do produktów elektronicznych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN
W sprawach technicznych pilnych możesz
do nas dzwonić:
Biuro Obsługi Klienta
tel.: 95 720 85 40,
infolinia: 800 162 732.
Adres do korespondencji
Wydawnictwo Podatkowe
GOFIN sp. z o.o.,
ul. Owocowa 8,
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: sklep@gofin.pl.
Pełna oferta wydawnicza na sklep.gofin.pl »

Czasopisma Księgowych on-line

 • 1.
  •  

   Aby skorzystać z wyszukiwarki:

   1. Wpisz szukane słowo lub frazę w polu wyszukiwarki "wpisz szukane słowo lub frazę" lub wybierz frazę z wyświetlonej listy podpowiedzi (lista podpowiedzi pojawi się po wpisaniu co najmniej trzech znaków).
   2. Określ zakres przeszukiwanego materiału wybierając pozycję z rozwijanej listy.
   3. Kliknij przycisk Szukaj lub wciśnij klawisz ENTER.
 • 2.
   1. Wyszukiwanie proste

    W wyszukiwaniu takim będą szukane artykuły lub inne materiały redakcyjne, w których:

    • występują wszystkie wyrazy szukanej frazy z uwzględnieniem odmiany,
    • wyrazy mogą wystąpić w różnych zdaniach.
    Przykład: Poszukiwanie frazy podatek dochodowy spowoduje odnalezienie wszystkich artykułów lub innych materiałów redakcyjnych, w których treści występują wyrazy "podatek" i "dochodowy" wraz z ich odmianą.
   2. Wyszukiwanie ścisłe, w którym szukana fraza objęta jest symbolem cudzysłowu [" "]

    W wyszukiwaniu takim będą szukane artykuły lub inne materiały redakcyjne, w których szukana fraza występuje:

    • przynajmniej raz w całości,
    • bez uwzględnienia odmiany występujących wyrazów,
    • dokładnie w takiej postaci, w jakiej została wpisana przez użytkownika.
    Przykład: Poszukiwanie frazy "podatek dochodowy" spowoduje odnalezienie artykułów lub innych materiałów redakcyjnych, w których treści przynajmniej raz występuje fraza "podatek dochodowy" bez odmiany.
   3. Wyszukiwanie ścisłe, w którym szukana fraza objęta jest symbolem apostrofu [' ']

    W wyszukiwaniu takim będą szukane artykuły lub inne materiały redakcyjne, w których szukana fraza występuje:

    • przynajmniej raz w całości,
    • z uwzględnieniem odmiany występujących wyrazów.
    Przykład: Poszukiwanie frazy 'podatek dochodowy' spowoduje odnalezienie wszystkich artykułów lub innych materiałów redakcyjnych, w których treści szukana fraza wraz z jej odmianą występuje przynajmniej jeden raz, np.: "podatek dochodowy", "podatku dochodowego", "podatkiem dochodowym" itp.
   4. Wyszukiwanie z użyciem symbolu gwiazdki [*]

    Wyszukiwanie takie polega na poszukiwaniu artykułów, których teksty zawierają przynajmniej jedną frazę dopasowaną do szukanego wzorca. Symbol gwiazdka (*) oznacza dowolny tekst.

    Przykład: Poszukując frazy podat* roln* wyszukiwarka będzie szukała tekstów, w których występują przynajmniej raz frazy, takie jak: podatek rolny, podatku rolnego, podatkami rolnymi, podatków rolnych, podatkowi rolnemu, itp.
 • 3.
   1. Prenumerowane tytuły czasopism - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie wszystkich zaprenumerowanych przez użytkownika artykułów. Opcja dostępna jest tylko dla użytkowników zalogowanych, posiadających prenumeratę przynajmniej jednego tytułu czasopisma,
   2. Biuletyn Informacyjny - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów publikowanych w czasopiśmie Biuletyn Informacyjny,
   3. Poradnik VAT - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów publikowanych w czasopiśmie Poradnik VAT,
   4. Przegląd Podatku Dochodowego - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów publikowanych w czasopiśmie Przegląd Podatku Dochodowego,
   5. Ubezpieczenia i Prawo Pracy - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów publikowanych w czasopiśmie Ubezpieczenia i Prawo Pracy,
   6. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów publikowanych w czasopiśmie Zeszyty Metodyczne Rachunkowości,
   7. Wszystkie tytuły czasopism - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów znajdujących się we wszystkich czasopismach on-line, których źródłem są czasopisma Wydawnictwa Podatkowego GOFIN.
 • 4.
  • Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia określenie dodatkowych zaawansowanych parametrów mających wpływ na wyniki wyszukiwania. Są to:

