do produktów elektronicznych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN
W sprawach technicznych pilnych możesz
do nas dzwonić:
Biuro Obsługi Klienta
tel.: 95 720 85 40,
infolinia: 800 162 732.
Adres do korespondencji
Wydawnictwo Podatkowe
GOFIN sp. z o.o.,
ul. Owocowa 8,
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: sklep@gofin.pl.
Pełna oferta wydawnicza na sklep.gofin.pl »

Instrukcje CN i PKWiU

 • 1.
  • Instrukcja – zasady korzystania z klasyfikacji CN 2024 i PKWiU 2015 dostępnej na stronie internetowej www.klasyfikacje.gofin.pl


   1. Aby określić obowiązującą stawkę VAT na towar/usługę należy ustalić co jest przedmiotem sprzedaży. 

   2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar, to podlega on klasyfikacji według Nomenklatury scalonej CN 2024 (ewentualnie PKOB).
   W przypadku usług należy zastosować PKWiU 2015. 

   3. W niektórych przypadkach pomocny jest klucz powiązań między klasyfikacjami, opracowany przez GUS. Link do tego klucza dostępny jest na samym początku klasyfikacji.

   4. Po wpisaniu w wyszukiwarce dostępnej na naszej stronie internetowej www.klasyfikacje.gofin.pl symbolu lub słowa kluczowego odnaleźć można dany towar/usługę. 

   W tabelach klasyfikacji w rubryce „Stawka VAT” w odniesieniu do towaru/usługi o wskazanym symbolu (w podpozycjach) umieszczone zostały wyłącznie obniżone stawki podatku VAT: 8% i 5% wraz z podstawą prawną - ale tylko w sytuacji, gdy w przepisach dotyczących VAT posłużono się symbolem CN/PKWiU. Nie oznaczono natomiast towarów/usług zwolnionych z VAT oraz opodatkowanych stawką podstawową (23%). 

   Brak oznaczenia w rubryce „Stawka VAT” nie oznacza automatycznie, że wyszukiwany towar/usługa podlega opodatkowaniu stawką VAT 23%. W załącznikach nr 3 i 10 do ustawy o VAT (wymieniających towary i usługi podlegające opodatkowaniu obniżonymi do 5% i 8% stawkami VAT) wskazano również towary/usługi podlegające obniżonym stawkom bez względu na symbol CN/PKWiU. W takiej sytuacji należy obowiązkowo  zapoznać się z uwagami od redakcji zamieszczonymi na początku każdej sekcji klasyfikacji, dotyczącymi towarów i usług, wobec których stosuje się obniżoną stawkę VAT bez względu na symbol CN/PKWiU.

   5. Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku niektórych towarów i usług ustawodawca przewidział zwolnienie z VAT lub stawkę obniżoną do 0%, bądź czasowe obniżenie stawek VAT. Zatem należy sprawdzić, czy zostały spełnione warunki skorzystania z tych preferencji.

   6. W przypadku trudności z określeniem właściwej stawki VAT na towar/usługę warto sprawdzić, czy towar/usługa nie była już przedmiotem decyzji (WIS) wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Są one dostępne w systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA (https://eureka.mf.gov.pl/).
   Można również skorzystać z bazy naszego Wydawnictwa http://www.interpretacje.gofin.pl/, w której umieszczono wybrane decyzje WIS. Odpowiednich WIS-ów można wyszukać również z poziomu danego działu klasyfikacji CN/PKWiU.

   Jeżeli dany towar/usługa jest tożsama ze wskazaną w WIS, można zastosować stawkę VAT określoną w tej decyzji. Jeżeli nie - można złożyć wniosek o wydanie WIS wyłącznie za pośrednictwem konta e-Urząd Skarbowy. Otrzymana w tej sprawie decyzja wskaże odpowiedni symbol sprzedawanego towaru/usługi oraz (lub) właściwą stawkę VAT (w zależności od przedmiotu wniosku). 

 • 2.
  • Instrukcja – zasady korzystania z klasyfikacji CN 2023 i PKWiU 2015 dostępnej na stronie internetowej www.klasyfikacje.gofin.pl


   1. Aby określić obowiązującą stawkę VAT na towar/usługę należy ustalić co jest przedmiotem sprzedaży. 

   2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar, to podlega on klasyfikacji według Nomenklatury scalonej CN 2023 (ewentualnie PKOB).
   W przypadku usług należy zastosować PKWiU 2015. 

   3. W niektórych przypadkach pomocny jest klucz powiązań między klasyfikacjami, opracowany przez GUS. Link do tego klucza dostępny jest na samym początku klasyfikacji.

   4. Po wpisaniu w wyszukiwarce dostępnej na naszej stronie internetowej www.klasyfikacje.gofin.pl symbolu lub słowa kluczowego odnaleźć można dany towar/usługę. 

