do produktów elektronicznych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN
W sprawach technicznych pilnych możesz
do nas dzwonić:
Biuro Obsługi Klienta
tel.: 95 720 85 40,
infolinia: 800 162 732.
Adres do korespondencji
Wydawnictwo Podatkowe
GOFIN sp. z o.o.,
ul. Owocowa 8,
66-400 Gorzów Wlkp.
e-mail: sklep@gofin.pl.
Pełna oferta wydawnicza na sklep.gofin.pl »

Schematy transakcji łańcuchowych

 • 1.
  • Serwis „Schematy transakcji łańcuchowych” zawiera aktywne narzędzie, które pomaga przyporządkować transport w ramach transakcji wielostronnych, do konkretnej dostawy oraz określić miejsce i sposób opodatkowania poszczególnych dostaw. W serwisie dostępne są także dodatki tematyczne, przepisy prawne, wideopomocniki, linki pomocnicze i pomocniki księgowego, które przybliżają tematykę związaną z transakcjami łańcuchowymi i zasadami ich opodatkowania.

   UWAGA: Dostęp do Serwisu przysługuje Prenumeratorom kompletu pięciu specjalistycznych Czasopism dla Księgowych w wersji papierowej (komplet promocyjny nr 1 lub 2) i/lub Abonentom internetowego Serwisów Głównego Księgowego.

 • 2.
  • „Schematy transakcji łańcuchowych” to narzędzie, które po uzupełnieniu wymaganych danych, pozwala podatnikowi uzyskać informację określającą zasady opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu. Na podstawie informacji o państwach uczestniczących w danej transakcji łańcuchowej oraz podmiocie który organizuje transport towarów, a także miejscu dokonania ewentualnego importu i podmiocie który tego importu dokonał, schemat dokonuje analizy i wskazuje, w jaki sposób i w którym państwie należy opodatkować daną dostawę.

 • 3.
   1. Należy ustalić uczestników łańcucha dostaw, dokonując wyboru państw (biorąc pod uwagę siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej uczestników) w aktywnych polach A, B i C schematu.
     
   2. Należy wskazać, który z uczestników w łańcuchu dostaw jest ORGANIZATOREM TRANSPORTU, dokonując wyboru w aktywnym polu, umieszczonym pod symbolem samochodu.


     
   3. Jeśli towary są transportowane spoza Unii na terytorium państwa członkowskiego, to należy odpowiedzieć na pytania (które pojawią się na ekranie): „Gdzie dokonano zaimportowania towarów?” i „Kto zaimportował towary?”. W tym przypadku nie wskazuje się organizatora transportu.


     
   4. Jeśli jako organizator transportu zostanie wskazany podmiot oznaczony w polu B, to należy odpowiedzieć na pytanie (które pojawi się na ekranie), czy organizator transportu (podatnik wybrany w polu B), wskazał podatnikowi wskazanemu w polu A, numer VAT UE z przedrostkiem państwa wybranego w polu A.


     
   5. Po wypełnieniu wszystkich żądanych pól, należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Na ekranie pojawi się KOMENTARZ DO SCHEMATU, w którym znajdą się informacje na temat dostaw. Zostanie wskazane, której z dostaw został przypisany transport, a więc która z nich będzie uznana za dostawę ruchomą, a która za nieruchomą. W komentarzu będzie również podane państwo, w którym daną dostawę należy opodatkować i określony zostanie charakter tej dostawy (krajowa, wewnątrzwspólnotowa, importowa, eksportowa).    W niektórych przypadkach pod komentarzem znajdą Państwo informację o możliwości zastosowania procedury uproszczonej, o której mowa w art. 135-138 ustawy o VAT. Skorzystanie z uproszczenia jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w przepisach.

    Wyświetlony komentarz można wydrukować i zachować w swojej dokumentacji, korzystając z przycisku „Drukuj”.