia dla prawidłowego podpisania pliku. Co jednak istotne, w sytuacji gdy osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego posiadają różne podpisy elektroniczne np. podpis kwalifikowany i podpis zaufany, zalecane jest, aby jako pierwsze podpisały się osoby korzystające z podpisu zaufanego oraz podpisu kwalifikowanego wewnętrznego, a następnie osoby korzystające z podpisów kwalifikowanego zewnętrznego lub otaczającego.

   • 19.4.5.

    Każdy członek zarządu naszej spółki posiada podpis zaufany. Z kolei osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, posiada zarówno kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i podpis zaufany. Jak w tej sytuacji będzie wyglądało podpisywanie sprawozdania finansowego w formacie XML?

    W świetle przepisów ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez:

    1. osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych,
    2. kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - przez wszystkich członków tego organu, albo przez co najmniej jedną osobę wchodzącą w skład tego organu w sposób, o którym mowa w art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości.

    Sprawozdanie finansowe w formacie XML przygotowane w Programie DRUKI Gofin można podpisać zarówno kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jak i podpisem zaufanym. Podpis sprawozdania podpisem zaufanym w Programie DRUKI Gofin uzyskuje się w sposób opisany tutaj: Forma podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem sporządzonym w Programie DRUKI Gofin.

    W przypadku, gdy osoby zobowiązane do podpisania sprawozdania finansowego posiadają różne podpisy elektroniczne, zalecane jest w pierwszej kolejności podpisanie sprawozdania podpisem zaufanym, a następnie podpisem kwalifikowanym. W przypadku pytającej jednostki zalecane jest aby osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych przygotowane sprawozdanie finansowe podpisała podpisem zaufanym.

   • 19.4.6.

    Jeśli przygotuję i podpiszę sprawozdanie finansowe przygotowane w Programie DRUKI Gofin, to czy mogę wysłać je dalej do członków zarządu, aby podpisali to sprawozdanie?

    Przygotowane i podpisane sprawozdanie finansowe można wyeksportować poprzez przycisk "Eksportuj XML" i wysłać pocztą elektroniczną i/lub przekazać na elektronicznym nośniku pamięci członkom zarządu do podpisu.

    Podpisane sprawozdanie przez członków zarządu, należy zaimportować do Programu poprzez przycisk "Importuj XML/XAdES".

   • 19.4.7.

    Czy wszyscy członkowie zarządu oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych muszą podpisać sprawozdanie finansowe elektronicznie – równocześnie, w momencie jego sporządzenia? Czy sprawozdanie może podpisać niezależnie księgowa, a potem zarząd?

    Sprawozdanie finansowe sporządzone w Programie DRUKI Gofin nie musi być podpisywane równocześnie przez członków zarządu i osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych (np. księgową). Księgowa może podpisać sprawozdanie w pierwszej kolejności (np. 25 marca 202X r.), a następnie wszyscy członkowie zarządu (np. 26 marca 202X r., 29 marca 202X r.).

    Warto dodać, iż jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania finansowego (por. art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości).

   • 19.4.8.

    Czy za prawidłowe można uznać sprawozdanie finansowe podpisane przez osobę sporządzającą to sprawozdanie (będącą jednocześnie osobą, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) np. z datą 29 marca 2024 r., w sytuacji gdy pozostali członkowie zarządu złożą podpis np. z datą 2 kwietnia 2024 r. lub późniejszą?

    Aby sprawozdanie finansowe zostało sporządzone kompletnie w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, tj. nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, powinno zostać podpisane również w tym przedziale czasowym zarówno przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, jak i kierownika jednostki. Zatem w przypadku roku obrotowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, data sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki nie może być późniejsza niż dzień 31 marca kolejnego roku obrotowego.

   • 19.4.9.

    W naszej jednostce osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych jest jednocześnie członkiem zarządu. Czy ta osoba powinna dwa razy złożyć podpis elektroniczny pod sprawozdaniem finansowym?

    Jeżeli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych pełni równocześnie funkcję członka zarządu, to - naszym zdaniem - nie musi ona podpisywać elektronicznie sprawozdania finansowego dwa razy. W takim przypadku wystarczy, że osoba ta złoży jeden podpis pod sprawozdaniem finansowym. W informacji o podpisach złożonych na pliku XML sprawozdania finansowego widnieje bowiem tylko data, godzina i podpis. Brak jest opisu czy podpis złożyła osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych, czy członek zarządu.

    Warto dodać, iż jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania finansowego (por. art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości).

   • 19.4.10.

    Jeden ze wspólników – Holender – posiada podpis elektroniczny. Czy taki podpis jest akceptowany przez Program DRUKI Gofin?

    Sprawozdanie finansowe w postaci elektronicznej może zostać podpisane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z algorytmem XAdES-BES w wersji Enveloped. Kwalifikowany podpis elektroniczny wydany na terenie Unii Europejskiej, jak również w państwie spoza UE, spełniający powyższe założenia, będzie ważny do podpisania sprawozdań finansowych.

   • 19.4.11.

    Czy informacja dodatkowa sporządzona w formacie PDF, załączona do sprawozdania finansowego, musi być najpierw podpisana w formie papierowej? Czy wystarczy podpis elektroniczny sprawozdania finansowego?

    Informacji dodatkowej sporządzonej w formacie PDF nie trzeba osobno podpisywać w formie papierowej. Sprawozdanie finansowe zawierające wszystkie wybrane elementy (np. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) należy podpisać jako całość.

   • 19.4.12.

    Jak podpisać sprawozdanie z działalności w Programie DRUKI Gofin?

    Sprawozdania z działalności nie podpisuje się w Programie DRUKI Gofin. Ten element sprawozdania finansowego sporządza się w postaci elektronicznej (nie w Programie DRUKI Gofin) oraz podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

   • 19.4.13.

    W biurze rachunkowym jest właściciel oraz kilku pracowników. Właściciel nie wykonuje bezpośrednio czynności związanych z prowadzeniem ksiąg i sporządzaniem sprawozdań finansowych. Zatrudniony pracownik księguje, sporządza sprawozdania, ma upoważnienie do wysyłki deklaracji itp. Kto powinien podpisać się pod sprawozdaniem finansowym, właściciel biura czy jego pracownik?

    W praktyce często sprawozdanie finansowe sporządza inna osoba niż ta, której powierzono prowadzenie ksiąg. Jednak z ustawy o rachunkowości nie wynika obowiązek podpisania sprawozdania przez osobę sporządzającą. Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg i kierownik jednostki. Z umowy pomiędzy biurem rachunkowym, a daną jednostką powinno wynikać kto jest osobą, której powierzono prowadzenie ksiąg. Może to być właściciel biura lub jeden z pracowników. Jeżeli takiej osoby nie wskazano wprost w umowie, to sprawozdanie finansowe - oprócz kierownika danej jednostki - podpisuje osoba, która jest uprawniona do reprezentowania biura rachunkowego na zewnątrz (jako osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg).

   • 19.4.14.

    Przy imporcie sprawozdania w formacie XML wyświetlił mi się komunikat z błędem o poniższej treści. Co oznacza ten błąd?

    Wskazany w pytaniu błąd może wystąpić m.in. w sytuacji, gdy:

    • importowane są podpisy do niewłaściwego sprawozdania,
    • dokument XML sprawozdania po wyeksportowaniu został zmieniony, a dopiero później podpisany,
    • złożony podpis ma nieprawidłowe parametry (więcej na ten temat tutaj).
   • 19.4.15.

    Przy podpisywaniu sprawozdania finansowego pojawił mi się komunikat z błędem wskazanym poniżej. Jak rozwiązać ten problem?

    W przypadku powyższego komunikatu, należy sprawdzić ustawienia programu, który jest używany do podpisywania sprawozdania w formacie XML.

    Jeżeli do podpisywania sprawozdania używany jest program Szafir należy wykonać czynności wskazane na poniższych obrazkach:

     

    Jeżeli do podpisywania sprawozdania używany jest program proCertum należy z menu tego programu wybrać opcję "Ustawienia" ->"Podpis" i wprowadzić ustawienia widoczne na poniższych obrazkach:

   • 19.4.16.

    W Programie DRUKI Gofin w oknie "Podpisywanie pliku XML" nie widać certyfikatu (np. KIR karta "Graphite"). Podpis jest prawidłowo zainstalowany w systemie Windows, jest widoczny na liście certyfikatów systemu Windows oraz istnieje klucz prywatny, który odpowiada certyfikatowi. Jak więc podpisać sprawozdanie?

    Zasadniczo certyfikat wskazany w pytaniu powinien być widoczny w Programie DRUKI Gofin. Jeśli jednak pomimo prawidłowej instalacji certyfikat podpisu jest niewidoczny wówczas, aby podpisać sprawozdanie, należy postąpić w następujący sposób:

    1. Wyeksportować plik XML sprawozdania do katalogu (przycisk: Eksportuj XML).
    2. Podpisać plik XML sprawozdania podpisem cyfrowym poza Programem DRUKI Gofin za pomocą oprogramowania dostarczonego przez producenta podpisu cyfrowego.
    3. Podpisany plik XML sprawozdania zaimportować do Programu DRUKI Gofin (przycisk: Importuj XML/XAdES).
   • 19.4.17.

    W sprawozdaniu w formacie XML sporządzonym w Programie DRUKI Gofin widoczne są wszystkie podpisy. Dlaczego zatem przy weryfikacji podpisów przy pomocy innego oprogramowania lub na stronie KRS nie są widoczne wszystkie podpisy?

    Sytuacja taka może mieć miejsce w momencie, gdy do weryfikacji podpisów zamieszczonych pod sprawozdaniem w innym oprogramowaniu (nie w Programie DRUKI Gofin) został przekazany inny plik sprawozdania w formacie XML, niezawierający wszystkich podpisów. Należy więc sprawdzić jaki plik został przekazany do weryfikacji.

   • 19.4.18.

    Czy w Programie DRUKI Gofin jest możliwość zaimportowania podpisów z pliku XML sprawozdania generującego błąd do nowo utworzonego zaktualizowanego pliku?