   W tabelach klasyfikacji w rubryce „Stawka VAT” w odniesieniu do towaru/usługi o wskazanym symbolu (w podpozycjach) umieszczone zostały wyłącznie obniżone stawki podatku VAT: 8% i 5% wraz z podstawą prawną - ale tylko w sytuacji, gdy w przepisach dotyczących VAT posłużono się symbolem CN/PKWiU. Nie oznaczono natomiast towarów/usług zwolnionych z VAT oraz opodatkowanych stawką podstawową (23%). 

   Brak oznaczenia w rubryce „Stawka VAT” nie oznacza automatycznie, że wyszukiwany towar/usługa podlega opodatkowaniu stawką VAT 23%. W załącznikach nr 3 i 10 do ustawy o VAT (wymieniających towary i usługi podlegające opodatkowaniu obniżonymi do 5% i 8% stawkami VAT) wskazano również towary/usługi podlegające obniżonym stawkom bez względu na symbol CN/PKWiU. W takiej sytuacji należy obowiązkowo  zapoznać się z uwagami od redakcji zamieszczonymi na początku każdej sekcji klasyfikacji, dotyczącymi towarów i usług, wobec których stosuje się obniżoną stawkę VAT bez względu na symbol CN/PKWiU.

   5. Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku niektórych towarów i usług ustawodawca przewidział zwolnienie z VAT lub stawkę obniżoną do 0%, bądź czasowe obniżenie stawek VAT. Zatem należy sprawdzić, czy zostały spełnione warunki skorzystania z tych preferencji.

   6. W przypadku trudności z określeniem właściwej stawki VAT na towar/usługę warto sprawdzić, czy towar/usługa nie była już przedmiotem decyzji (WIS) wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Są one dostępne w systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA (https://eureka.mf.gov.pl/).
   Można również skorzystać z bazy naszego Wydawnictwa http://www.interpretacje.gofin.pl/, w której umieszczono wybrane decyzje WIS. Odpowiednich WIS-ów można wyszukać również z poziomu danego działu klasyfikacji CN/PKWiU.

   Jeżeli dany towar/usługa jest tożsama ze wskazaną w WIS, można zastosować stawkę VAT określoną w tej decyzji. Jeżeli nie - można złożyć wniosek WIS-W do Dyrektora KIS. Otrzymana w tej sprawie decyzja wskaże odpowiedni symbol sprzedawanego towaru/usługi oraz właściwą stawkę VAT. 

 • 3.
  • Instrukcja – zasady korzystania z klasyfikacji CN 2022 i PKWiU 2015 dostępnej na stronie internetowej www.klasyfikacje.gofin.pl


   1. Aby określić obowiązującą stawkę VAT na towar/usługę należy ustalić co jest przedmiotem sprzedaży. 

   2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar, to podlega on klasyfikacji według Nomenklatury scalonej CN 2022 (ewentualnie PKOB).
   W przypadku usług należy zastosować PKWiU 2015. 

   3. Jeżeli znany jest symbol towaru/usługi według PKWiU 2008, pomocny jest klucz powiązań między klasyfikacjami, opracowany przez GUS. Link do tego klucza dostępny jest na samym początku klasyfikacji. W takiej sytuacji należy zastosować:
   · dla usług - klucz powiązań między PKWiU 2008 a PKWiU 2015,
   · dla towarów - klucz powiązań między PKWiU 2008 a PKWiU 2015, a następnie między PKWiU 2015 a CN 2021.

   Następnie jeśli znany już jest symbol towaru według CN 2021, to pomocne są tablice korelacyjne dostępne na stronie https://www.podatki.gov.pl/clo/zintegrowana-taryfa-celna/nomenklatura-taryfowa-i-wtc/tablice-korelacyjne/.

   W ten sposób ustalony zostanie symbol towaru/usługi w odpowiedniej klasyfikacji (CN 2022 lub PKWiU 2015).

   4. Po wpisaniu w wyszukiwarce dostępnej na naszej stronie internetowej www.klasyfikacje.gofin.pl symbolu lub słowa kluczowego odnaleźć można dany towar/usługę. 

   W tabelach klasyfikacji w rubryce „Stawka VAT” w odniesieniu do towaru/usługi o wskazanym symbolu (w podpozycjach) umieszczone zostały wyłącznie obniżone stawki podatku VAT: 8% i 5% wraz z podstawą prawną - ale tylko w sytuacji, gdy w przepisach dotyczących VAT posłużono się symbolem CN/PKWiU. Nie oznaczono natomiast towarów/usług zwolnionych z VAT oraz opodatkowanych stawką podstawową (23%). 

