do produktów elektronicznych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN
W sprawach technicznych pilnych możesz
do nas dzwonić:
Biuro Obsługi Klienta
tel.: 95 720 85 40,
infolinia: 800 162 732.
Adres do korespondencji
Wydawnictwo Podatkowe
GOFIN sp. z o.o.,
ul. Owocowa 8,
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: sklep@gofin.pl.
Pełna oferta wydawnicza na sklep.gofin.pl »

Gazeta Podatkowa on-line

 • 1.
  •  

   Aby skorzystać z wyszukiwarki:

   1. Wpisz szukane słowo lub frazę w polu wyszukiwarki "szukana fraza" lub wybierz frazę z wyświetlonej listy podpowiedzi (lista podpowiedzi pojawi się po wpisaniu co najmniej trzech znaków).
   2. Określ zakres przeszukiwanego materiału wybierając pozycję z rozwijanej listy.
   3. Kliknij przycisk Szukaj lub wciśnij klawisz ENTER.
 • 2.
   1. Wyszukiwanie proste

    W wyszukiwaniu takim będą szukane artykuły lub inne materiały redakcyjne, w których:

    • występują wszystkie wyrazy szukanej frazy z uwzględnieniem odmiany,
    • wyrazy mogą wystąpić w różnych zdaniach.
    Przykład: Poszukiwanie frazy podatek dochodowy spowoduje odnalezienie wszystkich artykułów lub innych materiałów redakcyjnych, w których treści występują wyrazy "podatek" i "dochodowy" wraz z ich odmianą.
   2. Wyszukiwanie ścisłe, w którym szukana fraza objęta jest symbolem cudzysłowu [" "]

    W wyszukiwaniu takim będą szukane artykuły lub inne materiały redakcyjne, w których szukana fraza występuje:

    • przynajmniej raz w całości,
    • bez uwzględnienia odmiany występujących wyrazów,
    • dokładnie w takiej postaci, w jakiej została wpisana przez użytkownika.
    Przykład: Poszukiwanie frazy "podatek dochodowy" spowoduje odnalezienie artykułów lub innych materiałów redakcyjnych, w których treści przynajmniej raz występuje fraza "podatek dochodowy" bez odmiany.
   3. Wyszukiwanie ścisłe, w którym szukana fraza objęta jest symbolem apostrofu [' ']

    W wyszukiwaniu takim będą szukane artykuły lub inne materiały redakcyjne, w których szukana fraza występuje:

    • przynajmniej raz w całości,
    • z uwzględnieniem odmiany występujących wyrazów.
    Przykład: Poszukiwanie frazy 'podatek dochodowy' spowoduje odnalezienie wszystkich artykułów lub innych materiałów redakcyjnych, w których treści szukana fraza wraz z jej odmianą występuje przynajmniej jeden raz, np.: "podatek dochodowy", "podatku dochodowego", "podatkiem dochodowym" itp.
   4. Wyszukiwanie z użyciem symbolu gwiazdki [*]

    Wyszukiwanie takie polega na poszukiwaniu artykułów, których teksty zawierają przynajmniej jedną frazę dopasowaną do szukanego wzorca. Symbol gwiazdka (*) oznacza dowolny tekst.

    Przykład: Poszukując frazy podat* roln* wyszukiwarka będzie szukała tekstów, w których występują przynajmniej raz frazy, takie jak: podatek rolny, podatku rolnego, podatkami rolnymi, podatków rolnych, podatkowi rolnemu, itp.
 • 3.
  • Zakres wyszukiwania obejmuje:

   1. wszystkie numery - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów ze wszystkich roczników Gazety Podatkowej,
   2. wybrany numer rocznika - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów znajdujących się w wybranym roczniku Gazety Podatkowej,
   3. aktualny numer - wybranie tej opcji powoduje przeszukanie artykułów znajdujących się w aktualnym numerze Gazety Podatkowej.
 • 4.
  • Wyszukiwanie zaawansowane umożliwia określenie dodatkowych zaawansowanych parametrów mających wpływ na wyniki wyszukiwania. Są to:

   1. Wyszukiwanie w tytule, w tytule i treści lub samej treści artykułów - opcja ta umożliwia zawężenie zbioru wyników wyszukiwania do wyświetlenia listy artykułów zawierających szukaną frazę w tytułach i treści lub samych tytułach. Opcja jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy wynikiem wyszukiwania jest bardzo duża ilość artykułów.
     
   2. Wyszukiwanie według źródła wyszukiwania - umożliwia przeszukiwanie Gazety Podatkowej razem z dodatkami lub osobno.
     
   3. Wyszukiwanie w wybranym roczniku wydania Gazety Podatkowej - umożliwia zawężanie zbioru wyników szukania do artykułów pochodzących z wybranego rocznika publikacji Gazety.
     
   4. Wyszukiwanie w dziale Gazety Podatkowej - umożliwia zawężanie zbioru wyników szukania do artykułów pochodzących z wybranego działu Gazety. Lista działów jest aktywna po wybraniu opcji źródło wyszukiwania: Gazeta Podatkowa bez dodatków.
     
   5. Wyszukiwanie po rodzaju artykułu - umożliwia zawężanie zbioru wyników szukania do artykułów pochodzących z wybranego rodzaju artykułu Gazety.
     
   6. Sortowanie wyników wyszukiwania - sortowanie wyników wyszukiwania umożliwia odpowiednie uszeregowanie wyników w zależności od wybranego kryterium. Wyniki wyszukiwania można posortować według kryterium: trafności (najbardziej dopasowane do szukanej frazy), chronologii tj. według daty wydania artykułu (od najmłodszych do najstarszych lub odwrotnie) lub według kolejności alfabetycznej (od A do Z lub Z do A).
 • 5.
   1. Podsumowanie wyników

    Podsumowanie wyników zawiera informację o szukanej frazie, źródle wyszukiwania, ilości znalezionych artykułów zawierających szukaną frazę oraz ilości stron z wynikami wyszukiwania.
     

   2. Stronicowanie wyników

    W przypadku dużej ilości znalezionych artykułów wyniki wyszukiwania przedstawione są na podstronach, pomiędzy którymi możemy przełączać się za pomocą belki stronicowania.

    Belka stronicowania znajduje się w górnej i dolnej części strony z wynikami wyszukiwania. Belka wyświetla numerację podstron wraz z wyróżnionym numerem aktualnie wyświetlanej strony.
     

   3. Prezentacja wyników

    Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w postaci listy tytułów artykułów z podaniem źródła i daty publikacji. Lista wyników domyślnie posortowana jest według trafności znalezionych artykułów. Dodatkowo po prawej stronie listy wyników wyszukiwania wyświetlane są artykuły płatne, tematycznie powiązane z wyszukiwaną frazą, których źródłem są Czasopisma Gofinu.
     

   4. Zaznaczanie szukanej frazy

    Wyszukiwana fraza jest zaznaczana w treści znalezionych artykułów na dwa sposoby:

    • fragment tekstu dopasowanego do frazy - na żółtym tle, pogrubioną czcionką koloru czerwonego, zaznaczane są fragmenty tekstu dokładnie odpowiadające szukanej frazie,
      
    • słowa z szukanej frazy - na żółtym tle, kolorem czarnym, zaznaczane są słowa składające się na szukaną frazę.
 • 6.
  • Aby szukać w wynikach wystarczy dopisywać na końcu szukanej frazy kolejne słowa zawężające wyniki wyszukiwania.

   Przykład:
   Szukiwanie frazy: samochód odsobowy
   Po wyszukaniu dopisujemy kolejne słowo do frazy: w firmie
   Szukanie frazy: samochód osobowy w firmie