    Tak. W Programie DRUKI Gofin możliwy jest import podpisów z jednego pliku XML sprawozdania do drugiego, przy czym dane w tych plikach muszą być zgodne, a konieczność ponownego generowania pliku XML tego samego sprawozdania wynika np. z niezgodności metryki sprawozdania.

    W celu importu podpisów należy wykonać następujące czynności:

    1. otworzyć Program DRUKI Gofin i w górnym pasku narzędziowym wybrać ikonę „Moje e-Dokumenty” (por. obraz poniżej), 
    2. po przejściu do modułu e-Dokumenty GOFIN wybrać z listy dokument, w którym wygenerowany jest plik XML sprawozdania z błędem,  
    3. następnie w dolnym pasku kliknąć przycisk „Przygotuj/otwórz dokument XML”, który umożliwi otwarcie dodatkowego okna „Krok 1. Podpisz dokument sprawozdania finansowego” z informacją o pliku XML sprawozdania finansowego oraz listą podpisów,
    4. wybrać przycisk „Eksportuj XML” oraz zapisać plik XML sprawozdania na „Pulpicie”,
    5. zamknąć moduł e-Dokumenty i otworzyć plik sprawozdania zapisany w formacie .gofin,   
    6. zaktualizować druk wybierając w pasku narzędziowym ikonę ,
    7. kliknąć przycisk , po czym w wyświetlonym komunikacie wybrać przycisk „Przekaż dokument” (por. obraz poniżej), 
    8. wybrać nowo utworzony dokument w oknie modułu e-Dokumenty, a następnie kliknąć przycisk „Przygotuj/otwórz dokument XMLi w kroku 1 wygenerować nowy plik XML sprawozdania oraz zapisać zmiany klikając na przycisk „Zapisz”,
    9. następnie wybrać przycisk „Importuj XML/XadES” i w oknie systemowym wskazać na pulpicie wcześniej wyeksportowany plik XML (patrz punkt 4) potwierdzając wybór przyciskiem „Otwórz”; w tym momencie nie jest importowana treść dokumentu, tylko same podpisy, które w trakcie importu sprawdzane są pod względem poprawności i zgodności z plikiem XML sprawozdania,
    10. po prawidłowym zaimportowaniu podpisów można kontynuować dalszą wysyłkę sprawozdania do Szefa KAS.

     

   • 19.4.19.
  • 19.5.
   • 19.5.1.
   • 19.5.2.
   • 19.5.3.

    W jaki sposób sprawozdanie finansowe w formacie XML sporządzone w Programie DRUKI Gofin wysłać do KRS?

    Przygotowane w Programie DRUKI Gofin i podpisane sprawozdanie finansowe w formacie XML w celu złożenia do KRS należy zapisać na dysku. Następnie, po zalogowaniu na konto w systemie teleinformatycznym udostępnionym na stronie internetowej https://ekrs.ms.gov.pl w sekcji „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”, gotowy plik sprawozdania finansowego należy załączyć wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami postępując zgodnie z "Instrukcją użytkownika" dostępną na stronie internetowej https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/ w sekcji "Pomoc".

   • 19.5.4.

    Jakie dokumenty oprócz sprawozdania finansowego w formacie XML spółka komandytowa wysyła do KRS? Czy załącza też protokół, uchwałę oraz sprawozdanie z działalności?

    Spółka komandytowa przy wysyłce do KRS sprawozdania finansowego powinna dołączyć również:

    • sprawozdanie z badania, jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu,
    • odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz podziale zysku lub pokryciu straty,
    • sprawozdanie z działalności, jeżeli spółka sporządza takie sprawozdanie.
      

    Ponadto spółka powinna przekazać odmowę podpisu, do której ma zastosowanie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, oraz oświadczenie lub odmowę złożenia oświadczenia, do których ma zastosowanie art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości, jeżeli zostały sporządzone.

    Powyższe wynika z treści art. 69 ustawy o rachunkowości.

    Wysyłam sprawozdanie do KRS. Gdzie w RDF wybiera się rodzaj wysyłanego pliku jeśli chodzi o uchwały, gdyż są tam tylko - uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz uchwała o podziale zysku/pokryciu straty. Co z pozostałymi uchwałami (zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki, udzielenie absolutorium)? Czy składa się tylko te dwie, a komplet uchwał z protokołem zgromadzenia wspólników i listą obecności wspólników tylko pozostawia się w spółce?

    Do KRS składa się odpis uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz odpis uchwały o podziale zysku/pokryciu straty. Tak wynika z treści art. 69 ustawy o rachunkowości. Pozostałych uchwał nie składa się do KRS.

   • 19.5.5.

    W jaki sposób SP ZOZ może wysłać do KRS sprawozdanie finansowe w formacie XML sporządzone w Programie DRUKI Gofin?

    Przygotowane w Programie DRUKI Gofin i podpisane sprawozdanie finansowe w formacie XML w celu złożenia do KRS należy zapisać na dysku. Następnie, należy zalogować się na konto w systemie teleinformatycznym (Portal S24) udostępnionym na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://ekrs.ms.gov.pl w sekcji „S24-Rejestracja spółki Inne wnioski”.

    Uwaga: W przypadku SP ZOZ nie ma możliwości przekazania sprawozdania finansowego w sekcji „Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych”, gdyż SP ZOZ nie jest podmiotem wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS.

    Po zalogowaniu się w systemie S24 w pierwszej kolejności należy w zakładce „MOJE PRZEDSIĘBIORSTWA” wybrać z listy interesujący nas podmiot (w naszym przypadku SP ZOZ).

    Po otwarciu wybranego SP ZOZ przechodzimy do zakładki „SPRAWOZDANIA FIN.” i wybieramy przycisk Nowy wniosek, a następnie wskazujemy „Wniosek o przyjęcie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych”. Po zaznaczeniu wniosku konieczne jest wybranie przycisku Wybierz wzorzec wniosku. Pojawi się wówczas ekran (Krok 1) z możliwością wyboru opcji załączania dokumentów finansowych, tj.:

    1. „Korekta sprawozdania finansowego złożonego za pomocą wniosku Z-30”,
    2. „Przyjęcie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej”.

    Po zaznaczeniu opcji nr 2 należy uruchomić przycisk Następny i przejść do kolejnych kroków, w których można wypełnić wniosek o przyjęcie dokumentów finansowych oraz dołączyć określone dokumenty, tj. sprawozdania, opinie, uchwały.

    Więcej informacji dotyczących złożenia wniosku o przyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych dla SP ZOZ dostępnych jest w instrukcji „Wniosek 230 w formacie PDF” oraz „Dokumentacja użytkownika w formacie PDF” zamieszczonych na stronie internetowej https://ekrs.ms.gov.pl/s24/pomoc.

   • 19.5.6.

    Czy wyznaczenie przez Ministra Finansów Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie jako organu do wykonywania zadań Szefa KAS w zakresie obsługi sprawozdań finansowych ma wpływ na wysyłkę sprawozdania finansowego przy użyciu Programu DRUKI Gofin?

    Program DRUKI Gofin do obsługi sprawozdań finansowych kierowanych do Szefa KAS wykorzystuje API udostępnione przez Ministerstwo Finansów (szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe). Programy wykorzystujące wspomniane API nie mają możliwości wskazania konkretnego adresata, to mechanizmy po stronie Ministerstwa decydują, do kogo ostatecznie trafi przekazywane sprawozdanie.

    W związku z powyższym wskazanie przez ministra Finansów Naczelnika Zachodniopomorskiego US w Szczecinie jako organu do wykonywania zadań Szefa KAS w zakresie obsługi sprawozdań finansowych nie oznacza żadnych zmian dla użytkowników Programu DRUKI Gofin.

    Fakt ten ma znaczenie dla podmiotów, które nie skorzystają z funkcjonalności Programu DRUKI Gofin i zdecydują się na wysyłkę sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez ePUAP. Podmiot, który podejmie decyzję o takiej wysyłce powinien wskazać jako adresata Zachodniopomorski US w Szczecinie, adres skrytki: /8xa2k23ncv/SkrytkaESP.

   • 19.5.7.

    Sprawozdanie finansowe przygotowaliśmy w Programie DRUKI Gofin. W związku z tym, że jednostką kieruje organ wieloosobowy (14 osób) przy jego podpisywaniu skorzystaliśmy z uproszczenia umożliwiającego podpisanie sprawozdania przez jedną osobę wchodzącą w skład tego organu, zaś pozostali złożyli stosowne oświadczenia. W trakcie przygotowywania wysyłki sprawozdania, w Programie w kroku 2 dołączaliśmy dodatkowe dokumenty, w tym ww. oświadczenia. Niestety w trakcie ich dodawania wyświetlił się poniższy komunikat:

    Jak rozwiązać ten problem? W jaki sposób przesłać pozostałe oświadczenia?

    Jak wynika z informacji podanej w komunikacie wygenerowanym przez Program DRUKI Gofin, ograniczona liczba plików dołączanych do wysyłki wynika z wymagań technicznych Ministerstwa Finansów. W takiej sytuacji jednym z możliwych rozwiązań jest połączenie wszystkich oświadczeń członków organu wieloosobowego w jeden plik i dołączenie do wysyłki jednego dokumentu. Innym rozwiązaniem możliwym do zastosowania jest skorzystanie z aplikacji Ministerstwa Finansów udostępnionej na stronie internetowej www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/aplikacja/ i wybrania opcji „Wyślij dokument”, tj. przesłania dodatkowych dokumentów bez sprawozdania finansowego.

 • 20.
  • 20.1.

   W celu naprawienia błędu należy:

   1. Odinstalować sterowniki czytnika kart inteligentnych (kryptograficznych).
   2. Odłączyć czytnik od komputera.
   3. Uruchomić ponownie komputer.
   4. Pobrać aktualne sterowniki do używanego czytnika ze strony producenta oraz aktualny program do obsługi karty kryptograficznej.
   5. Dokonać ponownej instalacji oprogramowania.
   6. Podłączyć czytnik oraz dokonać rejestracji certyfikatu według instrukcji dostarczonej przez wystawcę certyfikatu.
  • 20.2.