   Brak oznaczenia w rubryce „Stawka VAT” nie oznacza automatycznie, że wyszukiwany towar/usługa podlega opodatkowaniu stawką VAT 23%. W załącznikach nr 3 i 10 do ustawy o VAT (wymieniających towary i usługi podlegające opodatkowaniu obniżonymi do 5% i 8% stawkami VAT) wskazano również towary/usługi podlegające obniżonym stawkom bez względu na symbol CN/PKWiU. W takiej sytuacji należy obowiązkowo  zapoznać się z uwagami od redakcji zamieszczonymi na początku każdej sekcji klasyfikacji, dotyczącymi towarów i usług, wobec których stosuje się obniżoną stawkę VAT bez względu na symbol CN/PKWiU.

   5. Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku niektórych towarów i usług ustawodawca przewidział  zwolnienie z VAT lub stawkę obniżoną do 0%. Zatem należy sprawdzić, czy zostały spełnione warunki skorzystania z tych preferencji.

   6. W przypadku trudności z określeniem właściwej stawki VAT na towar/usługę warto sprawdzić, czy towar/usługa nie była już przedmiotem decyzji (WIS) wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Są one dostępne w systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA (https://eureka.mf.gov.pl/).
   Można również skorzystać z bazy naszego Wydawnictwa http://www.interpretacje.gofin.pl/, w której umieszczono wybrane decyzje WIS. Odpowiednich WIS-ów można wyszukać również z poziomu danego działu klasyfikacji CN/PKWiU.

   Jeżeli dany towar/usługa jest tożsama ze wskazaną w WIS, można zastosować stawkę VAT określoną w tej decyzji. Jeżeli nie - można złożyć wniosek WIS-W do Dyrektora KIS. Otrzymana w tej sprawie decyzja wskaże odpowiedni symbol sprzedawanego towaru/usługi oraz właściwą stawkę VAT. 

 • 4.
  • Instrukcja – zasady korzystania z klasyfikacji CN 2021 i PKWiU 2015 dostępnej na stronie internetowej www.klasyfikacje.gofin.pl


   1. Aby określić obowiązującą stawkę VAT na towar/usługę należy ustalić co jest przedmiotem sprzedaży. 

   2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar, to podlega on klasyfikacji według Nomenklatury scalonej CN 2021 (ewentualnie PKOB).
   W przypadku usług należy zastosować PKWiU 2015. 

   3. Jeżeli znany jest symbol towaru/usługi według PKWiU 2008, pomocny jest klucz powiązań między klasyfikacjami, opracowany przez GUS. Link do tego klucza dostępny jest na samym początku klasyfikacji. W takiej sytuacji należy zastosować:
   · dla usług - klucz powiązań między PKWiU 2008 a PKWiU 2015,
   · dla towarów - klucz powiązań między PKWiU 2008 a PKWiU 2015, a następnie między PKWiU 2015 a CN 2021.

   W ten sposób ustalony zostanie symbol towaru/usługi w odpowiedniej klasyfikacji (CN 2021 lub PKWiU 2015).

   4. Po wpisaniu w wyszukiwarce dostępnej na naszej stronie internetowej www.klasyfikacje.gofin.pl symbolu lub słowa kluczowego odnaleźć można dany towar/usługę. 

   W tabelach klasyfikacji w rubryce „Stawka VAT” w odniesieniu do towaru/usługi o wskazanym symbolu
   (w podpozycjach) umieszczone zostały wyłącznie obniżone stawki podatku VAT: 8% i 5% wraz z podstawą
   prawną - ale tylko w sytuacji, gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN/PKWiU. Nie oznaczono natomiast towarów/usług zwolnionych z VAT oraz opodatkowanych stawką podstawową (23%). 

   Brak oznaczenia w rubryce „Stawka VAT” nie oznacza automatycznie, że wyszukiwany towar/usługa podlega opodatkowaniu stawką VAT 23%. W załącznikach nr 3 i 10 do ustawy o VAT (wymieniających towary i usługi podlegające opodatkowaniu obniżonymi do 5% i 8% stawkami VAT) wskazano również towary/usługi podlegające obniżonym stawkom bez względu na symbol CN/PKWiU. W takiej sytuacji należy obowiązkowo  zapoznać się z uwagami od redakcji zamieszczonymi na początku każdej sekcji klasyfikacji, dotyczącymi towarów i usług, wobec których stosuje się obniżoną stawkę VAT bez względu na symbol CN/PKWiU.

   5. Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku niektórych towarów i usług ustawodawca przewidział  zwolnienie z VAT lub stawkę obniżoną do 0%. Zatem należy sprawdzić, czy zostały spełnione warunki skorzystania z tych preferencji.