   1. Wyszukiwanie w tytule lub w tytule i treści artykułów - opcja ta umożliwia zawężenie zbioru wyników wyszukiwania do wyświetlenia listy artykułów zawierających szukaną frazę w tytułach i treści lub samych tytułach. Opcja jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy wynikiem wyszukiwania jest bardzo duża ilość artykułów,
     
    • w tytułach i treści artykułów - przeszukiwanie szukanej frazy odbywa się zarówno w tytułach artykułów jak i w ich treści. Jest to ustawienie domyślne wyszukiwarki;
      
    • w tytułach artykułów - wyszukiwanie szukanej frazy odbywa się w tytułach artykułów.
      
   2. Wyszukiwanie w wybranym roczniku czasopisma - umożliwia zawężanie zbioru wyników szukania do artykułów pochodzących z wybranego rocznika publikacji czasopisma.
     
   3. Wyszukiwanie w tytule czasopisma - umożliwia zawężanie zbioru wyników szukania do artykułów pochodzących z wybranego tytułu czasopisma.
     
   4. Sortowanie wyników wyszukiwania - sortowanie wyników wyszukiwania umożliwia odpowiednie uszeregowanie wyników w zależności od wybranego kryterium. Wyniki wyszukiwania można posortować według kryterium trafności (najbardziej dopasowane do szukanej frazy), chronologii tj. według daty wydania artykułu (od najmłodszych do najstarszych lub odwrotnie) lub według kolejności alfabetycznej (od A do Z lub Z do A).
 • 5.
   1. Podsumowanie wyników

    Podsumowanie wyników zawiera informację o szukanej frazie, źródle wyszukiwania, ilości znalezionych artykułów zawierających szukaną frazę oraz ilości stron z wynikami wyszukiwania.
     

   2. Stronicowanie wyników

    W przypadku dużej ilości znalezionych artykułów wyniki wyszukiwania przedstawione są na podstronach, pomiędzy którymi możemy przełączać się za pomocą belki stronicowania.

    Belka stronicowania znajduje się w górnej i dolnej części strony z wynikami wyszukiwania. Belka wyświetla numerację podstron wraz z wyróżnionym numerem aktualnie wyświetlanej strony.
     

   3. Prezentacja wyników

    Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w postaci listy tytułów artykułów z podaniem źródła i daty publikacji. Lista wyników domyślnie posortowana jest według trafności znalezionych artykułów. Dodatkowo po prawej stronie listy wyników wyszukiwania wyświetlane są artykuły płatne, tematycznie powiązane z wyszukiwaną frazą, których źródłem są pozostałe (nie wybrane w zakresie wyszukiwania) Czasopisma. W przypadku gdy wybrano zakres wyszukiwania: "wszystkie tytuły Czasopism", dodatkowe artykuły płatne nie wyświetlą się.
     

   4. Zaznaczanie szukanej frazy

    Wyszukiwana fraza jest zaznaczana w treści znalezionych artykułów na dwa sposoby:

    • fragment tekstu dopasowanego do frazy - na żółtym tle, pogrubioną czcionką koloru czerwonego, zaznaczane są fragmenty tekstu dokładnie odpowiadające szukanej frazie,
      
    • słowa z szukanej frazy - na żółtym tle, kolorem czarnym, zaznaczane są słowa składające się na szukaną frazę.
 • 6.
  • Aby szukać w wynikach wystarczy dopisywać na końcu szukanej frazy kolejne słowa zawężające wyniki wyszukiwania.

   Przykład:
   Szukiwanie frazy: samochód odsobowy
   Po wyszukaniu dopisujemy kolejne słowo do frazy: w firmie
   Szukanie frazy: samochód osobowy w firmie