   W oknie autoryzacji deklaracji nie wyświetla się wybrany lub żaden certyfikat podpisu kwalifikowanego.

   Certyfikat podpisu kwalifikowanego zostanie wyświetlony w oknie programu DRUKI Gofin tylko pod warunkiem, że do komputera została podłączona karta inteligenta (kryptograficzna) lub pendrive zawierający klucz prywatny odpowiadający certyfikatowi zainstalowanemu w komputerze. Jeżeli powyższy warunek jest spełniony, a certyfikat nadal jest niewidoczny, wówczas należy zarejestrować certyfikat w systemie operacyjnym. Jeżeli rejestracja certyfikatu była wcześniej przeprowadzona, wówczas należy wykonać rejestrację ponowną.

   W celu rejestracji certyfikatu w systemie operacyjnym należy przejść do magazynu certyfikatów systemu Windows:

   1. Na klawiaturze nacisnąć jednocześnie klawisze Win + R (klawisz Win znajduje się między CTRL oraz ALT).
   2. W oknie "Uruchamianie..." należy wpisać certmgr.msc i kliknąć OK (okno poniżej):


     

   W otwartym oknie certmgr Certyfiakty - bieżący użytkownik... certyfikaty, które powinny być widoczne w programie znajdują się w lokalizacji: Certyfikaty - bieżący użytkownik > Osobisty > Certyfikaty (w menu z lewej strony okna).

   Po wybraniu magazynu certyfikatów należy sprawdzić czy w wyświetlonej z prawej strony liście certyfikatów widoczny jest szukany certyfikat. Jeżeli certyfikat podpisu jest widoczny, należy go usunąć klikając prawym przyciskiem myszy na certyfikat i z menu wybrać Usuń. Następnie uruchomić ponownie komputer oraz zarejestrować ponownie certyfikat w systemie zgodnie z instrukcją wystawcy certyfikatu.

   Jeżeli szukanego certyfikatu nie ma w magazynie Osobisty, wówczas należy sprawdzić magazyn Inne osoby. Jeżeli certyfikat podpisu jest widoczny należy go usunąć klikając prawym przyciskiem myszy na certyfikat i z menu wybrać Usuń. Następnie uruchomić ponownie komputer oraz zarejestrować ponownie certyfikat w systemie zgodnie z instrukcją wystawcy certyfikatu.

  • 20.3.

   Jak sprawdzić, czy w systemie Windows jest zainstalowany certyfikat kwalifikowany (podpis)?

   Aby zweryfikować, czy w systemie zainstalowany jest certyfikat kwalifikowany, w pierwszej kolejności należy sprawdzić obecność karty lub pendriva w komputerze.

   Z kolei w celu sprawdzenia czy podpis cyfrowy jest zainstalowany i widoczny w systemie Windows, należy wykonać poniższe czynności:

   1. Na klawiaturze nacisnąć jednocześnie klawisz Win + R (klawisz Win znajduje się między CTRL a ALT).
     
   2. W oknie "Uruchamianie..." należy wpisać certmgr.msc i wybrać OK (okno poniżej):


     
   3. W nowo otwartym oknie w zakładce "Osobisty » Certyfikaty" powinna wyświetlać się lista zaimportowanych certyfikatów użytkownika Windows (okno poniżej):


     
   4. Certyfikat użytkownika powinien być widoczny w jego osobistym magazynie certyfikatów, z adnotacją o posiadaniu klucza prywatnego odpowiadającego temu certyfikatowi. Kliknij dwukrotnie w dowolny certyfikat, aby zobaczyć informacje o certyfikacie (okno poniżej):

  • 20.4.

   Podczas podpisywania sprawozdania w Programie Druki Gofin wyświetlił się błąd o poniższej treści. Jak postąpić w tej sytuacji?

   Aby rozwiązać wskazany w pytaniu problem, należy zainstalować oprogramowanie Microsoft Visual C++ 2010 RedistributablePackage (x86), które dostępne jest pod adresem https://download.microsoft.com/download/1/6/5/165255E7-1014-4D0A-B094-B6A430A6BFFC/vcredist_x86.exe

   Po jego zainstalowaniu należy uruchomić ponownie komputer i sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

   Jeżeli instalacja wskazanego oprogramowania nie przyniesie rezultatu, wówczas należy podpisać plik sprawozdania w formacie XML poza Programem DRUKI Gofin.

   W tym celu należy:

   1. Wyeksportować plik XML sprawozdania do katalogu (przycisk: Eksportuj XML).
   2. Podpisać plik XML sprawozdania za pomocą oprogramowania do podpisywania dokumentów (oprogramowanie dostarczone wraz z certyfikatem) - format podpisu XAdES BES w wersji Enveloped.
   3. Zaimportować do Programu Druki Gofin podpisany plik XML sprawozdania (przycisk: Importuj XML/XAdES).
  • 20.5.

   Czy można wysyłać e-dokumenty do systemu informatycznego ministerstwa (e-Deklaracje, e-Sprawozdanie) korzystając z systemu operacyjnego Windows XP?

   Z uwagi na wymagania techniczne systemu informatycznego Ministerstwa Finansów związane z bezpieczeństwem przekazu elektronicznego (wdrożenie bezpiecznego protokołu komunikacyjnego TLS 1.2) nie ma możliwości korzystania z usług elektronicznego dostarczania e-dokumentów do systemu informatycznego ministerstwa (e-Deklaracje, e-Sprawozdanie) korzystając z systemu operacyjnego Windows XP. Realizacja wysyłki e-dokumentów możliwa jest dla systemów Windows: 7, 8 i 10.

 • 21.
  • 21.1.
   • Program DRUKI Gofin umożliwia korzystanie z druków utworzonych na Dysku Google. Opcja dostępna jest tylko w programie płatnym do zastosowań komercyjnych.

    Kliknięcie ikony  powoduje otworzenie okna, w którym znajduje się lista folderów i plików zapisanych na Dysku Google.

  • 21.2.
   • Aby skorzystać z Dysku Google, należy kliknąć w link Zaloguj na konto Google (jeżeli użytkownik posiada konto Google), lub link Utwórz nowe konto Google (jeżeli użytkownik nie posiada konta Google). Wybranie drugiej opcji spowoduje otworzenie nowego okna przeglądarki i przekierowanie na stronę rejestracji nowego konta w serwisie Google.

    Proces logowania do Dysku Google:

    Aby zalogować się do Dysku Google, należy podać adres e-mail konta Google i wybrać przycisk Dalej.

    Należy podać hasło do konta Google i wybrać przycisk Zaloguj się.

    Kolejno należy kliknąć przycisk Zezwól, celem umożliwienia programowi korzystania z Dysku Google.

    Aby wylogować się z usługi Dysku Google, należy kliknąć w adres e-mail znajdujący się w prawym górnym rogu przeglądarki plików. W oknie z danymi konta, należy kliknąć link wyloguj.

  • 21.3.
   • 21.3.1.

    Okno zarządzania plikami na Dysku Google pozwala na:

    • utworzenie nowego folderu,
    • edycję nazwy pliku lub folderu,
    • usunięcie pliku lub folderu,
    • zapis i odczyt druków,
    • przenoszenie plików między folderami,
    • wyszukiwanie plików i folderów,
    • sortowanie plików i folderów wg nazwy, wielkości, typu i daty ostatniej modyfikacji,
    • wylogowanie z usługi Dysku Google.
   • 21.3.2.

    Znaczenie poszczególnych elementów paska narzędziowego przedstawia poniższa tabela.

    IKONA OPIS
    Przejście do poprzedniego folderu
    Przejście do następnego folderu
    Odświeżenie listy plików w aktualnym folderze
    Przejście do strony startowej
    Utworzenie nowego folderu
    Edycja nazwy pliku lub folderu
    Usunięcie pliku lub folderu
   • 21.3.3.

    Kliknięcie przycisku  w oknie przeglądarki plików, powoduje otworzenie nowego okna, w którym należy podać nazwę folderu.

    Kliknięcie przycisku Ok, spowoduje utworzenie nowego folderu.

   • 21.3.4.

    Kliknięcie przycisku  w oknie przeglądarki plików, powoduje otworzenie nowego okna, w którym należy podać nową nazwę pliku lub folderu.

    Kliknięcie przycisku Ok, spowoduje zapisanie zmian.

   • 21.3.5.

    Kliknięcie przycisku  w oknie przeglądarki plików, powoduje wyświetlenie okna z potwierdzeniem usunięcia pliku lub folderu.

    Kliknięcie przycisku tak, spowoduje usunięcie pliku lub folderu.

   • 21.3.6.

    Zapisywanie druku na Dysku Google może odbyć się na dwa sposoby:

     

    Sposób pierwszy

    W pasku narzędziowym programu wybieramy opcję Druk -> Zapisz na Dysku Google jako.

    Po dokonaniu pierwszego zapisu, każde kolejne zapisanie zmian w druku spowoduje aktualizację druku zapisanego na Dysku Google. Każdy kolejny zapis zmian w druku będzie odbywał się na Dysku Google.

     

    Sposób drugi

    W pasku narzędziowym programu wybieramy opcję Druk -> Wyślij kopię na Dysk Google.

    Powyższy sposób zapisu spowoduje utworzenie kopii druku na Dysku Google. Każdy kolejny zapis zmian nadal będzie odbywać się na druku zapisanym lokalnie na dysku.

    Aby zapisać druk, należy podać nazwę pliku i kliknąć przycisk zapisz.

   • 21.3.7.

    Aby otworzyć druk zapisany na Dysku Google, należy zaznaczyć druk z listy plików, a następnie kliknąć przycisk otwórz.

   • 21.3.8.

    Za pomocą kliknięcia w nagłówek wybranej kolumny, można dokonać sortowania plików i folderów. Dostępne kryteria sortowania: nazwa pliku lub folderu, wielkość, typ oraz ostatnia modyfikacja.

   • 21.3.9.

