do produktów elektronicznych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN
W sprawach technicznych pilnych możesz
do nas dzwonić:
Biuro Obsługi Klienta
tel.: 95 720 85 40,
infolinia: 800 162 732.
Adres do korespondencji
Wydawnictwo Podatkowe
GOFIN sp. z o.o.,
ul. Owocowa 8,
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: sklep@gofin.pl.
Pełna oferta wydawnicza na sklep.gofin.pl »

Schematy opodatkowania VAT

 • 1.
  • Serwis „Schematy opodatkowania VAT” zawiera aktywne narzędzia pozwalające określić sposób opodatkowania podatkiem VAT danej transakcji. W Serwisie dostępne są także dodatki tematyczne, przepisy prawne, wideopomocniki, linki pomocnicze i pomocniki księgowego, które przybliżają tematykę związaną z właściwym rozliczaniem podatku od towarów i usług przez czynnych podatników VAT.

   UWAGA: Dostęp do Serwisu przysługuje Prenumeratorom kompletu pięciu specjalistycznych Czasopism dla Księgowych w wersji papierowej (komplet promocyjny nr 1 lub 2) i/lub Abonentom internetowego Serwisu Głównego Księgowego.

 • 2.
  • 2.1.

   „Schematy transakcji łańcuchowych” to narzędzie, które po uzupełnieniu wymaganych danych, pozwala podatnikowi uzyskać informację określającą zasady opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu. Na podstawie informacji o państwach uczestniczących w danej transakcji łańcuchowej oraz podmiocie który organizuje transport towarów, a także miejscu dokonania ewentualnego importu i podmiocie który tego importu dokonał, schemat dokonuje analizy i wskazuje, w jaki sposób i w którym państwie należy opodatkować daną dostawę.

  • 2.2.
   1. Należy ustalić uczestników łańcucha dostaw, dokonując wyboru państw (biorąc pod uwagę siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej uczestników) w aktywnych polach A, B i C schematu. Zakładamy, że wszyscy uczestnicy w łańcuchu dostaw są czynnymi podatnikami VAT lub podatku o podobnym charakterze.
     
   2. Należy wskazać, który z uczestników w łańcuchu dostaw jest ORGANIZATOREM TRANSPORTU, dokonując wyboru w aktywnym polu, umieszczonym pod symbolem samochodu.


     
   3. Jeśli towary są transportowane spoza Unii na terytorium państwa członkowskiego, to należy odpowiedzieć na pytania (które pojawią się na ekranie): „Gdzie dokonano zaimportowania towarów?” i „Kto zaimportował towary?”. W tym przypadku nie wskazuje się organizatora transportu.


     
   4. Jeśli jako organizator transportu zostanie wskazany podmiot oznaczony w polu B, to należy odpowiedzieć na pytanie (które pojawi się na ekranie), czy organizator transportu (podatnik wybrany w polu B), wskazał podatnikowi wskazanemu w polu A, numer VAT UE z przedrostkiem państwa wybranego w polu A.


     
   5. Po wypełnieniu wszystkich żądanych pól, należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Na ekranie pojawi się KOMENTARZ DO SCHEMATU, w którym znajdą się informacje na temat dostaw. Zostanie wskazane, której z dostaw został przypisany transport, a więc która z nich będzie uznana za dostawę ruchomą, a która za nieruchomą. W komentarzu będzie również podane państwo, w którym daną dostawę należy opodatkować i określony zostanie charakter tej dostawy (krajowa, wewnątrzwspólnotowa, importowa, eksportowa).    W niektórych przypadkach pod komentarzem znajdą Państwo informację o możliwości zastosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 135-138 ustawy o VAT. Skorzystanie z uproszczenia jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w przepisach.

    Wyświetlony komentarz można wydrukować i zachować w swojej dokumentacji, korzystając z przycisku „Drukuj”.
 • 3.
  • 3.1.

   „Schemat VAT od sprzedaży nieruchomości” to narzędzie, które po wybraniu rodzaju sprzedawanej nieruchomości i w niektórych przypadkach udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania, pozwala czynnemu podatnikowi VAT uzyskać informację, jaką stawkę VAT powinien zastosować przy sprzedaży nieruchomości na terytorium kraju. Schemat dokonuje analizy i wskazuje czy podatnik może zastosować zwolnienie z VAT, czy też transakcja ta podlega opodatkowaniu VAT (stawką 23% lub 8%).

  • 3.2.
   1. W celu ustalenia właściwej stawki VAT przy sprzedaży nieruchomości na terytorium kraju należy wybrać rodzaj sprzedawanej nieruchomości.


     
   2. Po wyborze odpowiedniej nieruchomości na ekranie pojawi się informacja jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży nieruchomości.


     
   3. W niektórych przypadkach, tj. w celu ustalenia możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT na podstawie 43 ust. 1 pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 lub art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT należy udzielić odpowiedzi na zadane pytania zaznaczając „TAK” lub „NIE”.


     
   4. Pamiętać należy o zapoznaniu się z uwagami zamieszczonymi przy danej nieruchomości.


     
   5. Na ekranie pojawi się również KOMENTARZ DO SCHEMATU, w którym znajdą się informacje na temat zasad opodatkowania dostaw nieruchomości (w tym informacje na temat prawidłowego ujęcia danej transakcji sprzedaży nieruchomości w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M/JPK_V7K).


     
   6. Wyświetloną uwagę lub komentarz można wydrukować i zachować w swojej dokumentacji, korzystając z przycisku „Drukuj”.