   6. W przypadku trudności z określeniem właściwej stawki VAT na towar/usługę warto sprawdzić, czy towar/usługa nie była już przedmiotem decyzji (WIS) wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Są one dostępne na stronie internetowej https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka.
   Można również skorzystać z bazy naszego Wydawnictwa http://www.interpretacje.gofin.pl/, w której umieszczono wybrane decyzje WIS. Odpowiednich WIS-ów można wyszukać również z poziomu danego działu klasyfikacji CN/PKWiU.

   Jeżeli dany towar/usługa jest tożsama ze wskazaną w WIS, można zastosować stawkę VAT określoną w tej decyzji. Jeżeli nie - można złożyć wniosek WIS-W do Dyrektora KIS. Otrzymana w tej sprawie decyzja wskaże odpowiedni symbol sprzedawanego towaru/usługi oraz właściwą stawkę VAT. 

 • 5.
  • Instrukcja – zasady korzystania z klasyfikacji CN 2020 i PKWiU 2015 dostępnej na stronie internetowej www.klasyfikacje.gofin.pl


   1. Aby określić obowiązującą od 1 lipca 2020 r. stawkę VAT na towar/usługę należy ustalić co jest przedmiotem sprzedaży. 

   2. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar, to podlega on klasyfikacji według Nomenklatury scalonej CN 2020 (ewentualnie PKOB).
   W przypadku usług należy zastosować PKWiU 2015. 

   3. Jeżeli znany jest symbol towaru/usługi według PKWiU 2008, pomocny jest klucz powiązań między klasyfikacjami, opracowany przez GUS. Link do tego klucza dostępny jest na samym początku klasyfikacji. W takiej sytuacji należy zastosować:
   · dla usług - klucz powiązań między PKWiU 2008 a PKWiU 2015,
   · dla towarów - klucz powiązań między PKWiU 2008 a PKWiU 2015, a następnie między PKWiU 2015 a CN 2020.

   W ten sposób ustalony zostanie obowiązujący od 1 lipca 2020 r. symbol towaru/usługi w odpowiedniej klasyfikacji (CN 2020 lub PKWiU 2015).

   4. Po wpisaniu w wyszukiwarce dostępnej na naszej stronie internetowej www.klasyfikacje.gofin.pl symbolu lub słowa kluczowego odnaleźć można dany towar/usługę. 

   W tabelach klasyfikacji w rubryce „Stawka VAT” w odniesieniu do towaru/usługi o wskazanym symbolu
   (w podpozycjach) umieszczone zostały wyłącznie obniżone stawki podatku VAT: 8% i 5% wraz z podstawą
   prawną - ale tylko w sytuacji, gdy w ustawie o VAT posłużono się symbolem CN/PKWiU. Nie oznaczono natomiast towarów/usług zwolnionych z VAT oraz opodatkowanych stawką podstawową (23%). 

   Brak oznaczenia w rubryce „Stawka VAT” nie oznacza automatycznie, że wyszukiwany towar/usługa podlega opodatkowaniu stawką VAT 23%. W załącznikach nr 3 i 10 do ustawy o VAT (wymieniających towary i usługi podlegające opodatkowaniu obniżonymi do 5% i 8% stawkami VAT) wskazano również towary/usługi podlegające obniżonym stawkom bez względu na symbol CN/PKWiU. W takiej sytuacji należy obowiązkowo  zapoznać się z uwagami od redakcji zamieszczonymi na początku każdej sekcji klasyfikacji, dotyczącymi towarów i usług, wobec których stosuje się obniżoną stawkę VAT bez względu na symbol CN/PKWiU.

   5. Należy zwrócić uwagę na to, że w przypadku niektórych towarów i usług ustawodawca przewidział  zwolnienie z VAT lub stawkę obniżoną do 0%. Zatem należy sprawdzić, czy zostały spełnione warunki skorzystania z tych preferencji.

   6. W przypadku trudności z określeniem właściwej stawki VAT na towar/usługę warto sprawdzić, czy towar/usługa nie była już przedmiotem decyzji (WIS) wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Są one dostępne na stronie internetowej https://www.kis.gov.pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka.
   Można również skorzystać z bazy naszego Wydawnictwa http://www.interpretacje.gofin.pl/, w której umieszczono wybrane decyzje WIS. Odpowiednich WIS-ów można wyszukać również z poziomu danego działu klasyfikacji CN/PKWiU.

   Jeżeli dany towar/usługa jest tożsama ze wskazaną w WIS, można zastosować stawkę VAT określoną w tej decyzji. Jeżeli nie - można złożyć wniosek WIS-W do Dyrektora KIS. Otrzymana w tej sprawie decyzja wskaże odpowiedni symbol sprzedawanego towaru/usługi oraz właściwą stawkę VAT.