    Aby przenieść plik lub folder do innego folderu, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć element który chcemy przenieść, a następnie trzymając lewy przycisk myszy przesunąć kursor nad folder docelowy. Puszczenie lewego przycisku myszy spowoduje przeniesienie pliku lub folderu.

  • 21.4.
 • 22.
  • 22.1.

   W programie DRUKI Gofin istnieje możliwość ograniczenia dostępu do programu jedynie dla zalogowanych użytkowników. Aby funkcja ta była dostępna, należy wcześniej w oknie „Ustawienia programu” w zakładce „Użytkownicy”, dodać przynajmniej jednego użytkownika.

   Aby dodać użytkownika Programu DRUKI Gofin:

   1. W ustawieniach programu przejdź do zakładki "Użytkownicy" (1), a następnie kliknij przycisk dodaj użytkownika (2).


     
   2. Uzupełnij dane formularza i kliknij przycisk utwórz użytkownika.


     

   Od tego momentu, aby skorzystać z programu, konieczne będzie zalogowanie się za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

  • 22.2.

   Aby zalogować się do programu, należy podać nazwę użytkownika oraz hasło, a następnie kliknąć przycisk zaloguj.

   W oknie "Logowanie" istnieje dodatkowo możliwość:

   • przypomnienia nazwy użytkownika poprzez kliknięcie opcji Nie pamiętam nazwy użytkownika,
   • zmiany hasła poprzez kliknięcie opcji Nie pamiętam hasła,
   • zapamiętania danych logowania użytkownika poprzez zaznaczenie opcji Zapamiętaj mnie.
  • 22.3.

   Aby skorzystać z opcji przypomnienia nazwy użytkownika, należy postępować zgodnie z informacją zawartą w oknie "Przypomnienie nazwy użytkownika".

  • 22.4.

   Aby skorzystać z opcji zmiany zapomnianego hasła użytkownika, należy postępować zgodnie z informacją zawartą w oknie "Zmiana hasła".

  • 22.5.

   W oknie "Konfiguracja ustawień użytkownika" istnieje możliwość:

   • zmiany nazwy użytkownika,
   • zmiany adresu e-mail użytkownika,
   • zmiany hasła użytkownika.

   Wprowadzone zmiany należy potwierdzić klikając przycisk zapisz.

  • 22.6.

   Aby zmienić adres e-mail użytkownika, należy w oknie "Zmiana adresu e-mail" wypełnić pole "Nowy e-mail", powtórzyć wpisany adres w polu "Powtórz e-mail" a następnie kliknąć przycisk zapisz.

  • 22.7.

   Aby zmienić hasło użytkownika w oknie "Zmiana hasła", należy wypełnić pole "Nowe hasło", powtórzyć hasło w polu "Powtórz hasło" a następnie kliknąć przycisk zapisz.

 • 23.
  • Szczegółową informację o wykorzystywanej licencji można wyświetlić korzystając z menu "Licencja -> Informacja o używanej licencji".

   W oknie znajdziemy między innymi informację o rodzaju zaakceptowanej licencji, jej numerze oraz okresie ważności (dotyczy tylko aplikacji w wersji komercyjnej).

 • 24.
  • Program DRUKI Gofin dostępny jest w dwóch wersjach:

   • komercyjnej (płatnej) - posiada bardzo bogaty zestaw praktycznych funkcji. Jest zaawansowana technologicznie i funkcjonalnie, w sposób ciągły wspierana przez zespół naszych specjalistów;
     
   • niekomercyjnej (darmowej) - oferuje tylko podstawowe opcje o stosunkowo ograniczonych możliwościach użytkowania (możliwość wykorzystywania wyłącznie na potrzeby własne).
     

   Zapoznaj się z tabelą porównawczą funkcji obu wersji Programu DRUKI Gofin »

 • 25.
  • Jeżeli mają Państwo problem z funkcjonowaniem Programu DRUKI Gofin, prosimy o zainstalowanie i uruchomienie programu diagnostycznego dla aplikacji Gofin pozwalającego rozwiązać podstawowe problemy związane z systemem Windows. W przypadku dalszych problemów prosimy wysłać zgłoszenie za pomocą programu diagnostycznego do działu informatycznego, celem uzyskania pomocy technicznej.

   Pobierz i zainstaluj program diagnostyczny »

 • 26.
  • Aktywny DRUK Gofin
   Aktywny druk GOFIN

   Wszystkie wzory druków opracowane w formacie GOFIN to aktywne formularze, pozwalające na automatyczne przeliczanie wartości "okienek". Druki w formacie GOFIN po wypełnieniu mogą zostać wydrukowane i zapisane na dysku komputera w celu archiwizacji lub późniejszej edycji. Druki w formacie GOFIN można obsługiwać wyłącznie przy wykorzystaniu autorskiego Programu Druki GOFIN w wersji komercyjnej (płatnej) lub w wersji niekomercyjnej (bezpłatnej).

   Aktywny druk GOFIN z możliwością wysyłki elektronicznej
   Aktywny druk GOFIN z możliwością wysyłki elektronicznej

   To aktywne druki i formularze w formacie GOFIN, z funkcją umożliwiającą przesłanie wypełnionych druków elektronicznie. Obsługę tych druków zapewnia Program DRUKI Gofinwersji komercyjnej (płatnej).

   Aktywny druk GOFIN z możliwością wysyłki elektronicznej zeznania PIT
   Aktywny druk GOFIN z możliwością wysyłki elektronicznej zeznania PIT

   To aktywne druki i formularze w formacie GOFIN, z funkcją umożliwiającą przesłanie wypełnionych druków elektronicznie. Obsługę tych druków zapewnia Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej (płatnej) lub w wersji niekomercyjnej (bezpłatnej).

   Nieaktywny druk PDF
   Nieaktywny druk PDF

   Wszystkie wzory druków zapisane w formacie PDF, dodatkowo oznaczone jako nieaktywne, pozwalają jedynie na podglądanie wzoru i ewentualne jego wydrukowanie, nie istnieje natomiast możliwość wypełniania pól formularzy. Wzory wybranego formatu można otwierać przy wykorzystaniu:

   • ADOBE READER (zalecana wersja 6.0 PL lub wyższa) - jest to aplikacja darmowa,
   • ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL - aplikacja w wersji komercyjnej,
   • lub inny alternatywny czytnik plików PDF.
     
   Druk DOC
   Druk DOC

   Wszystkie wzory druków zapisane w formacie DOC stworzone są przy wykorzystaniu edytora tekstów, dzięki temu istnieje możliwość nanoszenia odpowiednich zmian wynikających z indywidualnych potrzeb. Dodatkowo każdy ze wzorów może zostać wydrukowany bądź zapisany na dysku. Wzory wybranego formatu można otwierać przy wykorzystaniu:

   • MICROSOFT OFFICE WORD (zalecana wersja 2000 i wyższe) - aplikacja w wersji komercyjnej, pozwala na pełną edycję wzorów,
   • OPEN OFFICE - aplikacja darmowa pozwalająca na pełną edycję dokumentów,
   • LibreOffice - aplikacja darmowa pozwalająca na pełną edycję dokumentów,
   • lub inny alternatywny czytnik plików DOC.
     
   Druk XLS
   Druk XLS

   Wszystkie wzory druków zapisane w formacie XLS stworzone są przy wykorzystaniu edytora arkuszy kalkulacyjnych, dzięki temu istnieje możliwość nanoszenia odpowiednich zmian wynikających z indywidualnych potrzeb. Dodatkowo każdy ze wzorów może zostać wydrukowany bądź zapisany na dysku. Wzory wybranego formatu można otwierać przy wykorzystaniu:

   • MICROSOFT OFFICE EXCEL (zalecana wersja 2000 i wyższe) - aplikacja w wersji komercyjnej, pozwala na pełną edycję wzorów,
   • OPEN OFFICE - aplikacja darmowa pozwalająca na pełną edycję dokumentów,
   • LibreOffice - aplikacja darmowa pozwalająca na pełną edycję dokumentów,
   • lub inny alternatywny czytnik plików XLS.
 • 27.
  • 27.1.
   • W ramach programu DRUKI Gofin dostępny jest bezpłatny moduł PIT do sporządzenia rocznego rozliczenia dochodów, który stanowi kontynuację programu PIT Gofin. Moduł przeznaczony jest dla wszystkich grup podatników, tj. przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców, osób osiągających dochody zagraniczne.

    Moduł PIT w programie DRUKI Gofin

  • 27.2.
   • 27.2.1.
    1. Aby rozpocząć pracę z PIT w programie DRUKI Gofin, należy kliknąć opcję Roczne rozliczenie podatku dochodowego (1) i z rozwijanej listy wybrać opcję  Nowe rozliczenie (2).


      
    2. W oknie "Roczne rozliczenie podatku dochodowego" należy wybrać rok, za który składane jest rozliczenie (1) (domyślnie włączony jest najnowszy rocznik), a następnie wybrać odpowiednią opcję rozliczenia (2):
      
     • dla podatnika będącego osobą fizyczną (dostępne formularze: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A, PIT-DZ, PIT-CSR, PIT-RB),
     • dla przedsiębiorstwa w spadku (dostępne formularze: PIT-36S, PIT-36LS, PIT-28S, PIT-CSRC, PIT-RBS).
       
     Możliwe jest również złożenie informacji PIT-11 i PIT-8C oraz zgłoszenia NIP-7 i ZAP-3.


      
    3. W zależności od wybranej opcji rozliczenia, należy dokonać właściwych wyborów np. w przypadku zeznania osoby fizycznej należy wykonać następujące kroki:


     Krok 1 - wybrać sposób rozliczenia (1),
     Krok 2 - wskazać identyfikator podatkowy (2),
     Krok 3 - dobrać odpowiednie formularze (3).

     Następnie należy kliknąć przycisk Zatwierdzam wybór (4) – otworzy się właściwy formularz.


      
    4. Aby do zeznania dołączyć więcej niż jeden egzemplarz danego załącznika, należy wybrać ten załącznik z listy w zakładce „Załączniki do druku” (1) i kliknąć przycisk Dodaj załącznik (2).


      
    5. Aby usunąć załącznik z danego zeznania należy kliknąć przycisk Dodaj/Usuń druk (1).

     Następnie odznaczyć na liście załącznik, który chcemy usunąć (2) i zatwierdzić wybór klikając przycisk Zatwierdzam wybór (3).


      
    6. Aby w trakcie wypełniania formularzy zmienić identyfikator podatkowy, należy kliknąć przycisk Zmień NIP/PESEL (1),

     wybrać właściwy identyfikator (2) i zatwierdzić klikając przycisk Zatwierdzam wybór (3).

   • 27.2.2.

    Jeśli posiadasz plik rozliczenia za 2020 rok przygotowany i zapisany w programie PIT Gofin 2020, to możliwe jest zaimportowanie danych identyfikacyjnych podatnika do nowego zeznania za 2021 rok, które wypełniasz w programie DRUKI Gofin.

    Aby zaimportować dane identyfikacyjne podatnika:

    1. W otwartym zeznaniu PIT (w programie DRUKI Gofin) z rozwijanego menu Importuj dane (1), należy wybrać opcję Importuj dane identyfikacyjne z rozliczenia Pit (2).


      
    2. W otwartym oknie „Pobierz dane identyfikacyjne” należy kliknąć przycisk Wybierz rozliczenie (3a lub 3b),


     a następnie wskazać plik rozliczenia z 2020 roku, z którego chcemy zaimportować dane do zeznania z 2021 rok (4). Wybór należy zatwierdzić klikając przycisk Otwórz (5).


     Uwaga! Ścieżka dostępu do pliku jest indywidualna dla każdego użytkownika w zależności od tego gdzie w komputerze zostały zapisane pliki rozliczenia za 2020 rok.
      
    3. Jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, należy zaznaczyć czy importowane są dane podatnika czy małżonka (6), a następnie kliknąć przycisk Importuj (7).

   • 27.2.3.
    1. Korzystając z programu, należy pamiętać o poprawnym wypełnieniu poszczególnych pól formularzy. Błędne wprowadzenie danych rzutuje bowiem na późniejsze obliczenie w całym sporządzonym rozliczeniu.
      
    2. Zalecamy, aby dobrane druki wypełniać, zaczynając od załączników. Właściwe pola z załączników będą automatycznie przeniesione do pól zeznań. Jednak w niektórych przypadkach dane z załączników należy samodzielnie uwzględnić w zeznaniu. Dotyczy to PIT/ZG przy stosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego oraz załącznika PIT/WZ i PIT/IP.
      
    3. Jeżeli wysokość wykazanych przez podatnika odliczeń przekroczy kwotę wykazanego dochodu lub podatku, program informuje o tym w komunikacie.


      
    4. W trakcie wypełniania niektórych pól z danymi kwotowymi, po najechaniu na pole, w którym należy wpisać kwotę, pojawi się ikonka Sumatora.


     Po kliknięciu w nią otworzy się Sumator umożliwiający zliczenie kilku wartości w jedną kwotę. Wartości i opisy dla poszczególnych pozycji są zapamiętywane w Sumatorze, w wypełnianym zeznaniu dla każdego pola formularza osobno.

   • 27.2.4.

    Wypełniane zeznanie w każdej chwili można zapisać, aby np. wrócić do jego wypełniania później. W tym celu należy kliknąć opcje Zapisz druk

    lub w rozwijanym menu Druki (1) wybrać opcję Zapisz (2).

    Następnie wskazać lokalizację zapisu formularza (3) i wpisać nazwę pliku (4). Następnie całość należy zapisać klikając przycisk Zapisz (5).

    Uwaga! Jeśli niezapisane zeznanie zostanie zamknięte, to wszystkie dane podane w zeznaniu bezpowrotnie zostaną utracone. Całość trzeba będzie wypełniać jeszcze raz od początku.

  • 27.3.
   • 27.3.1.
    1. Plik rozliczenia w formacie .gofin można otworzyć tak samo jak inne formularze w formacie .gofin. W tym celu należy kliknąć opcję Otwórz druk (w jednym z dwóch miejsc)


     lub w rozwijanym menu Druki (1) wybrać opcję Otwórz (2),

     wskazać wcześniej zapisany plik rozliczenia, który chcemy otworzyć (3) i kliknąć przycisk Otwórz (4).     lub

    2. Można także w rozwijanym menu Roczne rozliczenie podatku dochodowego (1) wybrać opcję Otwórz istniejące rozliczenie (2),


     wskazać wcześniej zapisany plik rozliczenia, który chcemy otworzyć (3) i kliknąć przycisk Otwórz (4).

    Uwaga! W ten sposób (1. lub 2.) można otwierać tylko pliki rozliczeń przygotowane w programie DRUKI Gofin. Pliki przygotowane w poprzednich latach w programie PIT Gofin nie mogą być otwierane w programie DRUKI Gofin. W celu ich otwierania/edycji należy skorzystać z archiwalnych programów PIT Gofin dostępnych na stronie www.pit.gofin.pl w sekcji „Program PIT – archiwum”.

   • 27.3.2.
    1. Aby dokonać zmian w otwartym zeznaniu, wystarczy kliknąć we wcześniej wypełnione pole i ponownie wprowadzić dane.


      
    2. W trakcie wypełniania zeznania, można sprawdzić, czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione prawidłowo. W tym celu należy kliknąć opcję Weryfikuj wypełnienie druku (1).


     W wyświetlonym komunikacie pojawią się uwagi dotyczące pustych lub błędnie wypełnionych pól rozliczenia. Za pomocą opcji przejdź do pola (2) można przejść do wskazanego pola i wypełnić lub poprawić dane. Można także zignorować uwagę za pomocą opcji ignoruj pole (3) – w tym wypadku podczas kolejnej weryfikacji druku, zignorowane pole nie będzie brane pod uwagę, ale znajdziesz je w zakładce „Ignorowane pola” (4). Uwaga! Wysyłając zeznanie do Urzędu Skarbowego pola nie mogą być zignorowane.

   • 27.3.3.
    1. Aby zapisać poprawione rozliczenie jako nowy plik należy w rozwijanym menu Druk (1) użyć opcji Zapisz jako (2).


     Następnie wskazać lokalizację zapisu formularza (3) i wpisać nową nazwę pliku (4). Całość należy zapisać klikając w przycisk Zapisz (5).


      
    2. Aby zapisać zmiany w wypełnianym rozliczeniu (nadpisać plik otwarty do edycji), wystarczy w rozwijanym menu  
     Druk (1) użyć opcji Zapisz (2)


     lub na winiecie programu użyć opcji Zapisz druk (3).

  • 27.4.
   • 27.4.1.
    1. Aby wysłać wypełnione rozliczenie przez Internet do Urzędu Skarbowego należy kliknąć przycisk Wyślij dokument do Urzędu Skarbowego.


     W tym momencie nastąpi weryfikacja wypełnienia druku. Ewentualne uwagi do druku zostaną wyświetlone w komunikacie – należy je poprawić (patrz Nanoszenie zmian w rozliczeniu) i ponownie kliknąć opcję Wyślij dokument do Urzędu Skarbowego (patrz obrazek powyżej). Jeśli wszystko jest w porządku rozliczenie zostanie przeniesione do modułu „Moje e-Dokumenty”.

      
    2. Zaznacz właściwy dokument na liście (1) i kliknij przycisk Przygotuj dokument do wysyłki (2).


      
    3. W kroku 1. zamieszczono przypomnienie o podaniu poprawnych danych w dokumencie. Kliknij przycisk Dalej (1).


      
    4. W kroku 2. można przejrzeć elektroniczny dokument w formacie XML przygotowany do autoryzacji. Kliknij przycisk Dalej (1).


      
    5. W kroku 3. należy wybrać sposób autoryzacji dokumentu – Dane autoryzujące (1) lub Podpis Elektroniczny (2).


      
    6. W kroku 4.

     a) w przypadku wyboru „Danych autoryzujących” w polu „Podaj kwotę przychodu” (1) należy podać kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym lub rocznym obliczeniu podatku za poprzedni rok. Jeśli za poprzedni rok nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub rocznego obliczenia podatku, należy wpisać 0 (zero). Następnie należy kliknąć przycisk Podpisz dokument (2).


     b) w przypadku wyboru „Podpisu elektronicznego” należy wybrać właściwy certyfikat z listy (jeśli jest dostępny) (1), a następnie kliknąć przycisk Podpisz dokument (2).


      
    7. W kroku 5. Można przejrzeć zautoryzowany lub podpisany (w przypadku wykorzystania certyfikatu) elektroniczny dokument w formacie XML. Kliknij przycisk Dalej (1).


      
    8. W kroku 6. Kliknij przycisk Wyślij dokument (1).


     W komunikacie z prośbą o potwierdzenie chęci wysłania dokumentu do wybranego urzędu skarbowego kliknij Tak (1), aby wysłać dokument.

   • 27.4.2.

    UPO pobierane jest automatycznie po poprawnym wysłaniu rozliczenia. UPO można pobrać również "ręcznie" - w tym celu:

    1. Po poprawnym wysłaniu rozliczenia w programie DRUKI Gofin należy przejść do modułu „Moje e-Dokumenty”.


      
    2. Dalej należy zaznaczyć rozliczenie, dla którego chcemy pobrać UPO (1) i przejść do zakładki „Podgląd dokumentów” (2).


      
    3. Aby pobrać UPO należy kliknąć opcję „Pobierz UPO”.

     
    Uwaga!
    UPO należy pobrać osobno dla każdego wysłanego rozliczenia.

  • 27.5.
   • Rozliczenie podatku dochodowego od 2021 roku - Moduł PIT w Programie DRUKI Gofin

    W Programie DRUKI Gofin dostępny jest bezpłatny moduł PIT, który umożliwia przygotowanie i wysyłkę zeznań podatkowych od 2021 (więcej o Programie DRUKI Gofin). Moduł PIT w Programie DRUKI Gofin stanowi kontynuację programu PIT Gofin. Moduł przeznaczony jest dla wszystkich grup podatników, tj. przedsiębiorców, pracowników, zleceniobiorców, osób osiągających dochody zagraniczne.

    1. Aby wybrać archiwalne rozliczenie podatku dochodowego, należy uruchomić moduł PIT w Programie DRUKI Gofin, kliknąć opcję Roczne rozliczenie podatku dochodowego (1) i z rozwijanej listy wybrać opcję  Nowe rozliczenie (2).


      
    2. Następnie w oknie "Roczne rozliczenie podatku dochodowego" należy wybrać archiwalny rok, za który chcemy przygotować rozliczenie (1) (domyślnie włączony jest najnowszy rocznik), a następnie wybrać odpowiednią opcję rozliczenia (2):

     

    Rozliczenie podatku dochodowego do 2020 roku - Program PIT Gofin

    Jeśli rozliczałeś podatek dochodowy, korzystając z programu PIT Gofin 2020 lub wcześniejszych wersji i chcesz dokonać korekty zeznań za poprzednie lata, możesz pobrać wersje archiwalne programu PIT:

 • 28.
  • 28.1.

   Tak. Aktywacja licencji komercyjnej w Programie DRUKI Gofin wymaga posiadania KONTA Gofin.

   Jeśli w momencie zakupu licencji użytkownik posiada KONTO Gofin, licencja zostanie przypisana do tego konta. Następnie, aby aktywować Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej, wystarczy zalogować się w programie danymi tego samego KONTA Gofin.

   Jeśli użytkownik zakupił licencję komercyjną Programu DRUKI Gofin, ale nie posiada jeszcze KONTA Gofin, może zalogować się w programie danymi podanymi na fakturze zakupu licencji (Użytkownik i Hasło jednorazowe). W takim przypadku program poprosi o założenie KONTA Gofin, do którego zostanie przypisana zakupiona licencja.

   Instrukcja instalacji i aktywacji krok po kroku (PDF) »

   Pamiętaj! Twoje KONTO Gofin służy do aktywacji wszystkich produktów elektronicznych GOFINU (programów, aplikacji) oraz do logowania się do produktów internetowych Wydawnictwa. Więcej o Twoim KONCIE Gofin znajdziesz tutaj.

  • 28.2.

   Licencję komercyjną Programu DRUKI Gofin najszybciej i najwygodniej można zamówić w naszym Sklepie internetowym na www.sklep.gofin.pl. Można również złożyć zamówienie telefonicznie w naszym Biurze Obsługi Klienta pod numerem 95 720 85 40 lub mailowo: prenumerata@gofin.pl.

  • 28.3.

   Najszybszy dostęp do Programu DRUKI Gofin można uzyskać kupując licencję komercyjną w naszym Sklepie internetowym (www.sklep.gofin.pl) i opłacając zamówienie za pomocą płatności elektronicznej PayU. Trwa to zazwyczaj od kilku do kilkunastu minut od dokonania wpłaty.

   Równie szybki dostęp do Programu można uzyskać opłacając zamówienie internetowe przelewem. Dowód wpłaty należy załączyć za pomocą specjalnego formularza (link do formularza znajduje się w potwierdzeniu zamówienia przesłanym na adres e-mail zamawiającego). Weryfikacja dowodu wpłaty może potrwać około godziny.

  • 28.4.

   Nie. Nie wysyłamy kodów licencyjnych. Licencja widoczna jest na Twoim KONCIE Gofin w zakładce Twój Program DRUKI Gofin. Aby aktywować licencję komercyjną, wystarczy zalogować się w Programie DRUKI Gofin danymi KONTA Gofin.

  • 28.5.

   Nie. Program DRUKI Gofin dostępny jest tylko przez Internet. Pobierz plik instalacyjny »

  • 28.6.

   Faktura zostanie wystawiona po opłaceniu zamówienia, a następnie wysłana do Państwa za pomocą poczty tradycyjnej. Trwa to minimum 5 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas wpłaty za zamówienie.

  • 28.7.

   Program DRUKI Gofin w wersji komercyjnej umożliwia przygotowanie dowolnej liczby e-sprawozdań finansowych. Nie ma specjalnych licencji dla biur rachunkowych.

   Pamiętaj! Jedna licencja komercyjna pozwala na korzystanie z Programu DRUKI Gofin w celach komercyjnych na jednym stanowisku komputerowym.

  • 28.8.

   W celu wykonania pełnej kopii danych wykorzystywanych przez Program DRUKI Gofin konieczne jest:

   • wykonanie kopii bazy danych kontrahentów, która zawiera między innymi kopię danych kontrahentów oraz informację o dokumentach przekazanych do modułu "e-Dokumenty"; kopię lokalnej bazy można wykonać korzystając z menu Podmioty » Zapisz kopię bazy:

     
    Jeżeli wykorzystywana jest baza sieciowa, wówczas kopia powinna być wykonana przez administratora bazy danych.
     
   • wykonanie kopii zawartości folderu: %UserProfile%\Dokuments\eDEKLARACJEGofin, który zawiera pliki powiązane z dokumentami przekazanymi do modułu e-Dokumenty, ścieżka do tego katalogu konfigurowana jest w ustawieniach programu:


     
   • wykonanie kopii zawartości folderu: %AppData%\GofinDruki, który zawiera ustawienia Programu DRUKI Gofin.
  • 28.9.

   Problem prawdopodobnie dotyczy przeglądarki Firefox, która w niewłaściwy sposób interpretuje ustawienia systemu operacyjnego. Aby rozwiązać problem:

   1. Uruchom Panel sterowania systemu Windows (np. klikając prawym przyciskiem myszy w ikonkę Windows w lewym dolnym rogu ekranu na Pasku narzędzi i wybierając opcję Panel sterowania).


     
   2. W polu wyszukiwania (A) wpisz „zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika” i wybierz dostępną opcję (B).


     
   3. W oknie, które się wyświetli przesuń suwak na pozycję z domyślnym poziomem kontroli.


     
   4. Zatwierdź zmiany klikając przycisk OK i ponownie uruchom komputer.
  • 28.10.

   Do prawidłowego funkcjonowania programu wymagane jest posiadanie zainstalowanego w komputerze Microsoft .NET Framework 4.0 na licencji bezpłatnej. Program można pobrać ze strony internetowej Microsoft, lub klikając w link pobierz.

  • 28.11.

   Przyczyną takiej sytuacji jest skojarzenie pliku w formacie "GOFIN" z innym programem niż Druki GOFIN. W celu prawidłowego przypisania skojarzenia pliku GOFIN z Programem DRUKI Gofin należy:

   1. W przypadku systemu Windows 7, Vista, XP:
     
    • pobrać ze strony dowolny druk i zapisać go na dysku komputera,
      
    • kliknij prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybierz opcję "Otwórz za pomocą", a następnie "Wybierz program ...". Wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą aplikacji, które są zainstalowane na komputerze,
      
    • wybierz aplikację "DRUKI Gofin" oraz zaznacz poniżej opcję "zawsze używaj wybranego programu do otwierania tego typu plików". Jeżeli na liście proponowanych aplikacji nie ma Programu DRUKI Gofin należy kliknąć w przycisk "Przeszukaj" i wskazać ręcznie miejsce zainstalowania Programu DRUKI Gofin.
     Domyślnie dla systemów 32-bitowych jest to lokalizacja:
     C:\Program Files\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe,
     a dla systemów 64-bitowych:
     C:\Program Files (x86)\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe.
      
    • potwierdź zmiany klikając przycisk "OK".
      
   2. W przypadku systemu Windows 8:
     
    • pobrać ze strony dowolny druk i zapisać go na dysku komputera,
      
    • kliknij prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybierz opcję "Otwórz za pomocą", a następnie "Wybierz program domyślny...". Wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą aplikacji, które są zainstalowane na komputerze,
      
    • zaznacz opcję "użyj tej aplikacji dla wszystkich plików .gofin", a następnie z listy wybierz aplikację "DRUKI Gofin". Jeżeli na liście proponowanych aplikacji nie ma Programu DRUKI Gofin kliknij "więcej opcji". Pojawi się rozszerzona lista aplikacji i jeżeli nie ma na niej Programu DRUKI Gofin należy kliknąć w przycisk "wyszukaj inną aplikację na tym komputerze" i wskazać ręcznie miejsce zainstalowania Programu DRUKI Gofin.
     Domyślnie dla systemów 32-bitowych jest to lokalizacja:
     C:\Program Files\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe
     lub
     C:\Pliki programów\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe,
     a dla systemów 64-bitowych:
     C:\Program Files (x86)\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe
     lub
     C:\Pliki programów (x86)\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe.
      
    • potwierdź zmiany klikając przycisk "OK".
      
   3. W przypadku systemu Windows 10:
     
    • pobrać ze strony dowolny druk i zapisać go na dysku komputera,
      
    • kliknij prawym przyciskiem myszy na pobrany plik i wybierz opcję "Otwórz za pomocą", a następnie "Wybierz inną aplikację...". Wyświetlone zostanie okno dialogowe z listą aplikacji, które są zainstalowane na komputerze,
      
    • zaznacz opcję "Zawsze otwieraj pliki typu .gofin za pomocą tej aplikacji", a następnie z listy wybierz aplikację "DRUKI Gofin". Jeżeli na liście proponowanych aplikacji nie ma Programu DRUKI Gofin kliknij "Więcej aplikacji". Pojawi się rozszerzona lista aplikacji i jeżeli nie ma na niej Programu DRUKI Gofin należy kliknąć w przycisk "Wyszukaj inną aplikację na tym komputerze" i wskazać ręcznie miejsce zainstalowania Programu DRUKI Gofin.
     Domyślnie dla systemów 32-bitowych jest to lokalizacja:
     C:\Program Files\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe
     lub
     C:\Pliki programów\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe,
     a dla systemów 64-bitowych:
     C:\Program Files (x86)\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe
     lub
     C:\Pliki programów (x86)\Gofin\Druki GOFIN\DrukiGofin.exe.
      
    • potwierdź zmiany klikając przycisk "OK".
  • 28.12.

   Wystąpił wewnętrzny problem z Programem DRUKI Gofin. W takiej sytuacji należy skopiować treść błędu, który się pojawi i przesłać go za pomocą formularza.

  • 28.13.

   W celu naprawy błędu należy sprawdzić czy jest zainstalowana najnowsza wersja aplikacji installer.msi klikając w link: http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=8483.

   Jeśli wersja programu nie jest najnowsza, należy zainstalować program:

   • dla systemu XP: WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe
   • dla systemu 32-bitowego Vista, Windows 7, Windows 8 : Windows6.0-KB942288-v2-x86.msu
   • dla systemu 64-bitowego Vista, Windows 7, Windows 8 : Windows6.0-KB942288-v2-x64.msu
     

   Następnie należy odinstalować starszą wersję Programu DRUKI Gofin. W tym celu trzeba uruchomić program do diagnostyki klikając w link: http://support.microsoft.com/mats/program_install_and_uninstall/pl i wybrać opcję odinstalowania Programu Druki Gofin.

   Po odinstalowaniu programu, można pobrać i zainstalować najnowszą wersję Programu DRUKI Gofin ze strony produktu www.druki.gofin.pl.

  • 28.14.

   W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy zainstalowano najnowszą wersję Programu DRUKI Gofin. Następnie przy uruchamianiu aplikacji, trzeba zamknąć okno z wyborem licencji i w menu głównym kliknąć "ustawienia", zakładkę "serwer proxy" oraz wybrać "Automatyczne wykrywanie konfiguracji" lub wprowadzić własne ustawienia serwera proxy.

   Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy można aktywować Program Druki Gofin.
   Jeżeli nie można aktywować wersji, należy sprawdzić:

   1. ustawienie zapory systemu Windows dla Programu Druki Gofin (ewentualnie zezwolić na odbiór informacji dla Programu Druki Gofin);
   2. w programie antywirusowym dodać Program Druki Gofin do aplikacji zaufanych.
     

   Jeżeli program nadal nie będzie mógł połączyć się z serwerem aktywacji to należy sprawdzić czy porty komunikacyjne 80 i 443 w sieci są odblokowane (przekazać informację administratorowi sieci).

  • 28.15.

   W podanej poniżej kolejności należy wykonać kolejne kroki:

   1. Na klawiaturze należy wcisnąć i przytrzymać klawisz Windows, a następnie wcisnąć klawisz R.
   2. W oknie uruchamiania należy wpisać control printers.
   3. Następnie należy wskazać kursorem właściwą drukarkę, nacisnąć prawy przycisk myszy i z menu wybrać opcję "Preferencje drukowania".
   4. Następnie należy wybrać zakładkę "Papier". Tutaj należy zmienić ustawienia rozmiaru papieru (np. na A5), ustawienia podajnika papieru oraz rodzaj papieru. Pozostaje zaakceptować zmiany i zamknąć okno.
   5. Następnie jeszcze raz należy przejść do ustawień i przestawić wartości na te, które były ustawione wcześniej (tj. format A4, ustawienia podajnika (z reguły jest to podajnik automatyczny) oraz rodzaju papieru (zwykły)).
   6. Teraz można zaakceptować wprowadzone zmiany i spróbować wydrukować formularz z Programu DRUKI Gofin.
     

   Jeżeli problem będzie występował nadal, należy zmienić drukarkę domyślną na inną (np. Microsoft XPS), spróbować wydrukować dokument a następnie przywrócić drukarkę domyślną.

   Jeżeli w/w czynności nie przyniosą poprawy to należy odinstalować drukarkę i zainstalować na nowo korzystając z najnowszych sterowników ze strony producenta.

  • 28.16.

   W celu naprawy powstałego błędu oraz przeprowadzenia instalacji programu, w pierwszej kolejności należy uruchomić wiersz poleceń z uprawnieniami administratora. Po uruchomieniu wiersza poleceń należy wpisać msiexec /unreg i nacisnąć ENTER. Następnie w wierszu poleceń należy wpisać msiexec /regserver.

   Uruchamiamy ponownie instalator programu.

   Jeśli powyższe wskazówki nie rozwiążą problemu, w wierszu poleceń należy wpisać taskmgr.

   W oknie menadżera zadań wybieramy zakładkę "Szczegóły". Na liście odnajdujemy proces o nazwie "explorer.exe", klikamy prawym przyciskiem i wybieramy opcję "Zakończ zadanie". Po pojawieniu się pytania "Czy chcesz zakończyć proces explorer.exe" klikamy przycisk "Zakończ proces". Następnie z menu okna wybieramy opcję Plik -> Uruchom nowe zadanie. W polu tekstowym wpisujemy explorer.exe, zaznaczamy kwadracik przy napisie "Utwórz zadanie z uprawnieniami administracyjnymi" i klikamy przycisk OK.

   Uruchamiamy ponownie instalator programu.

  • 28.17.

   Tak, w celu poprawnej instalacji programu wymagane jest konto z uprawnieniami administratora. Aby uruchomić instalator jako administrator, należy wykonać następujące kroki:

   1. Zlokalizować program instalacyjny, który będzie używany do zainstalowania programu.
   2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy program instalacyjny, a następnie kliknąć polecenie "Uruchom jako administrator".
  • 28.18.

   W takiej sytuacji można odinstalować program i zainstalować poprzednią wersję programu (pobierz) oraz zgłosić problem do działu technicznego za pomocą formularza.

  • 28.19.

   W celu rozwiązania problemu konieczne jest najpierw odinstalowanie Programu DRUKI Gofin, a następnie pobranie i uruchomienie nowego programu instalacyjnego ze strony www.druki.gofin.pl.

  • 28.20.

   Wyłącz, a następnie ponownie włącz program DRUKI Gofin. Jeśli program nadal nie działa, zalecamy zainstalowanie i uruchomienie programu diagnostycznego dla aplikacji Gofin pozwalającego rozwiązać podstawowe problemy związane z systemem Windows. W przypadku dalszych problemów prosimy wysłać zgłoszenie za pomocą programu diagnostycznego do działu informatycznego, celem uzyskania pomocy technicznej.

   Pobierz i zainstaluj program diagnostyczny »

  • 28.21.

   Należy zainstalować poprawkę do systemu Microsoft Windows, której program instalacyjny należy pobrać w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego Windows:

  • 28.22.

   Należy zainstalować poprawkę do systemu Microsoft Windows, której program instalacyjny należy pobrać w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego Windows:

  • 28.23.

   Rozwiązanie 1:

   Należy pobrać druk ponownie, z użyciem opcji: „Zapisz plik” dostępnej w menu po naciśnięciu lewego przycisku myszy.

   Rozwiązanie 2:

   Należy w programie antywirusowym dodać do wyjątków następującą ścieżkę:

   • dla systemów operacyjnych Windows 7 i wyższych wersji:
    C:\Users\(nazwa użytkownika Windows)\AppData\Local\Temp\GofinDruki
     
   • dla systemu Windows XP:
    C:\Documents and Settings\(nazwa użytkownika Windows)\Ustawienia lokalne\Temp\GofinDruki
  • 28.24.

   Każdą licencję aktywowaną w Programie DRUKI Gofin można zwolnić z pozycji Twojego KONTA Gofin, bez konieczności dostępu do programu. Aby zwolnić licencję:

   1. Zaloguj się do Twojego KONTA Gofin na stronie www.logowanie.gofin.pl.
     
   2. Przejdź do zakładki Zarządzanie licencjami (A) i przy licencji, którą chcesz zwolnić kliknij przycisk Zwolnij (B).


     
   3. Pojawi się komunikat z pytaniem „Czy na pewno chcesz zwolnić licencję?” – kliknij przycisk Zwolnij (C).


     
   4. Otrzymasz komunikat „Licencja została zwolniona pomyślnie” (D), a status licencji zmieni się na „Wolna” (E).


     
   5. Teraz możesz aktywować tą licencję w Programie DRUKI Gofin na dowolnym komputerze (np. w domu). Instrukcję aktywacji licencji znajdziesz tutaj.
  • 28.25.

   Najlepszym sposobem współdzielenia bazy Programu DRUKI Gofin jest skorzystanie z opcji, która dostępna jest w wersji komercyjnej Programu DRUKI Gofin, czyli z sieciowej bazy danych. Szczegóły konfiguracji dostępne są w osobnym temacie pomocy: https://pomoc.gofin.pl/program-druki-gofin#ustawienia-polaczenia-z-baza-danych

   W przypadku wypełnionych druków oraz dokumentów przekazanych do modułu e-Dokumenty rozwiązanie sprowadza się do utworzenia katalogów sieciowych, osobno dla dokumentów zapisywanych przez użytkowników oraz e-Dokumentów. Lokalizacja katalogu e-Dokumentów konfigurowana jest w ustawieniach programu.

   Jeżeli użytkownik nie ma możliwości zastosowania rozwiązania przedstawionego powyżej, wówczas pozostaje jeszcze możliwość „ręcznego” kopiowania pliku z bazą danych oraz istotnych katalogów. Plik z bazą  danych można skopiować korzystając z opcji w Programie DRUKI Gofin lub odnajdując go w systemie plików.

   Zapisywanie kopii bazy danych w programie dostępne jest w menu Podmioty » Zapisz kopię bazy. Wczytanie bazy danych z wykonanej wcześniej kopii dostępne jest w menu Podmioty » Wczytaj bazę z kopii.

   W przypadku braku dostępu do programu, plik z bazą danych należy skopiować z lokalizacji %AppData%\GofinDruki\BazaKontrahenci.sqlite.

   Katalog z e-Dokumentami znajduje się w lokalizacji skonfigurowanej w ustawieniach programu. Domyślna lokalizacja to %UserProfile%\Documents\eDEKLARACJE Gofin.

  • 28.26.

   Jeśli po wpisaniu numeru referencyjnego i kliknięciu przycisku Sprawdź status dokumentu program DRUKI Gofin zawiesza się, prawdopodobnie oznacza to, że masz zainstalowaną niewłaściwą wersję programu Adobe Reader.

   Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów (dostępnym pod adresem https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/poprawne-dzialanie-systemu-e-deklaracje/), do prawidłowej pracy z interaktywnymi formularzami PDF za pomocą wtyczki (używanej także w Programie DRUKI Gofin) do podpisywania i przesyłania danych XML oraz prawidłowego wyświetlania formularzy dostępnych w systemie e-Deklaracje, konieczne jest posiadanie programu Adobe Reader w wersji 32-bitowej – możesz go pobrać tutaj.

   Program Adobe Reader w wersji 64-bit uniemożliwia korzystanie z wtyczki.

  • 28.27.

   Po poprawnym wysłaniu formularza do urzędu, można wydrukować dokument z naniesionym numerem referencyjnym.

   W tym celu należy otworzyć moduł „Moje e-Dokumenty” (1),

   zaznaczyć odpowiedni formularz (2), po czym przejść do zakładki „Pogląd dokumentów” (3),

   gdzie można pobrać dokument w formacie PDF (4) lub go wydrukować (5).

  • 28.28.

   Program DRUKI Gofin uwzględnia założenia dotyczące uzupełnienia załącznika PIT/O określone w Broszurze informacyjnej: jeżeli kwoty przysługujących odliczeń wykazanych w PIT/O przewyższają kwotę dochodu wykazanego w zeznaniu, podatnik musi zmniejszyć samodzielnie kwoty odliczeń w PIT/O. Nierozliczoną kwotę ulgi termomodernizacyjnej wykaże dopiero w załączniku do odliczenia w następnych latach. PIT/O nie zawiera pozycji, w której można odnotować kwotę nieodliczoną przenoszoną do rozliczenia za lata następne.

  • 28.29.

   Przyczyną pojawienia się komunikatu może być zainstalowanie serwera bazy danych MariaDB w innej wersji niż wskazana w wymaganiach programu DRUKI Gofin. Do korzystania z sieciowej bazy podmiotów w programie DRUKI Gofin wymagane jest posiadanie zainstalowanego serwera bazodanowego MariaDB od wersji 10.2 do 10.5.

   Należy zainstalować serwer bazodanowy MariaDB zgodny z wymaganiami programu DRUKI Gofin.

  • 28.30.

   Zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów warunkiem uznania księgi za prawidłową jest przechowywanie zapisanych danych na informatycznych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed zniszczeniem lub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub ich modyfikacją w sposób nieuprawniony.

   Wypełnienie PKPiR w Programie DRUKI Gofin i zapisanie go na dysku twardym swojego komputera nie zabezpiecza w pełni Twojego pliku. Dlatego pamiętaj, aby dodatkowo zarchiwizować PKPiR na informatycznym nośniku danych i przetrzymywać w miejscu niedostępnym dla osób nieuprawnionych, zabezpieczonym przed działaniem czynników powodujących ich uszkodzenie, takich jak woda, ogień, wysoka temperatura, silne pole magnetyczne itp.

  • 28.31.

   Krok I. Zwolnienie licencji na "starym" stanowisku komputerowym

   Przeniesienie programu DRUKI Gofin na inne stanowisko komputerowe należy zacząć od zwolnienia używanej licencji. Aby zwolnić licencję, należy uruchomić program DRUKI Gofin, z górnego menu wybrać Licencja, następnie Zwolnij używaną licencję.

   Licencja - Zwolnij uzywaną licencję

   Licencję można również zwolnić zdalnie przechodząc do zakładki Zarządzanie licencjami przypisanymi do KONTA Gofin.
   Przejdź do zakładki Zarządzanie licencjami »

    

   Krok II. Przeniesienie danych programu ze "starego" stanowiska komputerowego na "nowe" stanowisko

   W celu przeniesienia danych programu DRUKI na inny komputer, należy skopiować i przenieść zawartość następujących folderów:

   1. C:\Użytkownicy\"nazwa_uzytkownika"\Dokumenty\Druki GOFIN
    (domyślna lokalizacja zapisu przygotowanych wcześniej druków)
     
   2. C:\Użytkownicy\"nazwa_uzytkownika"\Dokumenty\eDEKLARACJE Gofin
    (domyślna lokalizacja wysłanych eDeklaracji)
     
   3. C:\Użytkownicy\"nazwa_uzytkownika"\AppData\Roaming\GofinDruki
    (lokalizacja ustawień oraz danych użytkownika)


   Gdzie "nazwa_uzytkownika" to nazwa aktualnie używanego konta systemu Windows.

    

   Krok III. Uruchomienie i aktywacja programu na "nowym" stanowisku komputerowym

   Po skopiowaniu wskazanych folderów na "nowe" stanowisko (patrz krok II), należy uruchomić program DRUKI Gofin na "nowym" stanowisku komputerowym i aktywować wcześniej zwolnioną licencję. Następnie przejść do ustawień programu wybierając Ustawienia i Pokaż ustawienia programu.

   Ustawienia - Pokaż ustawienia programu

   W zakładce Ustawienia Ogólne (1), należy wybrać przycisk "..." (2) oraz wskazać folder eDEKLARACJE Gofin (3). Następnie zatwierdzić wybór klikając przycisk "OK" (4) i zapisać wprowadzone zmiany klikając przycisk "zapisz" (5).

   UWAGA! W przypadku braku listy wysłanych eDeklaracji w programie DRUKI, należy się upewnić, czy foldery programu zostały skopiowane w odpowiednie miejsca (patrz krok II).

  • 28.32.

   Aby naprawić Program DRUKI Gofin należy przejść w systemie Windows do Panelu Sterowania » Programy i Funkcje » Dodaj Usuń Programy. Na liście zainstalowanych programów należy odnaleźć i zaznaczyć Program DRUKI Gofin (1). W górnej części okna należy wybrać opcję "Zmień" (2).

   Zostanie uruchomiony instalator Programu DRUKI Gofin. W oknie instalatora proszę wybrać "Napraw".

   Po przeprowadzonej naprawie należy sprawdzić, czy Program DRUKI Gofin uruchamia się prawidłowo.

  • 28.33.

   Komunikat informuje o błędnie wprowadzonej ścieżce zapisu deklaracji w ustawieniach programu DRUKI Gofin lub braku uprawnień zapisu w katalogu eDEKLARACJE Gofin.

   Aby nadać odpowiednie uprawnienia, należy uruchomić program DRUKI Gofin jako Administrator:

   • kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę programu Druki Gofin,
   • wybierz Właściwości,
   • w wyskakującym oknie przejdź do zakładki Zgodność,
   • zaznacz opcję Uruchom ten program jako administrator i zatwierdź,
   • uruchom program ponownie.

   W przypadku ponownego pojawienia się komunikatu, należy wskazać w ustawieniach programu DRUKI Gofin katalog zapisu wysyłanych druków eDEKLARACJE Gofin.

   Uruchom program DRUKI Gofin, w górnym menu wybierz Ustawienia > Pokaż ustawienia programu > zakładka Ustawienia Ogólne > Domyślny katalog > wybierz przycisk (1), aby przywrócić domyślny katalog lub przycisk (2), aby wskazać katalog eDEKLARACJE Gofin w innej lokalizacji. Dokonane zmiany w ustawieniach Programu zapamiętaj klikając przycisk Zapisz.

    

  • 28.34.

   Zgodnie z treścią komunikatu należy sprawdzić, czy w katalogu C:\Users\nazwa_użytkownika\Documents\eDEKLARACJE Gofin\ znajduje się folder, o którym informuje komunikat b2a5e903-cfff0-4997-93b3-95a690dc31c6, a w nim plik o nazwie "G_b2a5e903-cfff0-4997-93b3-95a690dc31c6.gofin".

   Jeżeli w katalogu znajduje się wskazany plik deklaracji, należy uruchomić program DRUKI Gofin i wskazać katalog eDEKLARACJE.

   Uruchom program DRUKI Gofin, w górnym menu wybierz Ustawienia > Pokaż ustawienia programu > zakładka Ustawienia Ogólne > Domyślny katalog > wybierz przycisk (1), aby przywrócić domyślny katalog lub przycisk (2), aby wskazać katalog eDEKLARACJE Gofin w innej lokalizacji.

   W komunikacie kopiowania plików wybierz TAK (1). Następnie zapisz ustawienia (2) i ponów przygotowanie deklaracji do wysyłki.

   Jeżeli katalog eDEKLARACJE jest pusty należy sprawdzić, czy pliki dokumentów nie zostały przeniesione:
   - do kwarantanny programu antywirusowego,
   - do kosza systemowego.

   Foldery wraz z plikami deklaracji należy przywrócić do katalogu eDEKLARACJE Gofin.

   W celu odszukania zagubionych druków można skorzystać z wyszukiwarki systemowej Windows. Należy otworzyć Eksplorator plików, przejść na dysk, który ma zostać przeszukany, w pole wyszukaj wpisać nazwę szukanego folderu lub pliku deklaracji.

  • 28.35.

   Podczas weryfikacji deklaracji w programie DRUKI Gofin Pobierz dokument XML. Zapisz plik we wskazanym przez siebie miejscu.

   Otwórz formularz ściągnięty ze strony Ministerstwa Finansów. Następnie zapisany plik XML zaimportuj do formularza, wybierz menu Edycja > Opcje formularza > Importuj Dane. W kolejnym oknie wskaż plik XML.

  • 28.36.

   Powodem pojawienia się komunikatu jest błąd podczas zapisu, kopiowania na dysku twardym, karcie pamięci lub pamięci przenośnej, oraz edycja pliku w innym oprogramowaniu niż Program Druki GOFIN. W takim przypadku należy ponownie pobrać plik druku ze strony https://druki.gofin.pl.

  • 28.37.

   Podczas uruchomienia programu DRUKI Gofin pojawił się błąd „W aplikacji pojawił się błąd. Nie można załadować pliku lub zestawu ‘WpfOknoInformacyjne, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=…’ lub jednej z jego zależności. Nie można odnaleźć określonego pliku

   W celu naprawienia błędu, należy pobrać Program DRUKI Gofin. Program możesz znaleźć pod tym adresem https://druki.gofin.pl/download-exe.

   Uruchom instalator programu DRUKI Gofin. W oknie instalatora wybierz opcję Napraw.